De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maximaal 30% moslims in Brussel in 2030

Maximaal 30% moslims in Brussel in 2030

zaterdag 7 april 2018 12:24
Spread the love

Het belangrijkste statement in het interview van Ter Zake met de voorzitter van de Islampartij was dat Brussel in 2030, binnen 12 jaar dus, een meerderheid moslims zou tellen en dat men dan best een democratische moslimpartij had als gesprekspartner. Geen enkele gesprekspartner in Ter Zake of in de media vond het nodig om dit even onder de loep te houden, op die manier bevestigden ze impliciet dit alternative-fact. Ook werd niet gepeild naar het resultaat dat meteen zou duidelijk maken welke (kleine) impact deze partij zou hebben, op zich toch ook al een relevant gegeven.

Reeds tien jaar volgen we met de best mogelijke methodologie en voortgaande op de beschikbare gegevens het aantal en % moslims tot op het niveau van de gemeenten, provincies, gewest en Rijk. In Le Soir, De Standaard, La Dernière Heure, Het Laatste Nieuws en laatst in Knack werden deze resultaten breed verspreid. Het PEW, erkend Amerikaans onderzoeksinstituut komt op Belgische niveau, met een andere methodologie, op de dezelfde cijfers uit.

Een lineaire extrapolatie van de evolutie 2011-2017, dwz zonder rekening te houden met wijzigingen van natuurlijk- en immigratiesaldo, stelt voor het Brusselse gewest een evolutie van 24,6% tot 30,0% in 2031 in het vooruitzicht. Dit is dus zonder rekening te houden met een daling van het geboortecijfer en een stijging van het aantal overlijdens (twee zekerheden) en ook niet met een relatieve daling van het migratiesaldo, iets waar het Planbureau in haar prognoses van uitgaat, dwz hetzelfde hoge immigratieniveau én de piek van de vluchtelingencrisis worden in deze extrapolatie doorgetrokken. Het gaat dus om een maximum.

Het opkomen van Partij Islam zal juist bewijzen, zoals in 2012 trouwens, dat er maar een kleine basis bestaat voor hen als politiek exponent. Ze kunnen fungeren als eye-opener voor de dwaze en antidemocratische commentaren van de meeste politieke partijen. Evengoed als de andere religieuze partij, de CD&V, hebben zij bestaansrecht, zeker als ze affirmeren dat ze de wettelijkheid en het parlement zullen volgen in welke beslissing dan ook. De roepers over sharia zitten niet in het kamp van de Islam-partij maar bij degenen die spijkers op laag water zoeken en de discussie bezoedelen met hun eigen fantomen.

Maar zodus, waarom komt niemand terug op wat met de maximum exactheid op dit ogenblik kan vooruit gesteld als % moslims, nl maximaal 30% in 2030 voor het Brusselse gewest.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!