Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Wereld, Samenleving -

ICAN krijgt Nobelprijs voor de Vrede

De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons) en zo ook een beetje naar Vrede vzw dat actief lid is van dit internationale netwerk.

vrijdag 6 oktober 2017 12:21
Spread the love

Eindelijk maakte het Noorse Nobel Comité nog eens een absolute terechte keuze na eerdere miskleunen of voorbarige toekenningen zoals Obama en de EU. Met de prijs spreekt het Comité heel duidelijk en expliciet zijn steun uit voor het internationale Verdrag dat kernwapens verbiedt, dat enkele maanden geleden is goedgekeurd door een meerderheid van landen in de wereld. Het Noorse Nobel Comité maakt een expliciete verwijzing naar het belang van het verbod van kernwapens: “Kernwapens zijn zelfs nog destructiever (dan andere reeds verboden wapens, nvdr), maar zijn nog niet het voorwerp geworden van een gelijkaardig internationaal legaal verbod”. ICAN kan deze wettelijke leemte helpen invullen, aldus het Comité.

ICAN en de lokale afdelingen van de vredesbeweging hebben hard gewerkt aan de idee dat een nucleaire oorlog een ‘onaanvaardbare humanitaire catastrofe’ zal teweeg brengen. Landen, zoals België, die weigeren het Verdrag te ondertekenen krijgen nu een duidelijk signaal dat ze verkeerd bezig zijn. Dit zal ook ons land hopelijk tot inzicht brengen dat het Verdrag voor een verbod op kernwapens een noodzakelijk instrument is om deze gruwelijke massavernietigingswapens de wereld uit te helpen.

Afgelopen 21 september – de internationale dag van de vrede – onderschreven 102 Vlaamse gemeenten onze vraag aan de Belgische regering om kernwapens te verbieden en bijgevolg ook de kernbommen in Kleine Brogel naar afzender te sturen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van Vrede vzw.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!