Bron: PxHere

Vrouwelijke journalisten van kleur worden online zwaar geïntimideerd

De grote meerderheid van vrouwelijke journalisten en opiniemakers van kleur worden vaak geconfronteerd met verontrustende online intimidatie die niet alleen hun mentaal welzijn, maar ook hun professionele activiteiten negatief beïnvloedt. Dat blijkt uit de masterproef ‘(Not) Part of the Job’, die Aida Macpherson schreef als slotstuk van de master journalistiek aan de KU Leuven Campus Brussel.

vrijdag 7 januari 2022 11:38
Spread the love

 

Doods- en verkrachtingsbedreigingen

Tien van de vijf journalisten en zeven opiniemakers die Aida interviewde, zeggen meermaals online geïntimideerd te worden. In de overgrote meerderheid van de gevallen is de intimidatie afkomstig van witte mannen. Doods- en verkrachtingsbedreigingen zijn een veel voorkomende vorm. De helft van de geïnterviewde vrouwen kreeg er reeds meermaals toegestuurd. De intimidatie op Twitter blijkt het ergst.

“Ik ben heel vaak bedreigd. Met de dood, met geweld. Het was echt alsof iemand mij fysiek was komen aanvallen, alsof iemand stond te bonken op mijn deur van ‘ik wil binnen’, maar dan via mijn telefoon”

“Ik ben heel vaak bedreigd. Met de dood, met geweld. Het was echt alsof iemand mij fysiek was komen aanvallen, alsof iemand stond te bonken op mijn deur van ‘ik wil binnen’, maar dan via mijn telefoon”, aldus een van de geïnterviewde vrouwen.

Beïnvloeding keuze journalistiek onderwerp

Drie van de vrouwen die online werden geïntimideerd melden dat dit de keuze van de onderwerpen die zij als journalist behandelen, beïnvloedt. In drie gevallen was dit niet het geval, maar kan het een effect hebben op de manier waarop men de thematiek behandelt.

Safe spaces door – en voor – mensen van kleur

Verschillende geïnterviewde vrouwen vertelden dat ze weet hadden van vrouwen van kleur, die ontmoedigd door de online intimidatie, het publiek debat en de mainstream media verlaten hadden richting veilige ‘space spaces’ zoals mediaorganisaties door – en voor – mensen van kleur.

Meer dan de helft van de vrouwen heeft overigens geen enkel vertrouwen in de politiediensten. Uit de interviews bleek ook een flagrant gebrek aan vertrouwen in het Gelijkekansencentrum Unia.

Zelden worden hiertegen juridische stappen ondernomen. De twee vrouwen die de politie contacteerden waren niet tevreden over dit contact. Meer dan de helft van de vrouwen heeft overigens geen enkel vertrouwen in de politiediensten. Uit de interviews bleek ook een flagrant gebrek aan vertrouwen in het Gelijkekansencentrum Unia.

Ernstige bedreiging voor persvrijheid, pluriformiteit van pers …

In haar beleidsaanbevelingen vraagt Macpherson een daadkrachtig beleid ten aanzien van online intimidatie, racisme en seksisme. De bevoegde overheid dient eerst en vooral formeel te erkennen dat online intimidatie tegen vrouwelijke journalisten en opiniemakers van kleur een ernstige bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en pluriformiteit van de pers.

Er dient ook erkend te worden dat artikel 150 van de grondwet, dat het Hof van Assisen bevoegd maakt voor drukpersmisdrijven, neerkomt op “een feitelijke straffeloosheid van online haatspraak”.

Daarnaast vraagt de auteur een meldingsprocedure voor online intimidatie evenals een sensibiliseringcampagne over de impact die online intimidatie kan hebben op het leven van het slachtoffer. Er moeten ook maatregelen worden genomen om het vertrouwen van vrouwen van kleur in de politie en Unia te herstellen.

 

Deze tekst verscheen eerder in gewijzigde vorm op de site journalist.be van de Vlaamse Vereniging van Journalisten.

 

Link naar masterproef van Aida Macpherson:

https://journalist.be/app/media/2022/01/Aida-Macpherson-masterproef-online-geweld-tegen-vrouwelijke-gekleurde-jnl-2021.pdf

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!