Foto: Johanna de Tessières/HUMA
Greenpeace België

‘United For A New Normal’: 50 organisaties eisen een nieuw normaal

Greenpeace heeft vandaag, zaterdag 4 juli, samen met 50 andere organisaties deelgenomen aan een protest met 150 deelnemers op de Kunstberg in Brussel. Met deze actie, die verliep met het volle respect voor alle huidige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, eisen de organisaties een ‘nieuw normaal’ en roepen ze op om niet terug te keren naar het business as usual van voor de Covid-crisis.

zaterdag 4 juli 2020 16:08
Spread the love

 

De huidige Covid 19-crisis heeft de klimaat- en biodiversiteitscrisis niet doen verdwijnen. Bovendien is de armoede en ongelijkheid in de samenleving enkel toegenomen. De meer dan 50 organisaties uit verschillende sectoren zoals  klimaat-en milieu, armoede, … scharen zich daarom op 4 juli achter de boodschap ‘We need a New normal’.[1]

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

Deze unieke coalitie pleit voor de constructie van een samenleving die rechtvaardig en groen is, die mensen en de planeet centraal stelt.  Er moet meer ambitie zijn voor het klimaat, voor de sociale zekerheid, voor de gezondheidssector, voor duurzame landbouw en duurzame mobiliteit. Daarnaast moeten eenieders fundamentele rechten gegarandeerd worden en moet de strijd tegen armoede en uitsluiting opgevoerd worden. De fundamenten van deze nieuwe samenleving moeten ambitieus, rechtvaardig solidair en duurzaam zijn.

“Ook al kunnen we hier vandaag slechts met 150 mensen aanwezig zijn, onze boodschap klinkt krachtig: we moeten nu de basis leggen voor een rechtvaardige en groene samenleving. Een veerkrachtige samenleving die de mensen en onze planeet dient, en niet de dividenden”, zegt Valerie Del Re, directeur van Greenpeace België.

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

“Wij vragen sterke openbare diensten, een efficiënt systeem van sociale bescherming, een minimuminkomen, fatsoenlijke lonen, hoogwaardige en zinvolle banen, … dit alles zal helpen de schade van de klimaatverandering en de verschuiving naar banen in een koolstofvrije economie te verzachten”, besluit Christine Many van het Waalse netwerk voor de strijd tegen armoede.

Verschillende deelnemende organisaties verklaren kort waarom ze het zo belangrijk vinden om aan de actie mee te doen:

OXFAM: “Het coronavirus toont aan wat de gevolgen zijn van extreme ongelijkheid. Ons maatschappelijk systeem heeft gefaald. We kunnen de fundamenten van onze economie en samenleving rechttrekken, maar deze keer moeten we anders bouwen. Dit is onze kans om te kiezen voor een duurzame, gelijke en menselijke economie waarin regeringen zich voor ons allemaal inzetten – niet alleen voor de gelukkigen –  en wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatnoodtoestand aanpakken.”

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

Amnesty International: “De COVID-19 pandemie heeft veel leed veroorzaakt en doet dat nog steeds, maar het is ook een kans om lessen te leren en andere keuzes te maken voor onze toekomst. Wekenlang zijn we getuige geweest van miljoenen kleine daden van solidariteit die mensen bij elkaar hebben gebracht. Als we ervoor kiezen om op deze weg verder te gaan, kan dit troostende momentum leiden tot concrete acties op grote schaal. Het zal de beste manier zijn om het vitale werk rond mensenrechten  te versterken en collectief te evolueren naar een rechtvaardigere wereld die de waardigheid van ieder mens respecteert.”

Youth For Climate: It is time to reinvent and build a new world.”

Grootouders voor het klimaat: “Laat onze kleinkinderen niet in ‘het oude normaal’ opgroeien, Zij verdienen een nieuwe basis om hun wereld op te bouwen. En daar moet nu het fundament voor gelegd worden!”

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

Climate Express: “Corona will be leaving, but climate change is here to stay.”

