Protest in Níjar. "Echte rechten in de broeikassen (serres). Foto: diario-octubre.com

Protest boerenorganisaties tegen ontruiming sloppenwijk migrant-landarbeiders Spanje

Belgische en Europese boerenorganisaties en klimaatbewegingen klagen de beslissing aan van de Spaanse overheid om krottenwijken van migranten-landarbeiders af te breken, zonder enige minimale huisvesting ter vervanging te voorzien. Het resultaat van deze uitbuiting belandt in onze biogroentenrekken. Op donderdag 26 januari bieden zij de Spaanse ambassadeur te Brussel hun eerlijk voedsel aan om hun klacht uit te drukken.

woensdag 25 januari 2023 15:45
Spread the love

 

De boerenorganisaties Boerenforum, Mouvement Action Paysanne (MAP), Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA), European Coordination Via Campesina (ECVC) en hun bondgenoten Climaxi, Extinction Rebellion (XR)-Gent zijn extreem bezorgd over de evolutie van de werk- en leefomstandigheden van de rurale arbeidsmigranten rond de stad Almería in de Spaanse regio Andalusië.

Googlemaps.com

Eén van de krottenwijken ‘chabolas’ (een chabola is een barak) ‘El Wallili’ dreigt tijdens het weekend van 28-29 januari 2023 door de gemeente Níjar ontmanteld te worden, zonder dat ter vervanging degelijke woningen voorzien werden. Deze hardwerkende mensen wonen bij gebrek aan woningen en degelijk loon om huur of hypotheek te betalen in deze krottenwijken en kunnen nergens anders naartoe.

El Wallili. Foto: boerenforum.be

Donderdag 26 januari om 11u zullen vertegenwoordigers van deze organisaties hun bezorgdheden overmaken aan de Spaanse Ambassadeur te Brussel en hem hun eigen eerlijk geproduceerd voedsel aanbieden.

Boerenforum, FUGEA en MAP zijn organisaties van boeren, boerinnen en landwerkers die ijveren voor een meer ecologische voedselzekerheid met lokale productie en lokale consumptie, dit alles in een betere context dan de huidige neoliberale situatie en met een eerlijke vergoeding voor rurale arbeid, zowel voor boerin, boer en landarbeiders.

Vandaar uit werken zij samen in solidariteit met landwerkers over de hele wereld. Voor de internationale coördinatie zijn zij aangesloten bij La Via Campesina (LVC), waarvan ECVC de Europese koepel is.

“Neen aan de ontruiming zonder andere huisvesting, geen uitbuiting, geen uitsluiting”. Protest in Almeria. Foto: Facebook Agricultores Andaluces

Nijar is een randgemeente van de stad Almería. Het is een centrum van tuinbouw, meer specifiek van biologische tuinbouw. In het centrum van Níjar bevinden zich veel exportbedrijven zoals Eurosol, Bio Sabor, Haciendas Bio, Biosol, SAT Costas de nijar… 2000 van de 4400 hectare ecologische productievelden van de provincie Almeria bevinden zich in deze ene gemeente.

De productie houdt gelijke tred met de ellende

De voorbije 20 jaar heeft de gemeente Níjar zijn oppervlakte aan serres verdubbeld, van 3373 ha in 2001 tot 6500 in 2022, zonder enig onderdak te organiseren voor de mensen die er de nodige arbeid verrichten, waardoor het tekort aan woningen erg toenam.

Dit woontekort, in combinatie met de lage lonen en vaak onbetaalde werkuren, veroorzaakten het ontstaan van mensonwaardig onderkomens, ‘chabolas’, krottenwijken, opgetrokken uit resten plastiek van de serres, palletten, kartonnen dozen waar duizenden mensen wonen. Hun aantal neemt toe met de toenemende exportwaarde van de bedrijven waar zij werken. De totale exportwaarde werd in 2022 op meer dan 3.000 miljoen euro geschat.

De snelle toename aan landbouwproductie in de regio Almería is te danken aan de spotgoedkope arbeid van migranten, vooral afkomstig uit Marokko, subsahariaans Afrika en Oost-Europa: 90 procent van het personeel van de betrokken tuinbouwbedrijven bestaat uit arbeiders in de serres.

