De werknemer betaalt de jobs jobs jobs

De werknemer betaalt de jobs jobs jobs

maandag 12 maart 2018 21:42
Spread the love

Dat de pensioenen, omwille van de vergrijzing,  niet langer betaalbaar zijn wordt door de regering, hierin gesteund door de klassieke media ,zo dikwijls herhaald totdat de publieke opinie deze stelling voor waarheid aanneemt.

Ondertussen weten we dat de pensioenkost inzake vergrijzing van ongeveer 10 tot 15% van het BNP zal toenemen in de volgende jaren om nadien terug te dalen. Binnen 30 jaar zal het aantal baby-boomers reeds flink uitgedund zijn zodat de kost zal dalen.

Die stijging zal  bij een progressie van het BNP van 0.5 tot 1% per jaar best betaalbaar zijn.

De bedoeling van deze communicatie is eenvoudig uit te leggen:

Het aantrekken van de economie en de regeringsmaatregelen zorgen voor meer jobs, we krijgen zelfs mogelijks een krapte op de arbeidsmarkt  Een krapte in de markt betekent dat de macht van de werknemer stijgt om stijgende lonen en dus minder winsten voor de aandeelhouders af te dwingen.

De stijging van jet job-aanbod vraagt wel wat duiding:

De patronale bijdrage aan de Sociale Zekerheid werd door deze regering verlaagd . Dit met als doel de loonkost te verlagen want de zogenaamd werkgeversbijdrage  vertegenwoordigt een deel van het werknemersloon. Dit deel wordt gebruikt ter creatie van meer jobs. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat de deling van de lastenverlaging door het aantal jobs elke nieuwe job 76000€ per jaar kost. Wel erg dure jobs die door de werknemer betaald worden , meer nog, de minder inkomsten voor de sociale zekerheid betekenen een vermindering van het uitgetelde loon bij ziekte en pensionering.

Wanneer men op de loonfiche niet alleen het brutoloon ( netto+ belastingen+RSZwerknemer) maar ook de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid zou melden dan zou een storm van protest losbreken. De werknemer zou beseffen dat de SZ-bijdragen die in mindering gebracht worden dienen om collega’ s te betalen en om de winsten van de bedrijfsleiders op peil te houden. Het is niet de taak van de werkman om zijn collega’s te betalen , werknemers verhuren hun arbeid om de patroon toe te laten kapitaal te verwerven , ze verhuren hun arbeid niet aan elkaar.

take down
the paywall
steun ons nu!