Een moeder die moet telewerken en tegelijk voor haar kind zorgen.
Foto: popofatticus, Flickr / CC BY 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Interview -

Telewerken door coronamaatregelen: “Ouders draaien dubbele shiften”

Door de coronamaatregelen werken veel ouders gedwongen van thuis uit. Ze moeten telewerken enzorgen voor hun (jonge) kinderen combineren. Ouders die niet van thuis uit kunnen werken, moeten een oplossing zoeken voor de opvang van hun kinderen. De quarantaine legt een enorm grote druk op ouders.

donderdag 2 april 2020 12:23
Spread the love

 

Veel ouders telewerken verplicht door de coronamaatregelen. Elke Valgaeren werkt bij de studiedienst van de Gezinsbond. De Gezinsbond is een organisatie van de Vlaamse overheid die opkomt en klaarstaat voor gezinnen. Volgens haar zorgt telewerken voor moeilijkheden bij families met (jonge) kinderen. “Het is goed dat bedrijven blijven draaien en bijgevolg niet iedereen technisch werkloos raakt. Maar we merken dat de aanpassing naar telewerken met kinderen zeer moeizaam verloopt.”

Ten eerste vraagt de verandering naar thuiswerk al heel wat moeite. Daarbij moeten zij het werken combineren met zorgen voor hun kinderen. “Ouders vertellen ons dat ze dubbele shiften draaien. Ze proberen de zorg zo veel mogelijk te verdelen tussen elkaar, maar dat is niet altijd genoeg of mogelijk”, zegt Valgaeren.

“Bij éénoudergezinnen, gescheiden ouders of gezinnen waar één ouder nog buitenshuis werkt, is het werk overdag verdelen tussen twee partijen niet eens mogelijk. Zij hebben het nog moeilijker. Ook hebben gezinnen met jonge kinderen het vaak zwaar. Jonge kinderen eisen de meeste aandacht en zorg”, vertelt Valgaeren. Oudere kinderen zijn zelfstandiger, maar hebben vaak nood aan begeleiding bij hun schoolwerk. “Ook dat is helemaal niet evident, maar haalbaarder”, meent Elke Valgaeren.

Volgens de Gezinsbond reageren werkgevers over het algemeen begripvol. “Werkgevers begrijpen dat ouders minder productief kunnen werken. Ook zijn ze flexibel en mogen werknemers vaak, indien mogelijk, zelf bepalen wanneer ze hun uren opnemen. Het zijn veelal de ouders die vinden dat ze niet genoeg resultaten boeken.”

Veel ouders nemen verlof omdat de combinatie te zwaar blijkt of omdat ze niet kunnen telewerken en thuis moeten blijven voor de kinderen. “Zo raken ze voor de rest van het jaar in de problemen. Zij moeten vaak schoolvakanties zien te overbruggen door hun verlofdagen op te nemen. Als zij nu veel verlofdagen opnemen, wat dan voor de rest van het jaar? Ook zijn er financiële gevolgen, want het verlof is onbetaald”, zegt Valgaeren.

Speciaal verlof

De Gezinsbond vraagt de overheid om een speciaal verlofstelsel. “Deze problematiek kan op veel manieren verholpen worden, en we hebben geen voorkeur. Wel vinden we enkele dingen belangrijk. Het verlof mag niet onbetaald zijn. We willen dat de overheid een stuk compensatie voorziet, zoals dat ook het geval is bij technisch werklozen. Is dat een systeem gelijkaardig aan technische werkloosheid of een speciaal soort verlof? Dat laat ik aan de experts over. Het is wel belangrijk dat het verlof geen impact heeft op de op te nemen verlofdagen voor de
rest van het jaar. Tenslotte moet het ook mogelijk zijn het deeltijds op te nemen. “

De Gezinsbond vraagt het verlofstelsel voor ouders met kinderen onder twaalf jaar. Ze willen deze leeftijdsgrens laten vallen voor kinderen met een beperking. “Zij hebben vaak meer aandacht en verzorging nodig. Ook kunnen zij in deze periode meestal niet meer naar een dagcentrum.”

Afwezig

Katrien Kinders (40) is mama van drie. Haar kindjes zijn zes, acht en tien jaar oud. Ze telewerkt met de kinderen in huis. Ze vindt de combinatie erg zwaar. “’s Avonds ben ik zo uitgeput dat ik geen energie meer heb om iets te doen”, zegt Kinders.

