Opinie -

Voor 30,4 miljard euro belastingontduiking in België

Al jaren wordt erover gesproken, gegist, gesuggereerd. Nu is het een feit: België is een belastingparadijs voor multinationals en voor wie belastingen ontduikt.

donderdag 18 april 2019 12:00
Spread the love

Onlangs werd in het Europees Parlement een studie vrijgegeven, gemaakt in opdracht van de groene fractie. De studie heeft tot doel het effectieve belastingtarief van multinationals in de EU te bepalen. De belastingcijfers van ruim 10.000 bedrijven werden hiervoor uitgeplozen. Het onderzoek is gevoerd op basis van cijfers uit het jaar 2015, de laatste keer dat alle lidstaten hun cijfers hebben doorgegeven aan de EU. Voor 2016 en volgende jaren kunnen er dus lichte verschillen zijn door recentere maatregelen door de lidstaten zelf.

Er zijn opmerkelijke resultaten te vinden in het onderzoek die ik even opsom:

– Hoe groter het bedrijf, des te minder belastingen worden er betaald.

De reden hiervoor is eenvoudig te zoeken in de vele constructies die worden bedacht en opgezet om de nominale belastingvoet te drukken.

– Multinationals betalen maar een fractie van het officiële tarief.

– België heeft een effectief tarief van 14% voor multinationals, daar waar het nominale tarief 34% was (in 2015, vanaf 2020 door de regering Michel verlaagd tot 25%).

Ons land zit hiermee in de middenmoot op Europees vlak maar heeft wel de grootste kloof tussen het nominale tarief en het effectieve tarief.

– Er is een grote fiscale concurrentie tussen de lidstaten.
 Spanje, Griekenland en Italië belasten multinationals het zwaarst (effectieve tarieven tussen 22% en 30%). Luxemburgse bedrijven worden het minst belast: amper 2% effectief.

De studie pleit dan ook voor meer fiscale transparantie door een land-op-land-rapportering die duidelijk maakt hoeveel belastingen waar worden betaald. Bovendien zou een gemeenschappelijke jaarrekening voor een moederbedrijf van een concern, met inbegrip van alle dochterondernemingen, wenselijk zijn. Een geconsolideerde jaarrekening dus. Hiervoor zijn vaste taxatieregels nodig voor de lidstaten om een beperking op aftrekmogelijkheden door te voeren.

Misgelopen belastinginkomsten

Een andere studie, gedaan door de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement, zocht naar de misgelopen belastinginkomsten of belastingontduiking. Ook uit deze studie (opnieuw met cijfers uit 2015) kwamen heel opmerkelijke resultaten naar boven. We zetten ze hieronder even op een rijtje:

– De totale belastingontduiking kost de EU-lidstaten samen elk jaar 823,5 miljard euro.

– Belastingontwijking kost de lidstaten in de EU samen elk jaar tussen de 50 en 190 miljard euro.

– België loopt 30,4 miljard euro mis door belastingontduiking. Er is dus nog veel werk aan de winkel om deze scheefgetrokken situatie recht te trekken.

– Om een idee te geven van de grootte van het bedrag: 30,4 miljard euro is ruim 93% van het totale budget voor de gezondheidszorg.

 
Conclusies en aanbevelingen

België is wel degelijk een belastingparadijs voor multinationals en voor wie belastingen kan/wil ontduiken of ontwijken. Bovenstaande cijfers overtuigen mij alleszins ruimschoots. Ik heb er geen probleem mee dat bedrijven concurrentieel zijn. Wel met het feit dat zulke ontduikingen kunnen gebeuren dankzij maatregelen die door de politiek zijn bedacht en doorgevoerd. Ze zijn immers hoe dan ook ten koste van de ‘normale’ belastingplichtigen en hebben een negatief effect op de opbouw van sociale rechten en verworvenheden van ‘Jan en An Modaal’.

Het nominale tarief van de vennootschapsbelasting is in 2018 gedaald van 33% naar 29% en zal vanaf 2020 voort dalen naar 25%. Je kan hier voor of tegen zijn, dat is al een hele discussie op zich. Ik ben van mening dat op z’n minst alle bedrijven effectief 25% vennootschapsbelasting moeten betalen en dat de huidige 14% veel te weinig is. Dat zou de schatkist al heel wat meer opbrengen.

Als de overheid dan ook nog eens werk maakt van een ernstige aanpak van de belastingontduiking (nu 34,2 miljard euro) met doordachte en structurele maatregelen, zijn we al een heel eind op de goede weg. Ik besef dat de volledige 34,2 miljard euro niet meteen kan worden weggewerkt, maar we moeten wel uitzicht krijgen op een planmatige aanpak gespreid over maximum 10 jaar. Dat zijn de juiste politieke keuzes die moeten worden gemaakt omdat een ander beleid mogelijk is. Omdat een warme en solidaire samenleving meer dan ooit nodig is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!