Social distance.
Bron: Pixabay
Opinie -

Tierlantijn, schone schijn, dat is venijn: Steunmaatregelen voor tijdelijke werklozen, ondernemingen en zelfstandigen.

Wie tijdelijk- of economisch werkloos wordt, wie een zelfstandige zaak heeft maar deze tijdelijk moet sluiten en getroffen ondernemingen ingevolge de coronacrisis kan rekenen op allerhanden steunmatregelen vanwege de diverse overheden in land.

dinsdag 24 maart 2020 17:14
Spread the love

Coronamaatregelshoppen

Wie even de moeite doet om internet te raadplegen, kan lezen dat er nogal wat steunmaatregelen in de aanbieding zijn. Deze gaan van het versoepelen van toepassing van regels rond tijdelijke werkloosheid, het optrekken van de uitkering tijdelijke werkloosheid, betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, betalingsplan BTW – bedrijfsvoorheffing – personen- en vennootschapsbelasting, vermindering voorafbetaling voor zelfstandigen, uitstel of vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen, vervangingsinkomen voor zelfstandigen, uitbreiding waarborgregeling voor bedrijven, corona-hinderpremie voor zelfstandigen, uitstel betaling onroerende voorheffing, uitstel betaling leningen, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, Vlaamse premie voor water- gas en elektriciteit, ….

Het kan precies allemaal niet op? Wie doet beter? Ik ben precies op de wekelijkse markt waar elke marktkramer zijn waren aanprijst als de beste.

Voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen het nemen van maatregelen in crisisperiode. In tegendeel zelfs, elke crisis roept om een specifieke aanpak en steunmaatregelen. Maar, er zit echter ook meer dan één pervers kantje aan wat er momenteel allemaal aan steun verleend wordt. 

Vreemde tijden doen vreemde beslissingen nemen

Ik wil er echter graag op wijzen dat er vele burgers zijn die ook elke maand rekeningen ontvangen, maandelijks een hypothecaire aflossing of huur moeten betalen, ook water-, gas en elektriciteitsrekeningen ontvangen en die geen extra steunmaatregelen krijgen. Ik denk vooral aan degenen die het maandelijks met een leefloon moeten doen, wie een invaliditeitsuitkering ontvangt bij langdurige ziekte of een gewone werkloosheidsuitkering ontvangt. 

Bovendien zijn er ook werknemers die nu in ziekteverlof zijn, omdat ze risicopatiënt zijn. Zij worden door hun huisarts aangeraden om ziek thuis te blijven, omdat hun medische situatie van dien aard is, dat ze beter niet gaan werken. 

Al deze mensen, die dikwijls elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen, vallen totaal uit de boot. Voor deze mensen geen steunmaatregelen. Blijkbaar worden toch niet alle burgers gelijk behandeld in ons landje. Wie de pech heeft geen werk te hebben, in armoede te moeten leven of langdurig ziek te zijn moet het allemaal maar zelf rooien en uitzoeken. Trek uw plan. 

Solidaire samenleving

Het is heel fijn om vast te stellen dat er solidariteit is onder de mensen, dat er dankbaarheid en respect is naar degenen die nu grote inspanningen leveren in zorg en welzijn, voedingsnijverheid, transportsector enz. …

Maar, kunnen we deze solidariteit ook doortrekken naar al wie het structureel moeilijk hebben in onze samenleving?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!