Bron: VVBAD
Verslag, Nieuws, Samenleving, België - VVBAD

Met meer dan 56.000 handtekeningen eisen burgers aan Peumans een #bibvooriedereen

De campagne #bibvooriedereen overhandigde op donderdag 4 oktober 56.841 handtekeningen aan Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Hiermee vragen bibliotheekgebruikers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen om de bibliotheek niet los te laten.

donderdag 4 oktober 2018 13:49
Spread the loveBron: VVBAD

Met een bibfiets vol handtekeningen trokken kinderen en sympathisanten van de actie #bibvooriedereen naar het Vlaams Parlement. Daar overhandigden zij aan Jan Peumans de 56.841 handtekeningen die de campagne inzamelde, samen met 2.274 kindertekeningen en een register van 224 steden en gemeenten.

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. De initiatiefnemers van #bibvooriedereen schreven daarom het bibliotheekcharter, dat aandacht vraagt voor de openbare bibliotheek en al haar sterke punten. De bib is immers de meest toegankelijke, en vaak ook de enige, culturele instelling in elke gemeente. Ze biedt ruimte voor zowel levenslang leren, ontmoeting als ontspanning.

Besparingen op collectie, personeel en werking in de bibliotheken lieten zich de voorbije jaren duidelijk voelen. “De collectiebudgetten daalden tussen 2009 en 2015 met 2,6 miljoen euro, een daling van tien procent, en in dezelfde periode verdwenen er meer dan 130 voltijdse banen in de sector,” aldus Bruno Vermeeren, coördinator van VVBAD.Bron: VVBAD

Gemeentebesturen ondertekenen charter

Dat maar liefst 223 gemeentebesturen het bibliotheekcharter ondertekenden, is hoopgevend. Met hun handtekening tonen zij hun engagement om te blijven investeren in een vlot toegankelijke en professioneel uitgebouwde bibliotheek als basisdienst voor elke burger. Meer dan vijf miljoen Vlamingen zijn zo verzekerd van een bibliotheek dicht bij huis, ook in de nabije toekomst.Bron: VVBAD

De bibliotheek is met haar lokale inbedding en oog voor maatschappelijke thema’s onmisbaar in de lokale gemeenschap. Ook in een snel veranderende digitale wereld kunnen we niet zonder. Professionele medewerkers werken er dagelijks aan leesbevordering en leesplezier en maken mensen wegwijs in het grote aanbod aan informatie, literatuur, film en muziek. Uit recent onderzoek blijkt dat 25 procent van alle bibliotheekbezoekers die thuis een andere taal spreken, in de openbare bibliotheek boeken lenen die hen helpen met het leren van het Nederlands.

Een bibliotheek voor iedereen!

De campagne #bibvooriedereen begon met een samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de vijf cultuurfondsen in Vlaanderen. Al snel groeide ze uit tot een campagne met maar liefst 49 partners en 100 ambassadeurs die de bibliotheken een hart onder de riem steken. Elke ambassadeur heeft hiervoor zo zijn of haar reden.Bron: VVBAD

“De bibliotheek is balsem voor de ziel”, volgens radiomaker Joris Hessels. Auteur Annelies Verbeke ziet de meerwaarde van de bibliotheek voor onze maatschappij: “Leve de bibliotheek, de plek voor alle leeftijden, waar je ongeacht je inkomen intellectueel en ter ontspanning aan je trekken komt, een plek die elke zichzelf respecterende democratie, elke gemeente die zijn inwoners respecteert, zou moeten koesteren en eren.”

De grote omarming

Op 19 januari vond de aftrap van #bibvooriedereen plaats. Zes bibliotheken, een in elke Vlaamse provincie en een in Brussel, werden in de armen gesloten door bibliotheekgebruikers. Zo lieten duizenden burgers aan hun lokale besturen weten: “Wij laten de bibliotheek niet los.”Bron: VVBAD

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!