ABVV: “Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt dan is het wel het brede belang van een robuuste sociale bescherming. Daarom is het ook belangrijk dat we voor vandaag en morgen duidelijke syndicale strategische assen aanreiken. De belangrijkste as luidt: ‘we geraken hier door’ en in belangrijke mate dankzij de sociale zekerheid waarover we moeten blijven waken.”

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté: “Wij willen geen terugkeer naar het abnormale en vragen een sociale transitie die ook het milieu en de economie ten goede komt. Daarom is het bevorderen en waarborgen van sociale rechten essentieel om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke ecologische overgang de ontwikkeling van een eerlijker en rechtvaardiger samenleving ondersteunt: sterke openbare diensten, een efficiënt systeem van sociale bescherming, een minimuminkomen, fatsoenlijke lonen, hoogwaardige en zinvolle banen, … dit alles zal helpen de schade van de klimaatverandering en de verschuiving naar banen in een koolstofvrije economie te verzachten.”

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

Klimaatcoalitie: “De gezondheidscrisis mag de klimaatcrisis niet verhullen. Op de korte en lange termijn hangt onze gezondheid af van het einde van de olie-economie. Maatregelen voor een heropbouw hebben alleen zin als ze herstellen wat er gebroken is, sociale rechtvaardigheid garanderen en ervoor zorgen dat we de grenzen van de planeet respecteren”.

IEW: “Nu zaden planten, om een nieuwe toekomst te oogsten.”

11.11.11: “Of het nu over de corona- of de klimaatcrisis gaat: we zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in dezelfde boot. Mensen in kwetsbare landen worden harder getroffen, zeker op economisch vlak. Dit is het moment om te breken met de structurele ongelijkheid van het verleden. Meer dan ooit is er nu internationale samenwerking, herverdeling en solidariteit nodig.”

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

Rise for Climate: “Wij willen … Een nieuw normaal, voor het milieu! Een nieuw normaal, dat sociaal rechtvaardig is! Een nieuw normaal, met een nationaal klimaatplan! Een nieuw normaal, met een federale regering!”

Forum des Jeunes: “We blijven op straat komen, totdat we gehoord worden. Wij jongeren weigeren onze toekomst op het spel te zetten om een planeet te redden die vervuild, gedoemd en vol ongelijkheden is.”

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

VZW Climaxi: “We don’t go back to normal, because normal was the problem. Eco en sociaal zijn het nieuwe normaal.”

Ecokerk: “We moeten het verleden niet herstellen, maar de toekomst redden. Het Akkoord van Parijs, de draagkracht van de aarde en de gezondheid van de ecosystemen moeten de grenzen aanwijzen waarbinnen de economie zich kan bewegen. En bij dit alles is een sociaal rechtvaardig beleid cruciaal.”

Foto: Johanna de Tessières/HUMA

Noot:

[1] De deelnemende organisaties zijn:

Greenpeace,

11.11.11.,

CNCD 11.11.11,

Youth For Climate,

Oxfam,

Amnesty International,

Rencontre Des Continents,

Agroecology in Action,

Grootouders voor het Klimaat,

Students For Climate,

Climate Express,

Quinoa / BAP,

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté,

Ineos Will Fall,

FIAN,

BRAL,

LEF,

Grands Parents pour le Climat,

Extinction Rebellion,

Coalition Climat,

Réseau wallon de lutte contre la pauvreté,

Bond Beter Leefmilieu,

Inter-Environnement Wallonie,

ACV-CSC,

Make Noise For Climate,

RWADE,

Grandparents pour Climat,

Coalition Climat,

Belgian Anti-Poverty Network,

ACV-CSC,

ABVV-FGTB,

Réseau wallon pour l’accès durable à l’Energie,

Rise for Climate,

Do You Hear 2020,

SOS Faim,

State of the Arts,

Vlaamse Jeugdraad,

Klimaatzaak,

Forum des Jeunes,

Natuurpunt,

Natuurvrienden,

Zomer Zonder Vliegen,

Arbeid & Milieu,

Beweging.net,

BOS+,

deMens.Nu,

Coalition Kaya,

Climaxi,

Ecokerk …

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!