Logo Environmental Protection Agency
Kenny Stancil

Progressieve congresleden dringen aan op noodmaatregelen na ‘rampzalige’ klimaatuitspraak van Hooggerechtshof

Progressieve wetgevers en activisten eisen een noodreactie van de regering Biden en van de congresdemocraten na de 6-3 uitspraak van donderdag ll. in de zaak West Virginia tegen het Environmental Protection Agency (EPA)."De catastrofale impact van deze beslissing kan niet worden onderschat," zei volksvertegenwoordiger Pramila Jayapal (democrate), maar "we kunnen ons niet neerleggen bij een nederlaag."

dinsdag 5 juli 2022 11:00
Spread the love

Met haar beslissing heeft de reactionaire meerderheid van het Amerikaanse Hooggerechtshof de bevoegdheid van de EPA om de vervuiling door broeikasgassen te verminderen drastisch beperkt. Daardoor hypothekeert ze de federale regering die de door fossiele brandstoffen veroorzaakte klimaatcrisis wil beperken. Ook de regelgevende bevoegdheid van andere agentschappen komt in het gedrang.

VS lopen achter op schema

“De catastrofale gevolgen van dit besluit kunnen niet genoeg worden benadrukt,” zei de afgevaardigde Pramila Jayapal uit de staat Washington. Zij is voorzitster van de Congressional Progressive Caucus (CPC). Het Congres had de regelgevende bevoegdheid in het kader van de Clean Air Act aan de EPA uitbesteed. Die bevoegdheid werd vijf jaar geleden nog door het Hooggerechtshof bevestigd in de zaak Massachusetts tegen EPA. Maar vandaag heeft het hoogste gerechtelijke orgaan van het land “onze democratie en de rechten van toekomstige generaties opnieuw een slag toegebracht,” aldus Jayapal. “Nu al lopen de Verenigde Staten achter op schema als het erom gaat de emissies te verlagen en hernieuwbare energie in te zetten. Dat is vooral het gevolg van het beleid van voormalig president Trump én van decennia republikeinse obstructiepolitiek in het Congres,” voegde Jayapal er nog aan toe. “Maar nu de EPA de Clean Air Act niet langer kan afdwingen, wordt de kans om het doel van president Biden te bereiken nog kleiner.”

Als gevolg van de beslissing van het Hooggerechtshof zullen “vervuilers straffeloos ons land en onze wateren kunnen vernietigen en onze gemeenschappen kunnen vergiftigen”, vervolgde Jayapal. “Zonder federale regelgeving en handhaving kunnen we niet voorkomen dat gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn voor milieuvervuiling nog meer schade zullen ondervinden. Ik denk daarbij aan wie in de frontlinie van de klimaatcrisis zit en dat zijn de mensen die in onevenredig grote mate leven in zwarte, bruine, inheemse en lage-inkomensbuurten.

“Deze uitspraak zal ook gevolgen hebben die verder reiken dan de EPA. Hij zal de regelgevende macht van agentschappen in de hele federale overheid ondermijnen,” waarschuwt Jayapal. “Vanaf vandaag kan de verkozen regering niet langer de de agenda uitvoeren waarvoor het volk heeft gestemd.”

Dubbel zo hard werken aan klimaatmaatregelen

“Maar,” voegde ze eraan toe, “we kunnen ons niet neerleggen bij een nederlaag.”
Terwijl het Witte Huis zich beroept op de Defense Production Act om de binnenlandse productie van groene energietechnologieën op te voeren, “moeten we dubbel zo hard werken aan klimaatmaatregelen”, zei Jayapal.

Eerder dit jaar publiceerde de CPC een lijst van uitvoerende maatregelen die de regering Biden zou kunnen nemen om het leven van werkende mensen te verbeteren en de planeet bewoonbaar te houden. “In de nasleep van de uitspraak van donderdag,” benadrukte Jayapal, “kan en moet de president de volgende stappen zetten: subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen, de financiering beëindigen van infrastructuur voor fossiele brandstoffen in het buitenland en de nationale klimaatnoodtoestand uitroepen zodat de regering hernieuwbare energie efficiënter kan stimuleren.”

“Het Congres moet op dit moment ook reageren met een hernieuwd gevoel van urgentie,” zei Jayapal. “In beide kamers is er onder democraten een brede consensus voor klimaatactie,” vervolgde Jayapal, hoewel ze niet vermeldde dat de conservatieve (democratische) senator voor West-Virginia, Joe Manchin, een kolenprofiteur is die bijna eigenhandig het Build Back Better-verzoeningspakket om zeep hielp. Die man blijft een obstakel voor het promoten van schone energie.

