Bron: Amnesty International Vlaanderen

Onderhoud tussen Amnesty en premier De Croo over strijd tegen seksueel geweld in België

Amnesty International overhandigt vandaag aan premier Alexander De Croo bijna 50.000 Belgische handtekeningen van burgers die willen dat de overheid een topprioriteit maakt van de strijd tegen seksueel geweld. De mensenrechtenorganisatie startte exact een jaar geleden een campagne tegen seksueel geweld en maakt vandaag de balans op tijdens een bezoek aan het kabinet van de eerste minister.

maandag 8 maart 2021 16:59
Spread the love

 

“Het afgelopen jaar hebben de Belgische autoriteiten, zowel nationaal als regionaal, verschillende stappen in de goede richting gezet om seksueel geweld beter aan te pakken. Zo moeten magistraten nu een opleiding rond seksueel en intrafamiliaal geweld volgen en zal het aantal nieuwe Zorgcentra na Seksueel Geweld verder uitgebreid worden. Toch moet er nog heel wat gebeuren,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

“Een nieuw Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld zou al in 2020 opgestart moeten zijn, maar is nog niet af. Dat ‘interfederale’ plan moet zorgen voor zichtbaarheid, voor coherent beleid en voor budget,” zegt Wies De Graeve.

Mede ook door de complexe gedecentraliseerde structuur, is transparantie over de financiering van maatregelen tegen seksueel geweld niet groot. Actieplannen, zoals het komende interfederale NAP (Nationaal Actieplan) moeten duidelijke en voldoende budgetten krijgen.

Amnesty International is verheugd over de verdere uitbouw van de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Daar kunnen slachtoffers dag en nacht terecht voor verschillende vormen van hulp en bijstand op één locatie. Amnesty volgt de uitrol op de voet en vraagt de overheid om te voorzien in structurele middelen voor de centra. De werking moet gemonitord en geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. Het bestaan en de rol van de centra moet ook nog beter bekend gemaakt worden.

Ook de andere hulplijnen moeten gekend zijn bij de bevolking en voldoende middelen krijgen om 24/7 beschikbaar te zijn in alle regio’s. Amnesty uit zijn bezorgdheid over het ontbreken van volledige statistische gegevens over seksueel geweld, gespecificeerd naar nationaliteit, leeftijd, etniciteit of de eventuele band tussen slachtoffer en data. Dit bemoeilijkt het analyseren en interpreteren van de cijfers. Het beschikbaar stellen van systematische en up-to-date gegevens door politie en justitie zou politieke besluitvormers beter in staat stellen om de nodige maatregelen te nemen.

“We zijn blij dat de regeringen prioritaire aandacht willen geven aan de strijd tegen seksueel geweld, maar we blijven de vinger aan de pols houden en campagne voeren. We blijven druk zetten om verder te gaan dan wat er al ligt, zodanig dat seksueel geweld minder voorkomt, dat straffeloosheid verdwijnt en dat slachtoffers beter worden geholpen,” besluit Wies De Graeve.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!