Ik eis 0%

Ik eis 0%

donderdag 7 maart 2019 16:56
Spread the love

Vrouwen verdienen jaarlijks 21% minder dan mannen. Nemen we het pensioenbedrag onder de loep, dan spreken we zelfs van 28% minder. Mannen krijgen gemiddeld 1.181 euro per maand, vrouwen 882 euro! Daarom eis ik, en hopelijk velen met mij, op 8 maart (Internationale Vrouwendag) 0%. Een loon- en pensioenkloof van nul procent tussen vrouwen en mannen. Gelijk loon, gelijk pensioen. Basta!

Om de oorzaak van de loonkloof goed te kunnen begrijpen, moeten we terugkeren naar onze kindertijd, pakweg 50 jaar geleden. Als kleine jongen speelde ik met autootjes of speelgoedhamertjes. Mijn nichtje kleedde haar poppen aan met de mooiste jurkjes. Stereotiep? Misschien wel. Maar het leidde er andere wel toe dat jongens andere schoolkeuzes maakten dan meisjes. Mijn vriendinnen kozen zowat allemaal voor opleidingen over ‘zachte’ beroepen, waarin sociale omgang centraal staat. De stoere jongens kozen vaak voor technische of wetenschappelijke opleidingen en beroepen. Geen probleem uiteraard, mochten hier tenminste gelijke loonbriefjes tegenover staan. Helaas was dat niet zo. En nu, vandaag, in 2019, is dat nog altijd niet zo!

Nog altijd werken vrouwen overwegend in ‘vrouwelijke’ sectoren, die slechter worden betaald en minder extralegale voordelen hebben. Mannen werken in ‘mannelijke’ sectoren met overwegend hogere lonen en betere extralegale voordelen. Dat van die sectoren klinkt logisch. Dat van die lonen en voordelen al heel wat minder.

Extra oorzaken

Vrouwen werken vaker vrijwillig, maar zeker ook onvrijwillig, deeltijds. Het zijn nog altijd de vrouwen die de zorg voor kinderen en ouders voor hun rekening nemen, waardoor dit een invloed heeft op de arbeidstijd.

Vrouwen moeten bovendien nog altijd meer moeite doen om ‘op te klimmen’ op de carrièreladder. Zij moeten zich nog altijd – zelfs in 2019 – harder bewijzen dan mannen in ‘krak’ dezelfde functies.

Over welke verschillen gaat het?

  • Op jaarbasis verdienen vrouwen 21% minder dan mannen.
  • Bij het pensioen is het verschil zelfs 28%. Geen 1.181 euro, zoals de gemiddelde man. Wel 882 euro.
  • 4 op de 10 vrouwen werken deeltijds. Bij mannen is dat (amper) 1 op 10.
  • Slechts 34% van alle leidinggevende functies wordt door vrouwen ingevuld.
  • Man en vrouw in exact dezelfde functie? Mannen verdienen vaak meer.
  • Door vaker deeltijds werk kunnen vrouwen minder opleidingen volgen. Vrouwen hebben minder toegang tot promotie op het werk.
  • Veel vrouwen werken tegen meer precaire arbeidsvoorwaarden (contracten van bepaalde duur, flexi-jobs…)
  • Allerlei premies, resultaats- en prestatiegebonden toeslagen en voordelen in natura worden veel meer in mannelijke sectoren en ondernemingen toegekend dan in vrouwelijke.
  • Er werken veel meer vrouwen dan mannen in KMO’s waar geen vakbondsvertegenwoordiging is en waar de loonkloof groter is.

Naar een 0% kloof

De maand maart 2019 staat in het teken van gelijk loon en gelijk pensioen. Het hoogtepunt van de campagne valt op 8 maart met een internationale vrouwenstaking en de Wereldvrouwenmars in Brussel.

Internationale vrouwenstaking

Het collectief 8 maart is een vereniging van vrouwen die op 8 maart vrouwen oproepen om massaal in staking te gaan. Niet alleen staken op hun werk maar ook eventjes stoppen met zorg, stoppen met consumeren en stoppen met studeren. Een echte standstill om te tonen hoe hard vrouwen nodig zijn. Ik roep hierbij ook de mannen op om solidair te zijn met hun vrouwen en hun vrouwelijke collega’s.

Wereldvrouwenmars

In Brussel vindt op vrijdag 8 maart ook de Wereldvrouwenmars plaats. De mars gaat van start om 17.00u, op het Europaplein aan het Centraal station in Brussel. Ik roep iedereen op om deel te nemen en samen met mij de 0% te eisen.

take down
the paywall
steun ons nu!