Ze werkt 4/5de en haar partner werkt twee dagen van thuis uit en drie dagen buitenshuis. Het werk verdelen, is dus geen optie. “Ik moet in een aparte ruimte werken, want ik video-call regelmatig met collega’s”, vertelt Kinders. “De kinderen zitten dus voor het grootste deel van de dag alleen. Ik voel me daar niet goed bij, maar ik heb geen andere keuze. Ik ben thuis, maar ben eigenlijk niet aanwezig.” Haar zesjarige dochter komt soms aan haar bureau zitten. “Ze is nog jong en heeft mijn aanwezigheid nog af en toe nodig. Ze tekent dan bijvoorbeeld eventjes bij mij, maar ze kan nooit langer dan een kwartiertje blijven.”

Om de kinderen toch nog zo veel mogelijk een structuur te geven, stelde de moeder van drie een dagschema op voor elk van hen. “Daar staat dan bijvoorbeeld een half uurtje lezen op. Zo behouden ze een dagstructuur en kunnen ze zich zelfstandig bezighouden, aangezien ik amper tijd kan vrij maken. Soms kan ik ze wel even helpen, met bijvoorbeeld huiswerk, maar nooit langer dan een paar minuten.”

“Het is super dat we massaal van thuis uit kunnen werken en dat de bedrijven zo kunnen blijven draaien en wij ons loon behouden, maar goed voel ik mij er niet bij. Ik laat mijn kinderen verplicht veel alleen en de combinatie is zo zwaar dat ik helemaal geen energie overhoud.” Kinders merkt dat veel ouders met dezelfde moeilijkheid zitten. “Vooral mijn jongste heeft veel aandacht en structuur nodig. Ik begin ’s ochtends heel vroeg te werken om toch mijn acht uren werk gedaan te krijgen. Veel ouders in mijn omgeving delen dezelfde bezorgdheid over hoe lang ze dit nog kunnen volhouden.”

Moeilijk voor kinderen

Sofie Bauwens (32) telewerkt ook met kinderen in huis. Ze is lector in de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen en heeft twee kindjes van vier en zeven jaar oud. “Vooral de kindjes hebben het moeilijk met de situatie”, vertelt Bauwens.

Bauwens werkt 80 procent en haar partner werkt 50 procent. Ze werken door de coronamaatregelen allebei van thuis uit. Ze proberen het zorgen voor de kinderen onder elkaar te verdelen. “We zijn afwisselend bezig met de kinderen. Op die manier proberen we elk aan onze werkuren te raken”, zegt de moeder. Toch bestaat de helft van de dag uit het zorgen voor en bezig zijn met de kindjes.

Er zijn natuurlijk ook momenten waarop beide ouders moeten werken. “Soms hebben we op het zelfde moment een Skype-meeting, of moeten we allebei even doorwerken. Dan biedt de televisie een oplossing. We proberen ze voor de rest bezig te houden met schoolwerk. Soms moet één van ons de kindjes entertainen als de ander druk aan het werken is.”

Vooral de kinderen vinden het volgens Bauwens moeilijk aanpassen. “Normaal zorgden we er voor dat ons werk zo veel mogelijk op ons werk bleef om thuis met onze kindjes bezig te kunnen zijn. Nu moeten we thuis plots continu werken. Je merkt dat ze het lastig vinden om alleen bezig te zijn en niet meer te kunnen rekenen op de aandacht van mama en papa. Ze begrijpen het ook niet zo goed, al begint dat wel meer en meer te komen.” Volgens de moeder is de grootste uitdaging het evenwicht zoeken tussen werken en zorgen voor de kindjes. Maar ook de kindjes moeten leren omgaan met de situatie.

Pittige combinatie

Sarah Leila Clement (41) is het thuiswerken gewoon. “Ik werkte voorheen al één dag van thuis uit”, zegt de moeder van drie tieners. “Maar de hele week thuiswerken, met dan nog eens de kinderen thuis, is een stuk moeilijker”, vult ze aan.

Ook Clement stelde een dagplanning op voor haar kinderen. Hun ‘schooldag’ begint om negen uur ’s ochtends en eindigt om half vier. “Het is de bedoeling dat ze zelfstandig bezig zijn. Dat geeft mij de mogelijkheid om te werken op momenten dat zij op hun kamer zitten. Tijdens hun pauzemomenten ben ik natuurlijk wel met hen bezig.” Ook moet ze iets meer aandacht schenken aan haar jongste dochter. “Zij heeft enkele leermoeilijkheden, dus met haar moet ik iets meer bezig zijn”, zegt de moeder.

Clement kaart niet enkel de zorgen voor haar kinderen aan. “Werken met kinderen in huis is moeilijk door de aandacht die ze nodig hebben. Gelukkig zijn mijn kinderen al wat ouder en hebben ze mij minder nodig. Maar je wordt nog steeds afgeleid door hen. Dan lopen ze eens voorbij, dan maken ze eens lawaai. Het is een erg pittige combinatie.”

 

De Gezinsbond gaf enkele tips mee voor ouders die telewerken.

Foto: popofatticus, Flickr / CC BY 2.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!