Interview, Video -

Sociale Verkiezingen zijn van start: De eerste keer kandidaat, hoe voelt dat?

De afgelopen weken zijn wij op pad geweest om mensen te bevragen die voor de eerste keer meedoen aan de sociale verkiezingen die van 13 mei tot en met 26 mei plaatsvinden. Wij wilden wel eens weten wat hen daartoe aanzette. En wat zijn de sociale verkiezingen eigenlijk?

maandag 13 mei 2024 17:13
Spread the love

 

Weinig mensen weten wat de ‘sociale verkiezingen’ zijn. Het gaat nochtans over de meest democratische verkiezingen in ons land. Het zijn ook heel belangrijke verkiezingen omdat ze de situatie op de werkvloer bepalen van miljoenen werknemers in ons land.

In België gebeurt alles wat te maken heeft met de veiligheid op de werkvloer, de werkomstandigheden, loonafspraken, vakantieregelingen en nog zoveel meer, op basis van overleg. Als je hoort dat er in je bedrijf een akkoord is gesloten over bijvoorbeeld aanpassingen aan het arbeidsreglement of over extra maatregelen om het werk voor oudere collega’s mogelijk te houden, dan mag je zeker zijn dat daar heel wat gesprekken aan vooraf gegaan zijn.

Deze gesprekken werden gevoerd door de werkgever (de baas) én de afgevaardigden van de werknemers. Deze laatsten worden om de vier jaar verkozen door alle werknemers van dat bedrijf tijdens de sociale verkiezingen.

Alle werknemers, ongeacht de leeftijd, ongeacht de nationaliteit, ongeacht of je nu één jaar of veertig jaar in het bedrijf werkt, ongeacht of je nu lid bent van een vakbond of niet, iederéén kan zijn/haar/hen stem uitbrengen en meebepalen wie de werknemers – oftewel arbeiders en bedienden – in het bedrijf vertegenwoordigen bij de werkgever. Jij kan binnen het bedrijf waar je werkt je stem uitbrengen op wie jij vertrouwt en op wie jij het meest geschikt vindt om je belangen te verdedigen.

Het organiseren van deze verkiezingen is wettelijk verplicht – afgedwongen door de vakbonden, vlak na WOII – voor alle privé-bedrijven met meer dan vijftig werknemers. De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB kunnen kandidatenlijsten indienen. Iedereen die zich kandidaat stelt, moet dan ook lid zijn van één van deze drie vakbonden.

Tijdens de verkiezingsdag(en), deze zijn verschillend per bedrijf, maar altijd in mei, brengen de collega’s hun stem uit. Zo bepalen ze wie er verkozen wordt. Dit jaar vinden de sociale verkiezingen dus plaats tussen 13 mei en 26 mei. Als kiezer bepaal je dan zelf welke vakbond en welke kandidaat op de lijst van je voorkeur-vakbond jouw stem krijgt.

Mijn eerste keer!

De vakbonden moeten dus een kandidatenlijst indienen. Dat wil zeggen dat de vakbonden binnen het bedrijf collega’s aanspreken die zich willen engageren (en lid zijn of worden van de vakbond) binnen het bedrijf om de komende vier jaar de belangen van de collega’s te verdedigen. Er is één voorwaarde aan verbonden: je moet minstens zes maanden in dienst zijn en een arbeidsovereenkomst hebben met de werkgever. Voor jongere mensen is het hierdoor lastiger zich kandidaat te stellen, want zij hebben vaker een interim-contract.

Maar jongeren als kandidaat zijn heel belangrijk. Een grotere participatie van jongeren op de werkvloer zorgt ervoor dat jeugdig enthousiasme binnenkomt en de specifieke problemen van jongeren aan bod komen tijdens overleg met de directie en bij het bepalen van de beleidsmaatregelen binnen het bedrijf. Jongeren zijn belangrijk in de directe democratie van de sociale verkiezingen. Respect dus voor wie de verantwoordelijkheid op zich neemt.

Misschien ben jij nu wel voor het eerst kandidaat in je bedrijf. Een eerste keer iets doen is altijd spannend en je moet dan sowieso wat koudwatervrees overwinnen. Alvast proficiat!

Jongeren laten hun stem horen

Wij hebben de afgelopen weken verschillende (jonge) werknemers uit diverse sectoren geïnterviewd die zich voor het éérst kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen.

Onder de noemer “Mijn eerste keer” laten we hen vertellen waarom zij kandidaat zijn en deelnemen aan de sociale verkiezingen. Wat drijft hen, wat verwachten ze, hoe willen ze het aanpakken, welke ondersteuning krijgen ze van de collega’s en hun vakbond, enz.

Net omdat sociale verkiezingen de meest democratische verkiezingen zijn in ons land en net omdat jongeren onze toekomst zijn, willen we hier extra aandacht aan geven.

Deze interviews staan gepubliceerd hieronder dit artikel en je kan ze vinden op ons YouTube-kanaal, onze Facebookpagina, Instagrampagina en op TikTok.

Wij wensen alle kandidaten heel veel succes en voor degenen die verkozen worden veel syndicaal werkplezier de komende vier werkjaren.

Veel kijk- en luisterplezier:

 

Nikita’s eerste keer … Hoe voelt dat?

Nikita Verbert is hulptechnieker bij AZ-Klina en voor het eerst kandidaat bij BBTK-Antwerpen.

 

Siebrens eerste keer … Hoe voelt dat?

Siebren Nackaerts is orthopedagogisch begeleider bij Apojo vzw en voor het eerst kandidaat bij BBTK Leuven.

 

Femkes eerste keer … Hoe voelt dat?

Femke Van Herreweghe is leerkracht bij Vlot campus Sint-Lodewijk te Lokeren en voor het eerst kandidaat bij COC – ACV.

 

Flavio’s eerste keer … Hoe voelt dat?

Flavio Shehu is lader/sorteerder bij DHL Aviation en voor het eerst kandidaat bij ACV Transcom.

 

Erens eerste keer … Hoe voelt dat?

Eren Karaca is machineoperator bij De Lijn en voor het eerst kandidaat bij ABVV – ACOD Antwerpen.

 

Astrids eerste keer … Hoe voelt dat?

Astrid Van Laere is sociaal werker bij UZ Leuven Gasthuisberg en voor het eerst kandidaat bij ACV Puls.

 

Hildes eerste keer … Hoe voelt dat?

Hilde Duchateau is stewardess bij Brussels Airlines en voor het eerst kandidaat bij ACV Puls.

 

Sarah’s eerste keer … Hoe voelt dat?

Sarah Schmit is coördinator op de food-afdeling bij de Ikea en voor het eerst kandidaat bij BBTK Gent.

 

Laetitia’s eerste keer … Hoe voelt dat?

Laetitia Manise is stewardess bij Brussels Airlines en is voor het eerst kandidaat bij ACV Puls.

 

Elias’ eerste keer … Hoe voelt dat?

Elias Broucke is procesoperator bij Eastman Chemical Company, Ghent North en voor het eerst kandidaat bij ABVV AC Oost-Vlaanderen.

 

Wendels eerste keer …. Hoe voelt dat?

Wendel Aminta is logistieker bij Volvo en voor het eerst kandidaat bij ABVV Metaal.

 

Noémes eerste keer … Hoe voelt dat?

Noéme Vereecken is arbeider voormontage bij Adient en voor het eerst kandidaat bij ACV METEA.

 

Jelmers eerste keer … Hoe voelt dat?

Jelmer Gommers is orderpicker bij DYKA Plastics en voor het eerst kandidaat bij ABVV – AC Limburg.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!