In deze regio wordt de arbeidswetgeving systematisch met de voeten getreden en de sociale fraude is wijdverbreid. Huurwoningen zijn er niet, omdat de gemeentebesturen deze nooit ingepland hebben en nooit ontwikkelden. Vroeger afgesloten akkoorden over de creatie van arbeiderswoningen in Ejido na de staking van 2000 werden nooit uitgevoerd.

De lage lonen (die onder het wettelijk minimumloon liggen), de tewerkstelling via tussenpersonen, en de precariteit zijn de oorzaak van de krottenwijken, die continu bedreigd worden met brandstichting door huurlingen ‘sicarios‘ die in opdracht van de overheid of de landbouwondernemingen werken.

Zij beschouwen de krottenwijken als een blaam op de reputatie van Almería, omdat ze zichtbaar zijn voor toeristen vanaf de autosnelwegen. Feit is echter dat deze krottenwijken het levende bewijs zijn dat snelle toename van productie en export gebaseerd zijn op het bloed, zweet en tranen van duizenden arbeidsmigranten.

Spaanse biogroenten, goed gemest met slavernij, in onze rekken

De boerenorganisaties stellen dat de regio zijn slechte reputatie enkel aan zichzelf te danken heeft en dat deze reputatie een afspiegeling is van de realiteit. Qua aan slavernij grenzende productiemethoden moet de Mar de Plástico, de plastic zee, van Almería niet onderdoen voor die van Qatar.

Protest in Níjar. Foto: diario-octubre.com

Het is volgens de boerenorganisaties dan ook een schande dat deze wantoestanden al 20 jaar plaatsvinden op Europees grondgebied en zo 20 procent van de groentenrekken van alle Noord-Europese supermarkten vullen, ook de biorekken.

Boerenforum roept de consument op om lokaal geteelde seizoensgroenten te eten. Die garanderen de landbouwers en hun arbeiders een eerlijk inkomen, met voedsel dat ecologisch geteeld wordt in een mooi landschap. Ook in Almeria en in Marokko willen de mensen eerlijk verloonde landbouw in hun dorpen en velden voor lokale voedselproductie en geen exportlandbouw.

El Wallili”

El Wallili is de grootste krottenwijk van Níjar, met meer dan 500 inwoners. De lokale overheid, de bedrijven en de exporteurs, verenigd in de organisatie Coexphal, hebben besloten El Wallili te vernietigen op 30 januari 2023, zonder alternatieve woonsten te voorzien.

Officieel wordt weliswaar geschermd met het argument dat de bewoners van El Wallili wel degelijk onderdak aangeboden zal worden. In werkelijkheid gaat het echter over woningen die nog niet af zijn en bovendien geen 500 mensen kunnen huisvesten. Als de lokale overheid zijn dreiging uitvoert zullen de bewoners van El Wallili, zij die de exporthandel telen en oogsten, op straat slapen..

Het Boerenforum ondersteunt, samen met de andere Europese organisaties van La Via Campesina, de strijd van de bewoners van de nederzetting El Wallili, en van de organisatie Derecho a Techo (recht op een dak).

Boerenforum vraagt daarom aan de Spaanse Ambassade om de autoriteiten van de gemeente Nijar en de regio Andalusië, om de bedrijven en Coexphal aan te manen de rechten van de arbeiders te respecteren.

Het zijn zij die het mogelijk maken landbouwproducten te produceren en te exporteren aan een marge die de bedrijfsleiders. Boerenforum eist de annulering van de ontruiming zolang geen andere woonalternatief voorzien is en dringt aan op onderhandelingen met de vereniging Derecho a Techo.

De boerenorganisaties wijzen er tenslotte nog op dat de werk- en leefomstandigheden van deze mensen een schending zijn van de meest basale mensenrechten. Bovendien worden in Nijar de rechten geschonden van de UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, die op 17 december 2018 werd ondertekend door 122 VN-lidstaten in de VN-Algemene Vergadering, waaronder Spanje en België.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!