Vakbonden reageren op verplichte vaccinatie zorgpersoneel: ‘fundamenteel foute regeling’

De federale regering nam recent de beslissing een verplichte vaccinatie in te voeren voor gezondheidspersoneel, met mogelijkheid tot ontslag voor niet-gevaccineerde werknemers vanaf 1 april 2022. Vakbonden ACV Puls, ACV Openbare Diensten en socialistische vakbond BBTK-ABVV vinden de regeling fundamenteel fout. BBTK noemt de regeling een oorlogsverklaring: “Een dergelijke maatregel leidt uiteindelijk tot een aantasting van de rechten van de werknemers.” 

dinsdag 16 november 2021 18:13
Spread the love

 

Een eerste bezwaar van de vakbonden tegen de maatregel gaat over de specifieke groep voor wie de verplichting zal gelden. “De vaccinatieverplichting gaat niet over alle werknemers in de zorg- en welzijnssectoren, maar enkel voor bepaalde zorgfuncties. Dit houdt geen steek. Logistiek assistenten bijvoorbeeld vallen niet onder de verplichting, hoewel ze in dezelfde werkomgeving nauw samenwerken met zorgkundigen en verpleegkundigen. Het zal niet lang duren vooraleer alweer reparaties aan deze vreemde regeling nodig zijn,” klinkt het bij ACV Puls.

Bepaalde categorie werknemers viseren

Ook de socialistische vakbond vindt dat de verplichte vaccinatie niet kan worden opgedeeld in categorieën van mensen, in dit geval werknemers. “Ofwel kiest de overheid ervoor om alle burgers een verplichte vaccinatie op te leggen, ofwel heeft iedereen het recht om vrij te kiezen om zich al dan niet te laten vaccineren. Er kan geen sprake van zijn dat categorieën van werknemers worden aangevallen en dat hen onder dit voorwendsel de toegang tot het beroep en tot werk wordt ontzegd.”

ACV Puls vindt de sancties te hard en de invoering ervan veel te snel. “Niet-gevaccineerde werknemers zullen uit de sector stappen vanaf begin januari. In een realiteit van acuut te weinig personeel is dat absurd. De werkdruk en de uitval van personeel is nu reeds nauwelijks houdbaar.” 

Schrijnend tekort aan verpleegkundigen

De BBTK benadrukt dat we niet mogen vergeten dat deze sector van werknemers het al sinds het begin van de crisis moeilijk heeft en 18 maanden geleden nog elke avond applaus kreeg. “Er is nu al een schrijnend tekort aan verpleegkundigen en nu dreigen ze ook ontslagen te worden. Het risico bestaat dat we een nóg groter tekort aan arbeidskrachten zullen hebben omdat werknemers die men niet tot vaccinatie heeft kunnen bewegen ontslagen worden. Het zou de regering niet mogen verbazen als er spontane acties in de gezondheidssector ontstaan als reactie op dit besluit. Er moet alles aan gedaan worden om te vermijden dat sancties misbruikt worden als ontslagmachine.”

Over de gevolgen en de timing van de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel vraagt ACV Puls dringend overleg met de bevoegde ministers.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!