Het gebroken geweer, icoon van de vredesbeweging. Foto: pixabay.com
Mediakritiek - Giep Hagoort

De armetierige eenzijdigheid van de publieke talkshows

Steeds weer dezelfde gezichten passeren de revue op onze tv-schermen met hun identieke 'expertise' over de oorlog in Oekraïne, die vrede geen stap dichter brengt. Het is in onze buurlanden niet veel beter. Nederlands hoogleraar kunst en economie Giep Hogaart klaagt de “armetierige eenzijdigheid” van het debat aan: “De knop moet om bij de talkshows die uit publieke middelen worden gefinancierd”

zondag 17 april 2022 19:21
Spread the love

 

Binnen het ‘wij-zij’- denken is er geen ruimte om na te denken hoe de twee volken, Rusland en Oekraïne, weer uiteindelijk samen verder moeten.

Natuurlijk is het een moeilijke opgave voor de publieke talkshows: hoe bewaak je de balans tussen opinies over de bloederige oorlog van Rusland tegen de Oekraïne. Maar dat wil niet zeggen dat je je avond aan avond moet overleveren aan één centrale gedachte: ‘Hoe staan we in militair opzicht tegenover Poetin?

Herrijzenis van de hersendode NAVO

Oud-commandanten der Nederlandse strijdkrachten, analisten van het Geopolitiek Advies Complex1 en getrainde Kremlinologen nemen prominente posities in en beantwoorden vragen in de ‘wij-zij’-sfeer.

De uit de hersendood opgestane NAVO wordt omarmd en instemmend worden de hogere defensiebudgetten benadrukt. De VPRO-redacteuren van OVT2 spraken zondag 10 april 2022 dat ze soms terugverlangden naar de nostalgie van het gebroken geweertje. Maar ja, dat is nostalgie, ook voor deze progressieve omroep.

“Ook Rusland behoort tot Europa en het is een verantwoordelijkheid van alle Europeanen om opnieuw tot een ‘dit nooit weer’ te komen.”

Is er dan in het geheel geen tegengeluid? Mensen die zich afvragen of het ‘wij-zij’ -denken en bewapening de mensheid niet dichterbij de afgrond brengen? Alleen deze gedachte al levert een keur aan afkeuringen op: naïevelingen die het echte gevaar niet zien, figuren uit een voormalig pacifistisch dromenland.

Natuurlijk is er een tegengeluid in de samenleving te horen. Kerkelijke vredesgroepen die ageren tegen steun aan defensiebedrijven die ook aan foute regimes leveren. Wetenschappers die verder kijken dan de oorlogsverhalen van vandaag, hoe vreselijk ook. Diplomaten die de wereld van conflicten kennen maar niet bekwaam zijn in het afgeven van oneliners over alternatieven. Als je je ervoor opstelt kom je ze op sociaal media tegen, als brievenschrijver of als demonstrant.

De vredesbeweging wordt genegeerd

Graag het volgende ter overweging. Binnen het ‘wij-zij’- denken is er geen ruimte om na te denken hoe de twee volken, Rusland en Oekraïne, weer uiteindelijk samen verder moeten. Wat kan een vredesbeweging 2.0 nu doen om na het beëindigen van de oorlog tot een verzoening te komen?

“Het is onze verantwoordelijkheid om de wereld niet blijvend op te schepen met agressieve machtsblokken.”

Ook Rusland behoort tot Europa en het is een verantwoordelijkheid van alle Europeanen om opnieuw tot een ‘dit nooit weer’ te komen. Natuurlijk, de verwoesting van Oekraïne door Rusland kan niet zonder gevolgen blijven. In vredesonderhandelingen zal sprake moeten zijn van ‘wiedergutmachung’.

In dialoog met Rusland en Oekraïne zal ook de huidige positie van de NAVO heroverwogen moeten worden. Als er een vredesregeling met Rusland mogelijk is – wellicht buiten de betrokkenheid van Poetin om – zullen de miljarden aan geplande defensie-uitgaven ten goede kunnen komen aan klimaatverandering en hulp aan getroffen gebieden.

Zo’n nieuwe opdracht is wellicht nu nog in het ‘wij-zij’-schema ondenkbaar maar het is wel onze verantwoordelijkheid om de wereld niet blijvend op te schepen met agressieve machtsblokken.

Kortom, de knop moet om bij de talkshows die uit publieke middelen worden gefinancierd. Natuurlijk blijven de huidige, geopolitieke experts van betekenis. Hun kennis kan ons inzicht verdiepen. Maar wel onder de voorwaarde dat de armetierige eenzijdigheid van tafel verdwijnt.

 

Deze Opinie verscheen op www.bnnvara.nl.

 

Notes:

1   Met het ‘Geopolitiek Advies Complex’ wordt in Nederland het geheel bedoeld van experts, opiniemakers en denktanks, die duiding geven bij de actualiteit vanuit de premisse dat de Westerse dominantie over de wereld goed is en behouden moet blijven.

2   De VPRO en BNNVARA zijn  twee van de acht Nederlandse publieke omroeporganisaties met elk een eigen politiek profiel. De VPRO profileert zich als ‘links-progressief’, BNNVARA als ‘sociaaldemocratisch’. Samen vallen deze acht organisaties onder de koepel van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). OVT (‘onvoltooid verleden tijd’) is een VPRO-Radioprogramma.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!