Vernietiging in de Gazastrook tijdens de oorlog van 2023. Foto: Saleh Najm & Anas Sharif, Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Uitgelekt: Israëlisch plan om Gaza etnisch te zuiveren

Het plan pleit voor de definitieve deportatie van de bevolking van de Gazastrook naar de Sinaï woestijn, en roept de internationale gemeenschap op om die gedwongen verhuizing te ondersteunen.

dinsdag 31 oktober 2023 11:23
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking, kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu, die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door de mainstream media worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

Op 28 oktober publiceerde de Israëlische nieuwssite Sicha Mekovit een uitgelekt document afkomstig van het Israëlische ministerie van Inlichtingen.

De flaptekst van het artikel luidt:

“Een document namens het ministerie van Inlichtingen, waarvan de volledige inhoud hier voor het eerst wordt gepubliceerd, beveelt de gedwongen permanente verplaatsing van de bevolking van de Gazastrook naar de Sinaï aan, en roept op tot het inzetten van de internationale gemeenschap voor die verhuizing. Het document stelt ook voor om een ‘specifieke campagne’ voor de inwoners van Gaza te promoten die hen zal ‘motiveren om in te stemmen met het plan’.”

Het document werd uitgegeven op 13 oktober en geeft drie alternatieven “om een significante verandering te bewerkstelligen in de realiteit in de Gazastrook in het licht van de Hamas-misdaden die hebben geleid tot de huidige operatie ‘Zwaarden van IJzer’.”

‘Beste alternatief’

De bezetting van Gaza en de gedwongen verplaatsing van alle 2,3 miljoen inwoners naar de Egyptische Sinaï woestijn wordt gezien als het meest wenselijke voor de veiligheid van Israël. Het document wijst de twee andere opties af: het herstel van de Palestijnse Autoriteit in Gaza, of het steunen van een lokaal bestuur.[1]

Het verwerpt deze opties onder meer omdat ze niet in staat zijn om toekomstige aanvallen op Israël tegen te houden.

“Het document beveelt de evacuatie aan van de gehele bevolking van Gaza en het vestigen van tentsteden en nieuwe steden in het noorden van de Sinaï”

Het document beveelt Israël twee dingen aan. Ten eerste, evacueer de gehele bevolking van Gaza naar de Sinaï en vestig tentsteden en nieuwe steden in het noorden van de Sinaï om de gedeporteerde bevolking op te vangen. Ten tweede, creëer een gesloten veiligheidszone (“steriele” bufferzone) die zich enkele kilometers binnen Egypte uitstrekt.

 

Volgens Sicha Mekomit zegt het document: “De boodschap [aan de Gazanen] moeten draaien om het verlies van het land. Het moet ze duidelijk gemaakt worden dat er geen hoop meer is om terug te keren naar de gebieden die Israël in de nabije toekomst zal bezetten … Het beeld moet zijn ‘Allah heeft ervoor gezorgd dat jullie dit land hebben verloren vanwege het leiderschap van Hamas – er is geen andere keuze dan te verhuizen naar een andere plek met de hulp van jullie moslimbroeders’.”

Authentiek document

Een functionaris van het ministerie van Inlichtingen bevestigde dat het tien pagina’s tellende document authentiek is, maar “niet bedoeld was om de media te bereiken”, merkt de Sicha Mikomit op.

Volgens de bron van de nieuwssite staat het personeel van het ministerie van Inlichtingen achter deze aanbevelingen. Het document is “niet gebaseerd op militaire inlichtingen” en zou alleen worden gebruikt als “basis voor discussies binnen de regering”.

Recente verklaringen van Israëlische regeringsfunctionarissen en acties van het Israëlische leger in Gaza suggereren echter dat het plan inderdaad wordt uitgevoerd. Sinds 7 oktober heeft het Israëlisch leger herhaaldelijk waarschuwingen gegeven aan de Palestijnen om naar het zuiden van Gaza te verhuizen, in afwachting van een grondinvasie.

