Foto: Wim Schrever
Interview - Climaxi vzw,

Meer mensen in armoede door klimaatverandering

vrijdag 28 augustus 2020 18:11
Spread the love

 

De gevolgen van de klimaatopwarming worden ook in ons land steeds meer merkbaar. Maar de klimaatverandering houdt al decennia lelijk huis in de rest van de wereld.
Eind vorig jaar publiceerde Climaxi ‘Klimaat en Migratie – mensen uit de wereld aan het woord’. We gingen 22 mensen uit de wereld interviewen, die intussen in België wonen. We vroegen hen hoe zij het klimaat in hun geboorteland hebben ervaren, welke impact dat had op hun leven en hoe ze vanuit hun nieuwe thuisland kijken naar de klimaatverandering. 

Bron: Climaxi vzw

Vinicius woont vijf jaar in België. Zijn geboorteplaats is Sao Paulo (Brazilië). Hij heeft de stad nog gekend als een leefbare plek, met voldoende plaats voor de mensen. Kinderen konden toen nog makkelijk te voet of per fiets naar school. Dat is nu niet meer het geval. De auto is allesoverheersend aanwezig in het stadsbeeld. Met alle gevolgen vandien. Sao Paulo is een ‘madhouse’ geworden.

‘Mijn grootouders zijn Spanje ontvlucht voor Franco. Toen ze in Brazilië aankwamen hebben ze, na hard werken, een landgoed kunnen kopen. Op eigen kracht bouwden ze het uit tot een waar paradijs. Als kind ben ik er groot gebracht. Het was fantastisch om elke dag die natuur te kunnen beleven, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Ik heb daar mooie herinneringen aan.’

‘Dat lijkt nu zo onbereikbaar, niet alleen omdat het achter ons ligt, maar ook en vooral omdat dat beleven van een ongerepte natuur nu niet meer mogelijk is: veel van dat natuurschoon is definitief verdwenen. En die vernieling blijft maar toenemen: in en rond de dorpen worden hele mooie bossen met de grond gelijk gemaakt om er rietsuiker of soja te kweken.’

‘Dat ontkracht het landschap en zorgt voor hogere temperaturen: vroeger zorgden de bomen voor de nodige verkoeling, maar nu is dat niet meer zo. Je kan er niet meer schuilen voor de hitte. Die lokale ontbossing gebeurt elke dag, omdat alles geld moet opbrengen. De mensen zijn gek geworden: de dollar is de allesoverheersende god.’

‘Door de klimaatverandering gaan mensen verhuizen. De grote steden zijn intussen onhoudbaar geworden. En dus proberen mensen terug te gaan wonen in de kleinere steden en dorpen. In de hoop dat het daar koeler is. Maar eenmaal in de dorpen, kappen ze de bossen en maken ze er akkers van. Want dat kan veel geld opbrengen en die bomen niet. Zo eenvoudig is het.’

‘Toen ik kind was hadden we geen airco om de lucht fris te houden. Dat is nu ondenkbaar. Het is een noodzaak geworden. Zonder is het niet meer leefbaar.’

‘De klimaatverandering heeft ook een grote impact op de favela’s. De hitte is er ondraaglijk. En door de hevige regenbuien wordt het hele hebben en houden van die mensen vernietigd.’

‘Er komen ook steeds meer favela’s bij, als gevolg van die economische ongelijkheid. In de stad waar ik studeerde, Ribeirão Preto, was er vroeger maar een enkele favela. Maar nu is de stad omringd met stortplaatsen waar mensen wonen.

Het extreme klimaat zorgt voor steeds meer mensen die in armoede moeten leven.’

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!