Jobvolume stijgt sneller dan aantal werknemers en arbeidsplaatsen

Jobvolume stijgt sneller dan aantal werknemers en arbeidsplaatsen

maandag 5 februari 2018 22:02
Spread the love

Boodschap voor Raoul Hedebouw, Di Rupo en andere oppositie:

Merkwaardig maar waar, ondanks alle berichten over mini-jobs is jobtime stijgend en aantal werkplaatsen per werknemer stabiel. En hebben Beke en De Grauwe dan toch gelijk, niet de regering maar de economische heropleving zorgt voor jobgroei, en het  deficit op de generatiewisseling zorgt voor minder werkloosheid.

Werknemers langer doen werken, meer jobtime, bijwerken in Horeca en detailhandel, langer dan tot 67 jaar volgens de Grauwe, en dan nog werkenden tot 500€ belastingvrij laten bijklussen, wie werk heeft zal harder moeten werken zo luidt het credo, en dat alles om de noodzaak aan nieuwe immigratie vooruit
te schuiven. Terwijl het ook nu ideale jobs zijn voor lager geschoolden en wie nu uit de arbeidsmarkt geschoven wordt. Laat ons wel wezen: werkloze jongeren naar het leefloon doorschuiven is ze uit de beroepsbevolking stoten, omdat men
maar tot beroepsbevolking behoort als werkende of werkloze.  Nieuwe regeringen dienen leefloon- en inactieve jongeren( NEET’s) in de werkloosheid op te nemen en zo uitzicht op werk te geven.

En zoals zal blijken ligt er een enorme arbeidsreserve in de Gezondheids- en Welzijnssectoren. Door uitbreiding van regelingen voor combinatie werk/gezin die vooral de vrouwen  ten goede zullen komen, het toekennen van 10 dagen en meer betaald  familiaal verlof, kinderopvang op de werkplaats, bijkomend 12 verlofdagen op 60 jaar enz. kunnen meer dan 70.000 VTE aan jobs vrijmaken in de sector wanneer de jobtime kan opgetrokken van 0,74 tot het gemiddelde van 0,84.

Tabel  Evolutie aantal werknemers, -plaatsen, jobvolume 2006-2016

Inhoud

  0. Inleiding
  1. Raoul Hedebouw over jobs, jobs, jobs
2. Waarom mini- en hamburgerjobs, en belastingvrij bijklussen in België?
  3. De soep wordt niet zo warm gegeten
  4. De RSZ-bronnen op een rijtje
  5. Waar je al lang van droomt en eindelijk eens doet
  6. Detail voor alle subsectoren (Nacecode drie digit) 2006-2016
  7. Detail naar arbeidsstatuut (Arbeiders, Bedienden, Ambtenaren)
  8. Detail naar geslacht 2013-2016
  9. Correctie dienstencheques 2006-2009
10. Evolutie werknemers, arbeidsplaatsen, jobvolume naar statuut, 2006-2016 – Totalen
11. Evolutie werknemers, arbeidsplaatsen, jobvolume naar statuut, 2006-2016 – Deelsectoren
      
1. Detailhandel zonder garages voor auto’s en motorfietsen
      2. Bouwnijverheid
      3. Financiële activiteiten en verzekeringen
      4. Industrie
      5. Verschaffen van accommodatie en maaltijden
      6. Openbaar bestuur, defensie en verplichte sociale verzekeringen
      7. Gezondheidszorg + Maatschappelijke dienstverlening
      8. Tertiaire sector
12. Verdeling werknemers naar geslacht grote sectoren
13. % Aantal werknemers, Plaatsen, Volume op het totaal in 2016
14. Specifieke sector opvragen kan bij info@npdata.be
 
En we staan graag ter beschikking van Raoul Hedebouw, Di Rupo en alle andere partijen, studiediensten of universiteiten om de hier behandelde en alle door npdata.be opgevolgde thema’s toe te lichten en er over van gedachten te wisselen.
 
Voor alle grafieken, voorbeelden, toelichting en analyse, zie BuG 380 on-line en Tabel Evolutie aantal werknemers, -plaatsen, jobvolume 2006-2016

Jan Hertogen,
socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!