De Kerngroep '1.000 eerste dagen' overhandigt aan minister Crevits de petitie met meer dan 25.000 handtekeningen van mensen die het Marshallplan voor kwalitatieve kinderopvang steunen. Foto: Kerngroep '1.000 eerste dagen'
Kerngroep 1.000 eerste dagen,

Vlaamse en Brusselse kinderopvang hoopvol voor beter beleid na gesprek met Crevits

Pedagogische medewerkers van acht Brusselse en Vlaamse kinderdagverblijven, die samen de kerngroep '1000 eerste dagen' vormen, kregen afgelopen maandag de kans om de petitie voor een Marshallplan voor kwalitatieve kinderopvang te overhandigen aan minister Crevits. 'Met meer dan 25.000 ondertekenaars konden we een breed draagvlak voorleggen voor onze eisen', aldus de kerngroep in hun persbericht.

donderdag 23 juni 2022 23:01
Spread the love

 

‘Tijdens ons gesprek met minister Crevits gingen we in op de urgente noden in onze sector. Door acute tekorten aan medewerkers moeten veel voorzieningen hun dienstverlening beperken. Kwalitatieve kinderopvang kan hierdoor niet meer geboden worden. Zowel voor organisaties, medewerkers als ouders en kinderen is dit een ondraaglijke situatie. Dringende maatregelen zijn noodzakelijk.’

Foto: Kerngroep ‘1.000 eerste dagen’

Maar ook de structurele problemen van de sector moeten aangepakt worden. Adviezen van de OESO en de Europese Commissie geven aan dat de sector van de kinderopvang nood heeft aan een opwaardering. Naast zorg heeft kinderopvang een belangrijke pedagogische waarde in de cruciale levensfase van de 1.000 eerste dagen.

Meer differentiatie in opleidingen is nodig, waardoor professionele mobiliteit mogelijk wordt. Aan loon- en arbeidsvoorwaarden, zoals een lagere kind-begeleiderratio, kindvrije uren voor professionalisering en reflectie en voldoende pedagogische omkadering, moet gesleuteld worden.

‘Na een open gesprek, waar de minister – zelf oma van 2 kinderen in de kinderopvang – met veel interesse naar onze noden luisterde, reikte ze ons de hand om samen met mensen van het werkveld aan tafel te zitten en het Marshallplan op korte, middellange en lange termijn vorm te geven.’

‘We rekenen op de opstart van deze gesprekken na de zomermaanden’, concludeert de kerngroep in hun persbericht. Na het rondetafelgesprek bracht de minister nog een bezoek aan de leefgroepen van Nieuwkinderland in Brussel.

 

De kerngroep ‘1.000 eerste dagen’

Annuntiaten Heilig Hart Heverlee – De Ketjes vzw – Elmer vzw – Scholengroep GO! Brussel – Sint- Goedele Brussel– Dienst Kinderopvang Stad Gent – Loket Kinderopvang Brussel – Loket Kinderopvang Gent

 

Een maand geleden spraken we uitgebreid met twee van de initiatiefnemers van het Marshallplan voor een kwalitatieve kinderopvang. Zij leggen uit welke problemen het huidig beleid bij de kinderopvang veroorzaakt en wat er dringend moet veranderen aangezien zij werken met ons meest kostbare bezit, namelijk onze kinderen, en ze zorgen voor hen tijdens de meest belangrijke jaren van hun leven.

Lees dit gesprek hier.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!