De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Criminaliteitsgraad Antwerpen eindelijk op Brussels niveau

Criminaliteitsgraad Antwerpen eindelijk op Brussels niveau

dinsdag 15 mei 2018 14:17
Spread the love

Voor alle 589 gemeenten en alle 192 politiezones worden in een wip 6 grafieken aangemaakt langs tabel Crimi 2005-2016. Voor de bronnen en rapporten per gemeente, prov., gewest, Rijk en politiezone, zie de site van de federale politie.

Daling van de criminaliteit heeft niets van doen met aantal agenten dat woont of werkt in een politiezone, dat aantal is met de N-VA globaal verminderd (cfr maar 1 op 5 gepensioneerde ambtenaren zullen vervangen worden, dixit Jambon in het begin van de legislatuur). Daling criminaliteit is een internationaal vastgesteld gegeven, zie de
uitmuntende analyse van De Coninck/Somers in DM van 10/05/2018

Hoe meer leefloontrekkers, hoe sterker de daling van de criminaliteit. Leefloon is een teken van beschaving en een van de laatste buffers voor de armoede en criminaliteit. Wie aan het leefloon raakt, destabiliseert de samenleving en lokt de criminaliteit willens nillens uit. Zoals de nationaalsocialisten de ‘asocialen’ isoleerden en uitschakelden zo wil de N-VA de leefloners en noodlijdenden behandelen. Vlaanderen, N-VA op kop is nog ziek van het nationaalsocialisme, zo analyseerden we reeds in een toespraak voor de CGGZ van Limburg, wat Theo Francken ertoe bracht het toezenden van BuG’s op te zeggen.

Migratie is in alle gemeenten een factor die samengaat met een (forse) daling van de criminaliteit, evenals verhoging werkzaamheid, daling werkloosheid en (tijdelijke) stijging van aantal leefloners. Het samengaan van fenomenen wil nog niet zeggen dat er een verband tussen bestaat of dat het iets zegt over de oorzakelijkheid of de richting ervan. De vaststelling van het samengaan laat evenwel toe de geesten te verlichten en alerter te zijn voor perceptie, alternatieve- en non-facts.

Ook in Antwerpen stijgt het gemiddeld inkomen per bewoner licht. Onder PS-federaal daalden de bijkomende vreemdelingen in Antwerpen, onder N-VA federaal bestuur is er op alle niveaus een herneming na 2014. Is niet op de N-VA stemmen de boodschap om haar programma te realiseren?

Voor alle grafieken, toelichting en analyse zie http://www.npdata.be/BuG/387-Criminaliteit/

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!