© Gezinsbond
Opinie - Gezinsbond

Het groeipakket is geen grabbelton: geef gezinnen wat hen toekomt

Begin oktober gaan alle gezinnen met kinderen een iets hoger groeipakket op hun rekening zien verschijnen. Die verhoging is welgekomen maar verre van toereikend om hun koopkracht te vrijwaren. Met een indexering van 2% komen de gezinnen in Vlaanderen er niet. Weten gezinnen dat er bijna 1 miljard euro bespaard werd op hun groeipakket? Dit terwijl de regionalisering van dat groeipakket ervoor zorgt dat er heel wat extra geld vloeit naar Vlaanderen. ‘

donderdag 14 september 2023 14:47
Spread the love

 

‘Op die manier dragen alleenstaanden en koppels met kinderen 1 miljard euro bij aan de Vlaamse begroting. Het is eigenlijk een soort belasting op kinderen dus’, schrijft de Gezinsbond in een brief aan de Vlaamse regering.

De prijs van basisproducten groeit sneller dan het groeipakket

Het groeipakket is de laatste twee jaar maar met 4% gestegen. De prijzen in de supermarkt daarentegen zijn het laatste jaar met 14,7% gestegen. Een bezoek aan de supermarkt kost nu bijna 29% meer dan twee jaar geleden. Ook de schoolkosten swingen de pan uit waardoor hogescholen en universiteiten het inschrijvingsgeld van 2023 indexeren met 11,25%. Daarnaast verhoogde ook De NMBS de prijzen van schoolabonnementen met 9,73%. Een pijnlijke trend die niet lijkt te stoppen. Als zelfs de prijs van een brood (12,5%), melk en eieren (18,3%) sneller groeit dan het zogenaamde groeipakket, is het dan nog een groei-pakket?

Voor de meest kwetsbaren kwam er wel een uitbreiding van de sociale toeslagen en een tijdelijke sociale toeslag van eenmalig 100 euro in 2022 en 2023. Val je daar (net) buiten, dan slik je de bittere pil voor de gestegen prijzen zelf. Met een aangekondigde overschrijding van de spilindex eind september verdampt de lichte standaard verhoging (2%) nog voor de gezinnen het op hun rekening zien staan. In Duitsland besloot de regering onlangs om in plaats van te besparen op de kinderbijslag, er extra in te investeren (ruim 2,4 miljard euro). Maar in Vlaanderen grabbelt men bij elke besparingsronde in de pot van die kinderbijslag. Op enkele uitzonderingen na ligt de kinderbijslag in ­Vlaanderen het laagste in België. Ook voor de meest kwetsbaren. Een alleenstaande moeder met drie kinderen met een zeer laag inkomen krijgt in Brussel 160 euro meer per maand dan in Vlaanderen.

Maak het groeipakket welvaartsvast

Voor de Gezinsbond is het duidelijk dat welvaartsvastheid de beste bescherming is tegen inkomensschokken, ook voor gezinnen in Vlaanderen. En dat het groeipakket geen grabbelton is waar te pas en te onpas iets uit kan verdwijnen. ‘Het is een onvoorwaardelijk recht dat in de grondwet is verankerd, voor ieder kind. We kunnen in Vlaanderen een voorbeeld nemen aan Duitsland: daar verhoogden ze vanaf 1 januari 2023 het basisbedrag zelfs naar 250 euro per kind, per maand’, zegt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond.

Daarom roept de Gezinsbond op om niet langer te besparen op kinderen door te jongleren met het groeipakket. Kies voor een pad waar voor alle gezinnen het groeipakket weer welvaartvast is. Koppel de bedragen en inkomensgrenzenterug aan de spilindex. Dat is de enige, logische keuze om de belangen van gezinnen in Vlaanderen te verdedigen. ‘Als er een begrotingsuitdaging is, is dat niet door de gezinnen met kinderen, maar ondanks de gezinnen met kinderen. Het zijn de kinderen van vandaag die later voor ons zorgen als dokter, leerkracht, buschauffeur…’, besluit Jeroen Sleurs.

De Gezinsbond roept op

  • De besparingen uit het verleden terug te draaien en de belofte uit 2019 waar te maken: ‘mensen met kinderen krijgen tegen het einde van de regeerperiode meer dan wanneer de inflatie wordt gevolgd.’
  • De bedragen van het groeipakket te koppelen aan de spilindex. Dankzij de overheveling van de bevoegdheid over het kindergeld, krijgt Vlaanderen extra middelen, dus dit hoeft niet te wegen op de begroting.
  • Leeftijdsbijslagen te voorzien die minstens de helft van de toenemende kosten voor ouder wordende kinderen dekken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!