Dit jongetje wacht in een tent op het Griekse eiland Lesbos op een onzekere toekomst (Steve Evans/CC)
redactie

Europa parkeert duizenden migranten op de Griekse eilanden in onmenselijke omstandigheden

De winter is in aantocht en meer dan 15.000 vrouwen, mannen en kinderen zitten vast in onmenselijke omstandigheden op de eilanden in de Egeïsche zee. Sinds de EU-Turkije deal in werking is getreden op 18 maart 2016, is de toestand er steeds schrijnender geworden. Oxfam roept de Europese beleidsmakers en de Griekse regering op om asielzoekers zo snel mogelijk naar het Griekse vasteland over te brengen. Ook België heeft daarin een rol te spelen.

woensdag 6 december 2017 15:02
Spread the love

Sinds van de EU-Turkije deal van kracht is, zijn de Griekse eilanden Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros omgevormd tot plekken waar asielzoekers voor onbepaalde tijd worden opgesloten. Volgens de laatste cijfers van de Griekse overheid werden er op 20 november 2017 maar liefst 15.396  asielzoekers gehuisvest op de eilanden. Daarvan verblijven  12.554 mensen  in accommodaties die slechts ruimte bieden aan 5.576 mensen – aan minder dan de helft dus. Een groot aantal rapporten brengt de mensonterende levensomstandigheden als gevolg daarvan aan het licht.

Daarom lanceert Oxfam tijdens de maand december, tot aan de start van de winter op 21 december, de campagne #OpenTheIslands, om zowel de politieke leiders als burgers bewust te maken van de kritieke toestand op de eilanden. Deze actie kadert dan ook in ons algemeen pleidooi aan de Europese Unie om migratie te benaderen met meer menselijkheid.

Bescherming en steun verzekeren

In een open brief die verstuurd werd aan de Europese ambassadeurs in Griekenland en op vrijdag 1 december aan de Belgische regering, vragen Oxfam en 21 andere organisaties om zo snel mogelijk actie te ondernemen om de huidige situatie op de Griekse eilanden te verhelpen. We pleiten voor een onmiddellijke overplaatsing van 6700 asielzoekers, die nu vastzitten in de overvolle accommodaties op de eilanden, naar het Griekse vasteland. Daarnaast vragen we de EU om meer steun te verlenen aan de Griekse regering, zodat asielzoekers de bescherming en bijstand krijgen waar ze nood aan hebben, onder meer door de uitbreiding van veilige accommodaties en toegang tot de dienstverlening op het vasteland.

De levensomstandigheden op de Griekse eilanden zijn namelijk schrijnend.   Mensen zitten vast in overvolle toevluchtsoorden, waar intimidatie heerst en gevallen van zelfverminking en zelfmoord steeds vaker voorkomen. Bovendien hebben mensen met een fysieke beperking er vaak geen toegang tot het voedsel en drinkbaar water dat wordt aangeboden.

België moet zijn verantwoordelijkheid nemen

Laureen Van Assche, beleidsmedewerker migratie bij Oxfam-Solidariteit : “België heeft een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de EU-Turkije deal en ondertekende mee het akkoord. Net zoals de andere Europese lidstaten, moet ons land dan ook zijn verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid en waardigheid van asielzoekers te garanderen. We moeten de krachten bundelen om bescherming en opvang van asielzoekers op het Griekse vasteland mogelijk te maken. Mensenrechten en het recht op asiel moeten gerespecteerd worden. Europa zou daarin een voorbeeldfunctie moet spelen in de wereld, want het huidige beleid zal enkel leiden tot meer humanitaire crises nabij de Europese grenzen. De huidige toestand in Libië is daar een spijtig  voorbeeld van.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!