Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Demografisch mei 68: ontvolking grote steden, migratie de oplossing

Demografisch mei 68: begin ontvolking grote steden, pas na 3 decennia kwam einde aan deze ontvolking door politiek gewilde en geroganiseerde (volg)migratie Zoals mei 1968, ook het demografische mei 1968 de plaats geven die het historisch ontegensprekelijk heeft voor de samenleving, in de eerste p...

Criminaliteitsgraad Antwerpen eindelijk op Brussels niveau

Voor alle 589 gemeenten en alle 192 politiezones worden in een wip 6 grafieken aangemaakt langs tabel Crimi 2005-2016. Voor de bronnen en rapporten per gemeente, prov., gewest, Rijk en politiezone, zie de site van de federale politie. Daling van de criminaliteit heeft niets van doen met aantal a...

Verkiezingen 2018, rampzalig voor N-VA Antwerpen?

Wat is het aandeel van de migrantenstem op 14 oktober 2018, wat is de groei van dit aandeel in vergelijking met 2012 en wat is het aandeel van de vreemdelingenstem in vergelijking met 2012 wanneer iedere vreemdeling zich zou inschrijven? Rechts+Extreem rechts halen geen 50% meer, zodat er hoe dan...

Load More