Bron: Pixabay
Opinie - Mohamed Assaguir, Patrick Legein

Wanneer brengen de maatregelen ook kwetsbare kinderen en jongeren een beter perspectief?

Diverse Gentse kinderen en jongeren geven aan dat ze moeite hebben om de onlinelessen te (kunnen) volgen. De redenen zijn divers: gebrek aan een aparte studieruimte, ze moeten helpen tijdens het huishouden, zorgen voor broertjes of zusjes of het bioritme dat is weggevallen waardoor ze pas ontwaken als de lessen voorbij zijn. Bij sommige jongeren zijn de interesse en motivatie voor school intussen totaal zoek. Ze voelen hun kansen om te slagen slinken en haken af. 

vrijdag 15 mei 2020 12:08
Spread the love

 

Zelfs de jongeren die wel gemotiveerd zijn, ondervinden dat het niet vanzelfsprekend is. Sommigen kampen thuis met technische problemen of hebben niet altijd een laptop voor zichzelf. ‘s Nachts aan een schoolopdracht werken kan dan een oplossing zijn. Ook bij leerkrachten lopen de bezorgdheden op. Ze ontvangen schooltaken niet of niet op tijd, communiceren doen ze via WhatsApp en de ondersteuning is veel beperkter dan op school. 

Neemt niet weg dat heel wat ouders en jongeren zich vooral veel vragen stellen over de slaagkansen dit schooljaar. Wij zien soms paniek, nu de klassieke manier van lesgeven al weken is opgeschort. De manier waarop examens zullen verlopen, levert veel stress op bij de gezinnen en de jongeren zelf.

Ook ouders zijn zoekende. De vraag naar huiswerkbegeleiding op maat is niet bij te houden. Sommige ouders kunnen de schoolopdrachten van hun kinderen niet volgen, krijgen het pre-teachen niet georganiseerd, ervaren een taalbarrière of, kunnen soms ook de oefening zelf niet maken. Er heerst ook schaamte omdat ze de leerkracht om ondersteuning moeten vragen. Andere gezinnen kampen dan weer met grote financiële problemen waardoor zij in overlevingsmodus gaan. 

Exit-strategie? Luister naar jongeren en welzijnswerkers

We vragen de overheid om perspectief te brengen: het contact met leeftijdsgenoten is namelijk essentieel om gemotiveerd te blijven voor school. Luister naar de stem van kwetsbare kinderen en jongeren en neem ze op in de versoepeling van de maatregelen. De laatste versoepeling van de maatregelen verruimt het vrijetijdsaanbod, dat is waar. Voortaan kunnen bezoeken aan musea, dierenparken en sportactiviteiten tot 20 personen in open lucht.

En ook hier vallen kwetsbare jongeren weer uit de boot, want de maatregel geldt enkel voor wie aangesloten is bij een sportclub en een abonnement kan betalen. Van een museumbezoek of dierenpark liggen ze al zeker niet wakker. Voor veel gezinnen is dit niet prioritair. Het moet de kerntaak zijn van de overheid om rekening te houden met de complexe realiteit waarin gezinnen in precaire levensomstandigheden leven.

Het thuiszitten is niet langer houdbaar binnen 4 kleine muren en er is de uitdrukkelijke vraag naar meer perspectief.  In druk bevolkte buurten zoals de Rabot, Brugse Poort en Ledeberg is het voor jongeren nog moeilijk om 24/24 ‘in uw kot’ te blijven. Er is weinig groen, zelden een tuintje, geen vrijetijdsbesteding en net dat is wat die jongeren nu nodig hebben.

De vraag naar de heropstart van het vrijetijdsaanbod is torenhoog: ook jongerenwelzijnsorganisaties kunnen hierin een actieve rol spelen. Maak speelpleinen, openbare domeinen voor vrijetijdsbesteding en pleintjes weer toegankelijk. Betrek welzijnswerkers – net zoals de jongeren zelf – bij het bepalen van de maatregelen om dat aanbod weer op te starten. Ook de samenwerking met leerkrachten en scholen kan de kansen van de jongeren verhogen. Samen met de gezinnen hopen wij gehoord te worden in de exit-strategie. De coronamaatregelen moeten een waarborg zijn voor de gezondheid van alle mensen, maar ook mensen in een kwetsbare positie hebben recht op perspectief en voor hen is het nu dubbel zo hard knokken.

Mohamed Assaguir & Patrick Legein
vzw JONG

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!