Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Vandaag hadden op dit podium Palestijnen moeten staan met hun getuigenissen over de onmenselijke tragische agressie die in Gaza aan de gang is. We hebben verschillende Palestijnse vrienden aangesproken om hier vandaag het woord te nemen maar door de toestand durven velen niet meer sprek...

Social distance.

Coronamaatregelshoppen Wie even de moeite doet om internet te raadplegen, kan lezen dat er nogal wat steunmaatregelen in de aanbieding zijn. Deze gaan van het versoepelen van toepassing van regels rond tijdelijke werkloosheid, het optrekken van de uitkering tijdelijke werkloosheid, betalingsplan...

Er vloeit de laatste weken heel wat inkt over de pleidooien om het pensioen te verhogen naar minstens 1.500 euro. Heel wat individuele politici maar ook politieke partijen zeggen nu dat het idee een rechtvaardige eis is. Maar hoe vullen ze die 1.500 euro precies in? Dat verschilt nogal van partij...

De portemonnee van de overheid wordt steeds leger, wat automatisch leidt tot nieuwe besparingen (hallo, sneeuwbaleffect?) die voornamelijk de groep van werknemers treffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loonstop, indexsprongen, de afbraak van sociale rechten, de afbouw van het tijdskrediet, de ...

Zowel de Vlaamse als de federale regering maken binnenkort hun begroting op voor 2020. Her en der worden verschillende ballonnetjes opgelaten over de vraag waarin moet worden geïnvesteerd en - vooral -  waarop kan worden bespaard. De klassiekers: de roep naar een verdere verlaging van de loonkost...

Wie is Marjan Maes? Ze is niet alleen docente en onderzoeker aan de KU Leuven. Toen de N-VA nog deel uitmaakte van de federale regering was ze namelijk pensioenadviseur op het kabinet van Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken. Terug naar de essentie. Al sinds de jaren 1990 weten we dat er ...

Onlangs werd in het Europees Parlement een studie vrijgegeven, gemaakt in opdracht van de groene fractie. De studie heeft tot doel het effectieve belastingtarief van multinationals in de EU te bepalen. De belastingcijfers van ruim 10.000 bedrijven werden hiervoor uitgeplozen. Het onderzoek is gev...

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kondigde afgelopen weekend trots aan dat er een nieuwe vragenlijst komt om langdurig zieken op een betere manier terug aan het werk te helpen. Het is de bedoeling van de minister om zieken meer op maat terug naar de arbeidsmarkt te begeleide...

Ik eis 0%

Vrouwen verdienen jaarlijks 21% minder dan mannen. Nemen we het pensioenbedrag onder de loep, dan spreken we zelfs van 28% minder. Mannen krijgen gemiddeld 1.181 euro per maand, vrouwen 882 euro! Daarom eis ik, en hopelijk velen met mij, op 8 maart (Internationale Vrouwendag) 0%. Een loon- en pen...

Ik werk en betaal RSZ-bijdrage op mijn maandelijkse loon. Een deel van mijn loon sta ik dus af aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In ons land wordt de bijdrage voor de RSZ deels betaald door 13,07 procent af te houden op het brutoloon van mijn en uw loon. Daarbovenop wordt nog eens, door ...

Load More