Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De portemonnee van de overheid wordt steeds leger, wat automatisch leidt tot nieuwe besparingen (hallo, sneeuwbaleffect?) die voornamelijk de groep van werknemers treffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loonstop, indexsprongen, de afbraak van sociale rechten, de afbouw van het tijdskrediet, de ...

Zowel de Vlaamse als de federale regering maken binnenkort hun begroting op voor 2020. Her en der worden verschillende ballonnetjes opgelaten over de vraag waarin moet worden geïnvesteerd en - vooral -  waarop kan worden bespaard. De klassiekers: de roep naar een verdere verlaging van de loonkost...

Wie is Marjan Maes? Ze is niet alleen docente en onderzoeker aan de KU Leuven. Toen de N-VA nog deel uitmaakte van de federale regering was ze namelijk pensioenadviseur op het kabinet van Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken. Terug naar de essentie. Al sinds de jaren 1990 weten we dat er ...

Onlangs werd in het Europees Parlement een studie vrijgegeven, gemaakt in opdracht van de groene fractie. De studie heeft tot doel het effectieve belastingtarief van multinationals in de EU te bepalen. De belastingcijfers van ruim 10.000 bedrijven werden hiervoor uitgeplozen. Het onderzoek is gev...

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kondigde afgelopen weekend trots aan dat er een nieuwe vragenlijst komt om langdurig zieken op een betere manier terug aan het werk te helpen. Het is de bedoeling van de minister om zieken meer op maat terug naar de arbeidsmarkt te begeleide...

Ik eis 0%

Vrouwen verdienen jaarlijks 21% minder dan mannen. Nemen we het pensioenbedrag onder de loep, dan spreken we zelfs van 28% minder. Mannen krijgen gemiddeld 1.181 euro per maand, vrouwen 882 euro! Daarom eis ik, en hopelijk velen met mij, op 8 maart (Internationale Vrouwendag) 0%. Een loon- en pen...

Ik werk en betaal RSZ-bijdrage op mijn maandelijkse loon. Een deel van mijn loon sta ik dus af aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In ons land wordt de bijdrage voor de RSZ deels betaald door 13,07 procent af te houden op het brutoloon van mijn en uw loon. Daarbovenop wordt nog eens, door ...

Waarom ik staak?  Ik ben geboren in het gezegende jaar 1961 en mijn eerste algemene staking dateert van 1982. De daarop volgende vier algemene stakingen was ik er iedere keer bij. Op 13 februari leg ik voor de zesde keer het werk neer in 41 jaar werken en dit opnieuw om op te komen voor meer soc...

Per 1 april 2018 liet ze de regels veranderen voor het berekenen van de toegestane activiteit bij arbeidsongeschiktheid. En dat was spijtig genoeg géén aprilgrap.  Besparen op de kap van langdurig zieken, die nog heel graag aan de slag willen zijn, is pervers. Het getuigt van weinig respect voor...

In vele gevallen vraagt de werkgever aan de vakbonden om formeel een pleidooi voor brugpensioenen te houden, waarbij de directie het idee dan wel zal steunen. Zo houden de werkgevers een slag om de arm, want hun belangenorganisaties houden namelijk niet zo van brugpensionering als instrument. Maa...

Load More