De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beeld: Boerenforum

Boerenforum viert 10 jaar en ontvangt Jan Douwe van der Ploeg

Op 18 november wordt er in 't hof bijSONder te Mechelen gefeest, maar ook nagedacht over de toekomst van onze voedselketen, boer en burger, boer en natuur, …
 Boeren, boerinnen, landwerkers maar ook burgers, verwerkers, distributeurs,winkeliers, ... komen samen om met elkaar in gesprek te gaan.

vrijdag 10 november 2023 15:56
Spread the love

 

Boerenforum bestaat 10 jaar en heeft er al een stevig parcours opzitten. “We zijn de stem geworden van een andere landbouw, een authentiek boerenlandbouw die rekening houdt met de sociale situatie van boer.in, maar evengoed met het welzijn van de planeet”, vertelt Tijs Boelens woordvoerder en één van de oprichters van Boerenforum. “Als agro-ecologische boerenbeweging bevinden we ons pal in het midden van de boer-natuur polarisatie en dat zorgt niet altijd voor een makkelijk parcours, aangezien de landbouw in Vlaanderen sterk geïndustrialiseerd werd in de laatste 30 jaar met weinig aandacht voor boer en leefmilieu”.

Het eerste boerenforum vond plaats op bio boerderij De Zwaluw en behandelde de  thema’s: toegang tot grond, instandhoudingsdoelstellingen beter gekend als IHD-PAS en autonomie in afzet en prijsvorming. Doorheen de jaren bleven dit voor ons belangrijke thema’s. Dergelijke problematieken zagen we in de melkcrisis van 2016 toen Boerenforum het draagvlak voor de protesten van de melkveehouders vergrote na de melkstaking en de vrijmaking van de melkmarkt, maar evengoed bij het verzet dat ze aantekenden tegen de vrijhandelsakkoorden met de VS (TTIP), Canada (CETA) en nu recent tussen de EU en de Mercosur-landen (5 Latijns-Amerikaanse landen waaronder Argentinië en Brazilië, red.) Onder de vlag “GROND voor VOEDSEL” voert boerenforum al jaren strijd tegen grondroof. Gekend zijn de  protesten tegen de aankoop van landbouwgrond door Fernand huts van Katoen Natie en supermarktketen Colruyt.

Met de komst van Jan Douwe van der Ploeg durft Boerenforum ook de stikstofcrisis te belichten in al zijn dubieuze facetten. Het stikstofprobleem is uitgegroeid tot een megacrisis. Falend landbouwbeleid en wetenschappelijke theorieën speelden daarbij een belangrijke rol. Deze waanzin vertakt zich internationaal en is ecologisch, economisch, sociaal en politiek van aard. Ondertussen zitten we op slot en dat is dan ook de titel van zijn nieuwe boek dat Jan Douwe persoonlijk komt overhandigen aan boerenforum. “GESLOTEN vanwege STIKSTOF”, Jan Douwe van der Ploeg stond jarenlang midden in het veld van de wetenschap en op het land. Zijn grote betrokkenheid biedt een unieke kijk op het ontstaan en de verharding van het stikstofvraagstuk en op het institutionele onvermogen dit vraagstuk op te lossen. Vanuit zijn betrokkenheid wens de auteur óók originele en broodnodige uitwegen aan te geven.

“Sinds 2018 mogen we ons fier lid van La Via Campesina noemen”, horen we van Birgit Haepers CSA-boerin en gebeten door de boeren problematiek over de grenzen heen. “Boerenforum is deel van de wereldwijde boerenstrijd voor gezond voedsel en duurzame landbouw, met een continue uitwisseling en verbinding van Vlaamse landbouwers met Belgische, Europese en internationale collega’s als resultaat”. Samen met Margret van  ECVC (European Coordination la Via Campesina) vertelt ze meer over een boerenbeweging die voedselproducenten over de ganse wereld verbindt.

Daarna pikken we de draad terug op waar we gestart met onze eerste boerenbijeenkomst. Karel Arnaut, één van de kernleden, gaat in gesprek met boeren, burgers en iedereen aanwezig in de zaal. “We willen stilstaan bij wat er de laatste 10 jaar gebeurd is met de topics die we toen al naar voor schoven”, vertelt hij ons “en daarom gaan we zoals bij elk boerenforum en boerendebat dat we organiseren in gesprek met onze landbouwers die het dagdagelijks aan de lijve ondervinden hoe voedselproductie, een primair recht van elke burger, vastzit door bureaucratie, kapitalisme en wanbeleid”. Is het nieuwe pachtdecreet een nieuwe opening in onze strijd voor toegang tot grond? Waar staat boer en natuur in het IHD, PAS en STIKSTOF verhaal? Hoe is het gesteld met verloning van de mensen die in weer en wind hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we dagelijks gezond voedsel op ons bord krijgen? Welke richtingen gaan we uit met alle nieuwe maatregelen die Europa uitrolt? Zoals de nieuwe wetgeving rond zaden en ggo’s, zijn deze boer of industrie vriendelijk? Als we de laatste berichtgeving van de SALV mogen geloven wordt het er voor boer en boerin niet beter op!

Wat is het verdere verloop? “Dat kunnen wij hier en nu niet bepalen”, antwoordt Wim Moyaert coördinator van het boerenforum. “We zijn een forum voor boeren, boerinnen en landwerkers en laten hun aan het woord, we geven hun stem en gaan samen kijken hoe we hiermee aan de slag kunnen. Concrete acties worden besproken en uitgewerkt. En dan is het zoeken naar tijd en middelen wat op vandaag weinig boeren nog overhebben. Gebukt onder regel- en wetgeving in combinatie met een onfaire verloning zijn de meeste landbouwers gedwongen tot 24/7-labeur en komen ze er niet toe om zich verenigingen en een vuist maken tegen de agro industrie die heel stevig de touwtjes in handen houdt”.  
Wel is duidelijk dat boerenforum, als AgroEcologische BoerenBeweging in Vlaanderen, zal blijven opkomen voor eerlijke, autonome, solidaire en agro-ecologische praktijken ongeacht van waar de wind waait.

Iedereen van harte welkom op ons 10 jaar boerenforum te Mechelen in ‘t hof bySONder op zaterdag 18 nov vanaf 9u30. Programma en inschrijven via www.boerenforum.be

Lees verder: https://boerenforum.wordpress.com/2023/11/02/10-jaar-boerenforum/

Meer info: www.boerenforum.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!