Foto: aphrc.org
IPS

Lockdown Kenya oorzaak digitale kloof tussen jongens en meisjes, platteland en stad, privé- en openbare scholen

Twee jaar nadat de scholen tijdelijk sloten blijkt de leerachterstand in Kenia groot, ondanks de inspanningen van de overheid. De digitale ongelijkheid vergrootte de kenniskloof tussen leerlingen van privéscholen en die van overheidsscholen, tussen jongens en meisjes en tussen plattelandsbewoners en stadskinderen.

dinsdag 22 februari 2022 09:04
Spread the love

 

In Kenia ontwrichtte de pandemie het onderwijs van 15 miljoen leerlingen in de basisscholen en in de middelbare scholen. Die sloten van midden maart tot midden oktober 2020, toen ze deels openden, en gingen pas weer volledig open begin januari 2021. De overheid engageerde zich om gedurende de lockdown alternatieve studiemogelijkheden te voorzien.

Met de hulp van het Kenya Institute of Curriculum Development werden lessen uitgezonden via de radio voor alle gezinnen. De overheid wilde verder de toegang tot online leerplatforms stimuleren, ook in afgelegen gebieden, via het Google Loon Project dat helaas een jaar later werd afgesloten door Google.

Foto: aphrc.org

Andere hulpmiddelen die de overheid voor de leerlingen ter beschikking stelde, waren de Kenya Education Cloud, videovergaderingen via Zoom en lessen via WhatsApp. Ondanks die maatregelen bleek er al snel een digitale kloof op het pad van de goede intenties. Bovendien hadden ook gendergerelateerde en social-economische verschillen een impact op de leerachterstand door COVID-19.

Alle leerlingen hadden in principe toegang tot deze digitale leerplatformen, maar uit een studie over leren op afstand blijkt dat die toegankelijkheid heel ongelijk verdeeld was. Gemiddeld maakten slechts 22 procent van de schoolgaande kinderen er in de praktijk gebruik van, met een overwicht aan leerlingen in privéscholen en op het platteland.

Gezinnen wisten niet af van het bestaan van de beschikbare lessen of wisten niet wanneer en waarom ze die best konden volgen.

The African Population and Health Research Center (APHRC) voerde een onderzoek uit onder studenten en hun ouders in armere stadsbuurten. Daaruit bleek dat acht op de tien huishoudens beschikten over een televisie en over een digitaal toestel zoals een smartphone, computer of tablet, en de helft over een radio.

Voor de lessen gebruikten echter slecht zes op de tien adolescenten de televisie en slechts één op de drie de radio of een digitaal apparaat. Gezinnen wisten niet af van het bestaan van de beschikbare lessen of wisten niet wanneer en waarom ze die best konden volgen.

Deze kenniskloof werd ook blootgelegd door een enquête van Usawa Agenda, een organisatie die toeziet op de gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs in Kenia. De werknemers van de organisatie stelden vast dat minder dan tien procent van hun leerlingen toegang hadden tot digitale leerplatformen.

Bovendien bleken kinderen uit armere milieus, en meisjes in het bijzonder, aangewezen op de school voor basisbehoeften zoals voeding en maandverbanden. Toen die sloten, hadden velen onder hen geen andere optie dan drastische keuzes te maken om zich van eten en andere basisbehoeften te verzekeren.

Kinderen uit armere milieus, en meisjes in het bijzonder, bleken aangewezen op de school voor basisbehoeften zoals voeding en maandverbanden.

Dat heeft geleid tot een toename van tienerzwangerschappen tijdens de pandemie. Ook blijkt dat kinderen die niet meer naar school gaan, een hoger risico lopen om thuis slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld.

3 maanden zonder school wordt 13 maanden leerachterstand

Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat kinderen mogelijk tot een heel jaar leerachterstand oplopen wanneer de scholen drie maanden sluiten. Deze leerlingen kunnen niet meer volgen wanneer ze terug naar de les gaan en lopen een grote kans om steeds verder achterop te geraken.

53 procent van de leerlingen in Kenia loopt achter op hun normale ‘wiskundeleeftijd’.

Wat alleen al wiskundekennis betreft, blijkt uit een rapport uit april 2021 dat in Kenia 53 procent van de leerlingen achterliepen op hun normale ‘wiskundeleeftijd’. De gemiddelde achterstand was maar liefst 13 maanden.

Het grootste kennisverlies was te zien in de lagere jaren, in landelijke gebieden en bij meisjes. Onderzoekers wijzen er echter op dat die achterstand volledig kan worden ingehaald door remediëring en aanpassing van de lespakketten aan het leerniveau van de kinderen.

Steun voor en door ouders

Verder onderzoek van het African Population and Health Research Center benadrukt de cruciale rol van de ouders bij het wegwerken van die leerachterstand. Het belang van je kinderen aanmoedigen, hulp bieden bij het leren en een veilige omgeving creëren, mag niet onderschat worden.

Ouders hebben daartoe financiële steun van de overheid nodig, zeker als ze hun inkomen verloren tijdens de pandemie, en hebben zelf nood aan digitale vaardigheden.

De APHRC geeft in een rapport suggesties om de drempel tot digitale leerplatforms te verlagen door ouders en leerlingen te informeren over beschikbare televisie- en radioprogramma’s, maar ook door ze te sensibiliseren om ernaar te kijken en luisteren. Deze programma’s worden bovendien best uitgezonden op vaste uren, zodat de leerlingen hun dag kunnen plannen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!