“We hebben niet veel tijd meer”, benadrukte Jayapal. “We moeten wetgeving aannemen die de bevoegdheid van de EPA om emissies te reguleren verduidelijkt en ook de Stop Corporate Capture Act doorvoeren. Het regelgevingsproces moet verbeterd worden en we moeten ervoor zorgen dat het goed werkt voor het Amerikaanse volk. We moeten deze maand ook een verzoeningswet afronden over investeringen in schone energie.”

Klimaatnoodtoestand

Jayapal is lang niet de enige die oproept tot een onmiddellijke en krachtige reactie.

De People vs. Fossil Fuels-coalitie, bestaande uit meer dan 1.200 Amerikaanse milieugroeperingen, riep Biden op om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om “een klimaatnoodtoestand uit te roepen en nieuwe toepassingen van fossiele brandstoffen, export, pijpleidingen en andere infrastructuur vandaag nog tegen te houden.”

Biden, die momenteel wordt geconfronteerd met rechtszaken over zijn hervatting van olie- en gasleasing op openbare gronden en wateren, “heeft de wettelijke bevoegdheid om zijn belofte na te komen om nieuw federaal gebruik van fossiele brandstoffen te verbieden”, aldus de coalitie. Bovendien kan Biden “vergunningen voor nieuwe pijpleidingen en andere infrastructuur voor fossiele brandstoffen stopzetten en nieuwe gasexporten afremmen,” aldus de groep.

“Gebruikmakend van de bevoegdheden onder de National Emergencies Act en de Defense Production Act,” voegde de coalitie eraan toe, “kan de president ook de export van ruwe olie stopzetten. Hij kan offshore olie- en gasboringen stoppen, internationale investeringen in fossiele brandstoffen beperken en snel schone en hernieuwbare energiesystemen fabriceren en distribueren.”

Hooggerechtshof hervormen

Wenonah Hauter, CEO van de Food & Water Watch, was het ermee eens dat er nog veel kan worden gedaan om de klimaatnoodsituatie te bestrijden, ondanks het “rampzalige” besluit van het Hooggerechtshof.
“Hoewel deze uitspraak het vermogen van de federale overheid om gevaarlijke emissies te reguleren wil belemmeren,” zei Hauter, “betekent dit niet het einde van de klimaatactie. De klimaatbeweging moet en zal druk blijven uitoefenen op instanties en gekozen functionarissen op lokaal, staats- en federaal niveau om een beleid te voeren dat een snelle vermindering van de klimaatvervuiling mogelijk maakt en het tijdperk van de fossiele brandstoffen definitief inluidt.”

“Het Hooggerechtshof zal de strijd voor een leefbare planeet niet in de weg staan,” voegde ze er nog aan toe.
De beslissing van donderdag komt slechts enkele dagen nadat het Federale Hooggerechtshof het grondwettelijke recht op abortus heeft afgeschaft; de wapenbeperkingen heeft afgezwakt, de scheiding van kerk en staat heeft ondermijnd en de Miranda-rechten heeft uitgehold. De People vs. Fossil Fuels-coalitie stelt dat al die uitspraken alleen maar onderstrepen “hoe dringend en noodzakelijk president Biden en het Congres actie moeten ondernemen om het Hooggerechtshof te hervormen en uit te breiden, inclusief het creëren van extra zitjes voor rechters. Er moeten aan het Hooggerechtshof ook termijnlimieten en ethische regels worden opgelegd”.

Er moeten het Hooggerechtshof ook ethische regels worden opgelegd

“Zonder uitgebreide hervormingen van het Hooggerechtshof,” merkte de coalitie op, “zal een handvol slechte actoren doorgaan met het nastreven van een door bedrijven gedreven agenda ten koste van het milieu, de volksgezondheid en persoonlijke vrijheden.”

Deze boodschap werd herhaald door John Paul Mejia, nationaal woordvoerder van de Sunrise Movement.
“We kunnen en zullen niet toestaan dat onze democratische leiders toekijken terwijl een onwettig hof en de Republikeinse Partij in de aanval gaan,” zei Meija. “Democraten moeten het Hooggerechtshof uitbreiden. President Biden moet de volle omvang van zijn uitvoerende bevoegdheden gebruiken om ons land op een rechtvaardige manier te laten overgaan op 100% hernieuwbare energie.”

Deze tekst verscheen op Common Dreams. Vertaling Jan Reyniers

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!