De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laatste peiling maakt tripartite zonder N-VA perfect mogelijk

Laatste peiling maakt tripartite zonder N-VA perfect mogelijk

woensdag 28 maart 2018 22:35
Spread the love

Als PTB in de peiling van Dedicated vorige week 20% haalde en in de VRT/RTBF peling 10% dan weet men meteen hoe relatief peilingen zijn, maar ook hoe veelzeggend als je de reacties er op hoort of analyseert.

Belangrijk is de referentie naar 2010 in ogenschouw te nemen, toen een tripartite langs vlaamse en Waalse kant een stabiele regering heeft tot stand gebracht. Welnu, de peiling van 25/03/2018 geeft dezelfde totaal uitslag, alleen zijn er 5% van de stemmen, zoals in 2014 trouwens, van Vlaams Belang naar N-VA gegaan. Er zijn uiteraard andere intra-partijen verschuivingen maar die behoren tot de volatiele stemmen, met een aantal van en naar N-VA en een goed deel van sp.a naar Groen. En als een 3-partite te kort zou schieten, dan biedt een 4-partite zeker nog uitkomst, dwz mét Groen en Ecolo. Zaak is dat niemand nog met N-VA in zee zal gaan als er een andere coalitie mogelijk is. En die situatie stelt zich maar als N-VA, VB en PVDA samen meer dan 50% van de zetels zouden halen, en dat is uitgesloten.

Na de stembrug/breuk van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ziet alles er naar uit dat voor de Vlaamse en Federale er een zekere stabilisering zal optreden, waarbij het stemgedrag naar zekerheden zal gaan en de migratie en asiel uit de picture zullen zijn, zoals Eyskens ook al terecht in de Afspraak van 27/03/2018 stelde.

De PTB-PVDA mag zich wel achter de oren krabben. Zoals Deborsu in dezelfde Afspraak de terugval van de PTB als het gevolg zag van het minder in de media komen van Raoul Hedebouw in de Franstalige gemeenschap – hij was toch naar Vlaanderen gegaan om daar de meubelen voor de PVDA te redden zo opperde hij, maar daar is niet veel van gekomen.

In plaats van Raoul Hedebouw naar Vlaanderen te sturen had men beter z’n politiek project, nl. PTB-GO! waarmee hij twee zetels en media-aandacht gewonnen had, naar Vlaanderen gebracht en Raoul Hedebouw in Wallonië gelaten om daar het politiek project van PTB-GO! uit te bouwen en stevig, met alle andere betrokken organisaties te verankeren, staat men nu voor de vraag, hoe het verder kan en moet. De omslag kan nog altijd tegen 2019 gemaakt.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!