Dokter Ahmed Muhanna, directeur van het AWDA-hospitaal, wordt sinds december gegijzeld door het Israëlische bezettingsleger.

Hospitaal AWDA in Gaza bedreigd met vernietiging, personeel blijft

De Belgische ngo Viva Salud werkt al jaren samen met de AWDA Health and Community Association in Gaza. Sinds 7 oktober 2023 is de organisatie zeer bezorgd over de situatie van de AWDA-hospitalen, die nog wordt verscherpt door nieuwe evacuatiebevelen van het Israëlische bezettingsleger. Het personeel weigert te evacueren en blijft voor de patiënten die nergens heen kunnen.

woensdag 15 mei 2024 11:09
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

*  *  *

De Arab Women’s Development Association (AWDA) heeft nog steeds twee gezondheidscentra en twee ziekenhuizen operationeel. Het gezondheidscentrum in Rafah en het ziekenhuis in Jabalia in het noorden liggen in de gebieden die volgens het Israëlisch bezettingsleger opnieuw moeten geëvacueerd worden.

Voor het ziekenhuis is Jabaila is dit het tweede evacuatieorder na dat van oktober 2023. Het medisch personeel besluit ook nu weer om patiënten te blijven behandelen en weigert hen in de steek te laten. Bovendien is het toch onmogelijk om patiënten te vervoeren en/of ze elders onder te brengen.

Jehan, al jaren ons aanspreekpunt bij AWDA, meldt Viva Salud dat “de situatie ter plaatse steeds rampzaliger wordt. De gezondheidscentra van AWDA in Rafah en Jabalia bevinden zich in de rode zone. Het gezondheidspersoneel is nog steeds actief.”

Op 20 oktober 2023, twee weken na de invasie van het Israëlische bezettingsleger in Gaza, sprak DeWereldmorgen.be met dokter Ahmed Muhanna, directeur van het AWDA-ziekenhuis in Jabaila. Hij werd twee maand later gegijzeld door het leger en wordt nog steeds gevangen gehouden (voor vertaling zie de link hierboven, de opname is zeer slecht wegens gebrekkige internetverbinding):

Mohammed Salha is waarnemend directeur van het ziekenhuis in Jabalia sinds de arrestatie van Dr. Ahmed Muhanna in december 2023. Hij benadrukte het belang van hun werk, ondanks de verschrikkelijke omstandigheden:

“We blijven sterk. Iedereen hier heeft een broer, een zus, een zoon, een dochter, een vader, een moeder, een vriend verloren, maar we blijven herhalen dat er hoop leeft in onze harten. Het gaat niet om het aantal levens dat we hebben verloren, maar om het aantal levens dat we hebben gered.”

“Mijn collega’s en ik hebben onze familie al maanden niet meer gezien. We zijn boos, we hebben honger. Maar we zullen menselijk blijven tot onze laatste adem. En als we sterven, zullen we dat waardig en in vrede doen.”

Foto: vivasalud.be

Viva Salud blijft aandacht eisen voor de systematische Israëlische aanvallen tegen het gezondheidssysteem in Gaza en blijft een stem geven aan de slachtoffers van deze genocide, zoals Francesca Albanese, VN-Speciaal Rapporteur voor de bezette Palestijnse Gebieden die omschrijft: “Dit is geen oorlog tegen terrorisme, maar een oorlog tegen de gezondheidszorg en menselijkheid, een oorlogsmisdaad volgens het internationaal recht.”

Viva Salud eist dat België oproept om het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël op te zeggen, alle maatregelen neemt om te verhinderen dat wapens bestemd voor Israël via ons land passeren en pleit voor Europese economische sancties tegen Israël.

Op 19 mei gaat vanaf Brussel-Noord een nieuwe demonstratie met twee eisen: onmiddellijk staakt-het-vuren en een einde aan de genocide.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!