Foto: Prensa Latina
Analyse -

Joe Biden en de verkrachting van democratie

De Koude Oorlog was de grootste ideologische propaganda uit de moderne wereldgeschiedenis. In de meer dan veertigjarige propagandaslag vormden mensenrechten en democratie de twee hoofdcampagnes. Met de top voor democratie grijpt president Biden terug naar die (k)oude oorlogsretoriek. Wie dacht dat de wereldvrede beter gediend zou zijn met Biden dan met Trump zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen.

vrijdag 10 december 2021 14:53
Spread the love

 

Op 9 en 10 december organiseert Joe Biden een virtuele top voor democratie. Vertegenwoordigers uit 110 landen werden op deze top uitgenodigd. Onder wie ook onze premier, Alexander Decroo.

Het is zogezegd de bedoeling om ‘democratie’ en ‘universele mensenrechten’ te promoten in heel de wereld. Maar als je even inzoomt op een aantal van de uitgenodigde landen, dan zie je snel dat hier een heel andere agenda speelt. Een aantal voorbeelden.

Merkwaardige democratieën

Colombia is het op één na gevaarlijkste land ter wereld voor verdedigers van mensenrechten of milieu. In 2020 werden meer dan 250 inheemse leiders, rechtenactivisten, milieuactivisten of voormalige Farc strijders[1] vermoord. De eerste helft van dit jaar waren dat er al meer dan 350. Bij straatprotesten die begonnen in april 2021 zijn minstens 44 mensen vermoord en nog eens 500 ‘verdwenen’.

Als je inzoomt op een aantal van de uitgenodigde landen, dan zie je snel dat hier een heel andere agenda speelt.

Een andere uitgenodigd land is India, de zogenaamde ‘grootste democratie’ van de wereld. Tegen 29 procent van de parlementairen lopen strafzaken die ernstig genoeg zijn om vijf jaar gevangenisstraf te verdienen. In het Noorden van het land werden kampen gebouwd om twee miljoen mensen te interneren die illegaal in het land verbleven. Tussen haakjes, misschien moet je je afvragen waarom je daar nog niets over gehoord hebt. De tegenstelling met de berichtgeving over de Oeigoeren in China is wel bijzonder groot.

Mensenrechtenorganisaties worden steeds harder aangepakt in India. Vorig jaar heeft Amnesty International daarom het land verlaten.

En wat te denken van Brazilië? Jair Bolsonaro, de president van dat land is een fan van de Chileense dictator Pinochet, die “deed wat moest gedaan worden”. Dat daarbij zo’n 3000 politieke tegenstanders gedood werden en tienduizenden gemarteld, deert Bolsonaro niet. In zijn regering zitten meer dan honderd actieve of gepensioneerde militairen, onder wie verschillende ministers en een vicepresident. Toen zijn positie in 2020 bedreigd werd heeft Bolsonaro het vooruitzicht van een interventie van het leger geopperd.

De president van Brazilië is een fan van de Chileense dictator Pinochet, die “deed wat moest gedaan worden”.

Zijn minister van cultuur moest aftreden omdat hij Goebbels[2] geciteerd had. Jaarlijks worden meer dan 60.000 Brazilianen vermoord door vuurwapens. “Een politieman die niet doodt is geen politieman”, aldus de president.

Slecht geplaatst

We zouden ook nog een boom kunnen opzetten over de Filippijnen, Israël, Polen, Georgia, enz. Of over de VS zelf. Bijna een jaar geleden heeft een meute daar het parlement bestormd. De kans is reëel dat de aanstoker van deze mislukte raid binnen drie jaar opnieuw president is.

De VS is de grootste wapenleverancier aan een hele reeks brutale dictaturen. In Guantánamo houdt het al bijna twintig jaar een concentratiekamp open waar tot nu 780 mensen zonder proces werden en worden vastgezet en gemarteld.

De pogingen van de VS om democratie te installeren in Afghanistan, Irak, Syrië of Libië zijn op een humanitaire catastrofe uitgedraaid.

De pogingen van de VS om democratie te installeren in Afghanistan, Irak, Syrië of Libië zijn op een humanitaire catastrofe uitgedraaid. Washington is in elk geval heel slecht geplaatst om lessen te geven over democratie of mensenrechten.

Nieuwe Koude Oorlog?

Deze top draait duidelijk niet om democratie. Het gaat over macht en over blokvorming. Na de Tweede Wereldoorlog streefden de VS naar absolute heerschappij. “Overheersende macht (preponderant power) moet het doel zijn van het beleid van de VS”, zo luidde het in 1952. Sindsdien is dat de officiële doctrine.

Voor de VS is de kwestie niet of het land of de wereldvrede bedreigd wordt, het gaat over de absolute baas te kunnen blijven spelen. Door de snelle economische en technologische ontwikkeling van China dreigt de VS hun alleenheerschappij nu te verliezen. Dat wil Biden koste wat kost vermijden.

Om die unipolaire wereld o.l.v. de VS te blijven opleggen heeft het Witte Huis meer en meer steun nodig van andere landen. Daarom probeert het blok te vormen. De uitgenodigde landen op de top zijn niet gekozen omwille van hun democratisch gehalte maar op basis van hun volgzaamheid t.a.v. de VS.

Uitgerekend op het moment dat de wereld nood heeft aan eenheid stuurt Biden aan op blokvorming.

Blokvorming was kenmerkend voor de Koude Oorlog, evenals de retoriek van ‘mensenrechten’ en ‘democratie’. Uitgerekend op het moment dat de wereld nood heeft aan eenheid en een gezamenlijke aanpak voor het klimaat of voor de bestrijding van een pandemie, stuurt Biden aan op blokvorming.

In plaats van de wereld te verenigen stuurt hij aan op verdeeldheid, op een nieuwe Koude Oorlog. Een journalist van de VRT verwoordt het zo: “Wie graag wil beweren dat de Verenigde Staten opnieuw verzeild zijn in een Koude Oorlogsklimaat hoeft niet ver meer te zoeken naar illustraties daarvan.”

Het is aan ons om dat te doorzien en ons daar niet in te laten meesleuren.

 

Notes:

[1] Farc staat voor Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia. Deze guerrillabeweging was actief vanaf de jaren zestig. In 2016 kwam het tot een vredesakkoord met de regering. De rebellen leverden hun wapens in en vormden zichzelf om tot een politieke partij.

[2] Joseph Goebbels was de minister van propaganda onder Hitler.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!