Het lekken zou een poging zijn om erachter te komen of het publiek in Israël klaar is om de deportatie van de inwoners van Gaza te accepteren

Israël heeft een totale belegering van Gaza ingesteld, waarbij voedsel, water, brandstof en elektriciteit zijn afgesloten en waarbij medische hulpverlening onmogelijk wordt. De belegering, gecombineerd met intense Israëlische bombardementen dreigt Gaza onbewoonbaar te maken.

Het is mogelijk dat het document werd gelekt door een lid van Likud, de partij van Netanyahu. Het lekken zou een poging zijn om erachter te komen of het publiek in Israël klaar is om de deportatie van de inwoners van Gaza te accepteren.

Verschillende fasen

Het deportatieplan is opgedeeld in verschillende fasen: in de eerste fase moet de bevolking in Gaza gedwongen worden naar het zuiden van Gaza te verhuizen, terwijl de Israëlische luchtaanvallen zich concentreren op doelen in het noorden van Gaza.

In de tweede fase start de grondoperatie. Die zal leiden tot de bezetting van de hele Gazastrook, van noord tot zuid, en de “zuivering van de ondergrondse bunkers van Hamas-strijders.”

Eens Gazastrook bezet is worden de inwoners van Gaza definitief naar de Sinaï woestijn gedeporteerd. In dat verband is het “belangrijk om de rijstroken richting het zuiden bruikbaar te laten, zodat de burgerbevolking richting Rafah kan worden geëvacueerd”, aldus het document.

PR-campagne

Tenslotte moet de regering een PR-campagne opstarten om de deportatie bij westerse staten te promoten, zodat de vijandigheid jegens Israël zo veel mogelijk beperkt blijft. Om internationale steun te krijgen moet deze etnische zuivering daarom gepresenteerd worden als een noodzakelijke humanitaire maatregel.

De regering moet een PR-campagne opstarten om de deportatie bij westerse staten te promoten, zodat de vijandigheid jegens Israël zo veel mogelijk beperkt blijft

Een dergelijke deportatie kan gerechtvaardigd zijn als die kan leiden tot “minder slachtoffers onder de burgerbevolking vergeleken met het verwachte aantal slachtoffers als ze blijven”, aldus het document. Als de inwoners van Gaza blijven dan zullen er tijdens de bezetting “veel Arabische doden” vallen en dit zal het internationale imago van Israël nog meer schade toebrengen dan de deportatie van de bevolking.

Om al deze redenen is de aanbeveling van het Ministerie van Inlichtingen om de permanente overdracht van alle Palestijnen in Gaza naar de Sinaï te bevorderen.

Het document stelt tenslotte nog dat de VS onder druk moet worden gezet om Egypte te dwingen de inwoners van Gaza op te nemen, en om andere Europese landen, en in het bijzonder Griekenland, Spanje en Canada, aan te moedigen om te helpen bij het opnemen en het vestigen van de vluchtelingen die uit Gaza zullen worden geëvacueerd.

 

Lees ook:

Gaza: Wat moeten we verwachten van het Israëlisch grondoffensief?
De tweede Nakba is begonnen, zoals altijd al gepland was

 

Bronnen

Leaked: Israeli plan to ethnically cleanse Gaza
New Document Leak on Plan to Expel Gaza Population
An Israeli ministry, in a ‘concept paper,’ proposes transferring Gaza civilians to Egypt’s Sinai

 

Note:

[1] Vermoedelijk bedoelen ze een overgangsbestuur van lokale notabelen die nauw samenwerken met Israël en Egypte, en eventueel andere landen. Zie: Gaza: Wat moeten we verwachten van het Israëlisch grondoffensief?

Nieuwsbrief

Ben je ook op zoek naar alternatieve informatie? Schrijf je dan in op onze dagelijkse nieuwsbrief.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!