De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: FIAN Belgium
FIAN Belgium

Protest landbouwvakbonden: ‘Eerlijke voedselprijzen en einde aan EU-Mercosur’

Boerenforum, FUGEA, de Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) en hun bondgenoten uit het maatschappelijk middenveld zoals FIAN Belgium kwamen dinsdag 26 maart terug samen in Brussel, vlakbij de Europese Raad van Agrifish. FUGEA plaatste koeien beschilderd in Belgische kleuren op een paar meter van het gebouw. Met deze actie verzetten de progressieve landbouwvakbonden zich tegen de uitholling van milieumaatregelen en eisen eerlijke prijzen en een stopzetting van het EU-Mercosur-akkoord.

woensdag 27 maart 2024 15:33
Spread the love

 

Er waren dinsdagochtend tussen de 250 en 300 tractoren aanwezig in de Europese wijk. Tegenover het gebouw van het Directoraat-Generaal voor Landbouw stonden standbeelden van koeien, met humoristische slogans die het EU-Mercosur-Verdrag aan de kaak stellen.

Een paar meter verderop bespraken de ministers van Landbouw en Visserij de voorstellen van de Europese Commissie, in het bijzonder de achteruitgang op het gebied van milieuregelgeving. Boerenforum, FUGEA en ECVC, samen met hun vele medestanders uit het maatschappelijk middenveld, roepen in plaats daarvan op voor een haalbare omschakeling naar agro-ecologie en duurzame landbouwpraktijken, die met voldoende middelen wordt ondersteund.

“Kleinschalige familiale landbouw is essentieel voor onze voedselsoevereiniteit, zowel in België als in Zuid-Amerika”, zegt Tijs Boelens van Boerenforum. “Het EU-Mercosur verdrag vernietigt hier de voedselproducerende landbouw door de prijzen te drukken. Daar bevoordeelt het grootschalige landbouw voor de export, die maar al te vaak gepaard gaat met ontbossing, uitbuiting van arbeidskrachten, plundering van het land van autochtone volkeren en het gebruik van pesticiden die in Europa verboden zijn.”

Leonardo Van Der Berg, een boer uit Nederland en lid van Via Campesina, nam het woord op een podium met spandoeken die opriepen tot eerlijke prijzen en het stopzetten van de overeenkomst tussen de EU en Mercosur: “Neoliberale markten hebben een tegenstelling gecreëerd tussen landbouw en milieu. Dat is jammer, want landbouw heeft het potentieel om een grote positieve invloed uit te oefenen. Het kan de biodiversiteit verbeteren, onze bodem en ons water herstellen, prachtige landschappen creëren en de sociale cohesie versterken. We weten dat het kan, want veel boeren doen het al. Maar ze moeten tegen de stroom in zwemmen. Ze moeten werken in een omgeving die hen in de tegenovergestelde richting duwt.” Van der Berg voegt er nog aan toe: “Het zou illegaal moeten zijn om producten uit de landbouw te kopen tegen prijzen die onder de productiekosten liggen.”

Hij werd gevolgd door Hugues Falys, boer en lid van FUGEA die onlangs TotalEnergies voor de rechter daagde: “Helaas gebruiken de huidige verantwoordelijken nog steeds de vrijhandelssoftware die ons zoveel schade heeft berokkend, en niet alleen aan de landbouw. De landbouw moet net als de rest van de samenleving verdergaan met de transitie, en dat zal alleen lukken onder economisch haalbare voorwaarden. De terugtrekking van de Europese Commissie op het gebied van milieuregelgeving is dus een heel slecht signaal, het is niet waar we om vragen.”

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!