De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkiezingen 2018, rampzalig voor N-VA Antwerpen?

Verkiezingen 2018, rampzalig voor N-VA Antwerpen?

donderdag 19 april 2018 16:35
Spread the love

Wat is het aandeel van de migrantenstem op 14 oktober 2018, wat is de groei van dit aandeel in vergelijking met 2012 en wat is het aandeel van de vreemdelingenstem in vergelijking met 2012 wanneer iedere vreemdeling zich zou inschrijven? Rechts+Extreem rechts halen geen 50% meer, zodat er hoe dan ook een meerderheid zonder N-VA kan gevormd worden.Aandeel migratiestem in Antwerpen stijgt van 24,3% in 2012 naar 37,0% in 2018 en dit bij gelijke deelname van ‘vreemdelingen’ als in 2012. Bij inschrijving van alle gerechtigde vreemdelingen stijgt de impact van de migratiestem in Antwerpen tot 46,8%. Gegevens voor alle gemeenten overzichtelijk en sorteerbaarin tabel Evolutie migratiestem 2012- 2018 alle Vlaamse gemeenten.
Voor elke gemeente kunnen alle gegevens onmiddellijk afgelezen worden in de tabel. Tevens kan de gehele tabel gesorteerd worden op elk element in de kolomtitel, in opgaande of neergaande zin. Voor elke gemeente wordt duidelijk welk potentieel nog aanwezig is bij de vreemdelingen van EU en niet-EU, ingeval van inschrijving voor de verkiezingen. Op 6 interactieve gemeentekaartjes wordt elk element in de diverse percentages per gemeente in beeld gebracht, terwijl bij aanklikken van de gemeente het betreffende % in een apart kadertjes verschijnt. De belangrijkste gegevens worden ook voor een selectie van gemeenten in 4 tabellen weergegeven: de centrumgemeenten en andere gemeenten met een belangrijke aanwezigheid van vreemdelingen en Belgen met migratieachtergrond. We pikken hier enkel nog de Gedachte en de Conclusie uit het bericht:

0. De Gedachte

Alleen Peeters heeft het in Antwerpen begrepen. Hij heeft het gepaste signaal gegeven als antwoord op de roep van de (groot)steden en hij zal er de vruchten van plukken. Hij respecteert de eigenheid van elke religie omdat elke religie, in z’n eigenheid, de waarden en normen van deze samenleving respecteert. Dat staat zo in de grondwet verankerd. Alleen Beke en met hem vele anderen met hun landelijke en kleinstedelijke blik, zijn er nog niet mee klaar. Maar Peeters, zo geduldig als hij is, zal hen verder helpen op de weg van de toekomst, ook al heeft hij nu even bakzeil moeten halen. In tegenstelling tot het verleden waar het zogezegde judeo-bolsjewisme en het door joden gedomineerde kapitalisme onder het nationaalsocialisme het draagvlak werd om een bevolkingsgroep uit te roeien, zo zal het nieuwe adagium, “de moslims zullen het overnemen” hun draagvlak verliezen. Peeters en alle andere niet-rechtse partijen in Antwerpen zullen zich daar al op doorzetten. Nu wordt de politieke en journalistieke lezing van de werkelijk nog (te veel) bepaald door de as Leopoldsburg, Aarschot, Lubbeek, Aalter en Jabbeke, waar de migratiestem amper een gewicht heeft. De CD&V zal verder lering uit trekken uit hun onontkoombare verbondenheid met de (werknemers)beweging. Zij waren (en zijn) trouwens het enige steunpunt in deze regering van de belangen van de werknemers en de zwakkeren in de bevolking die “zo hardvochtig worden bejegend door de N-VA”, dixit Bruno de Wever, die goed geplaatst is als historicus om te zien tot welke rampen dat leidt.
… Voor tabellen, grafieken en berekeningswijze zie het bericht BuG 386 on-line 

6. Conclusie
De verhoging van het % stemplichtigen is in 2018 in sommige steden en gemeenten aanzienlijk, ook al wordt het% deelname van vreemdelingen constant gehouden met 2012. Dat is het gevolg van drie demografische dynamieken die elkaar kunnen versterken:
– het inschuiven van de cohortes (leeftijdsjaren) 12-17 van 2012 in de 18+ groep in 2018 en het vervangen van de uitstroom, dwz overlijdens, verhuizen uit een gemeente en remigratie. In een stad als Antwerpen is deze dynamiek aanzienlijk zodat een uitstromende groep met zeer lage migratieachtergrond vervangen wordt door een instroom met alsmaar hogere migratieachtergrond. Deze dynamiek is onomkeerbaar en zal zich de komende decennia alsmaar versterken.- Niet alleen de vervanging maar ook de instroom van jongeren bij migratieachtergrond ligt veel hoger dan de uitstroom bij de oudere bevolking met migratieachtergrond.- Maar de instroom van jongeren zonder migratieachtergrond ligt extreem lager dan de uitstroom bij de oudere bevolking zonder migratieachtergrond.
Geboorten kunnen aan deze evoluties de eerste twee decennia niets wijzigen. Verhuizingen tussen gemeenten zal de situatie en de dynamieken enkel verschuiven van de ene gemeente naar de andere. De impact van nieuwe immigratie hangt af van het toebehoren tot de EU of niet. Voor niet-EU speelt daarbij de dynamiek van de Belgwording die een volledig gelijk rechtstatuut meebrengt. De lichte vertraging en feitelijke herneming en voorzienbare groei van het aantal Belgwordingen zal bovenstaande dynamieken enkel versterken. Daarbij komen nog de noodzakelijke nieuwe emigraties als antwoord op de ontvolking van de kleinere steden en landelijke gemeenten. De vluchtelingen zullen hierin, zoals in het verleden, maar een zeer beperkte groep vormen, ook al wil men anders doen geloven.
Wie z’n ogen sluit voor deze normale demografische processen zal enkel zichzelf tekort doen alsmede z’n nageslacht dat veel meer dan de oudere bevolking op zal groeien in een multiculturele en op diversiteit en solidariteit ingestelde samenleving. Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!