Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Zondag 4 augustus worden in Gent de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki herdacht met een orgelconcert, speeches (o.a. waarnemend burgemeester Filip Watteeuw), lampionnen en klassieke muziek op de Korenlei bij valavond. Een sfeervol gebeuren en het volledige programma vindt u hier online. ...

"De spanningen tussen de VS en Iran nemen gevaarlijke proporties aan, een gevolg van een gefabriceerde crisis", waarschuwt Vrede vzw. De vredesbeweging voerde daarom actie aan de VS-ambassade in Brussel op donderdag 27 juni. 'Geen oorlog tegen Iran', is de boodschap. Ook de EU heeft daar alle bel...

Nog geen week geleden, op 21 juni, stond de VS op het punt om militair in te grijpen in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen waren al opgestegen om communicatie- en militaire installaties te bombarderen volgens de krant The New York Times. Vrede vzw, Intal, CNAPD en Viva Salud roepen op om donde...

Onder zware economische druk, een verbreking van de afspraken door de VS, een hernieuwd sanctieregime, een gebrek aan internationale steun en voortdurende provocaties van de VS en bondgenoten, kondigde Iran eind mei aan dat het zich gradueel zal terugtrekken uit het Nucleair Akkoord. Iran sloot h...

De cijfers blijven suggereren dat het gebruik van gewapende onbemande vliegtuigen systematisch een zware tol aan burgerslachtoffers eist, hoewel ze al jarenlang aan de man gebracht worden als precisie-instrumenten. Het leger en het Witte Huis geven zelden toe dat er burgers geraakt worden door d...

De politieke polarisatie in Venezuela is niet nieuw: het land is al lang verdeeld langs raciale en socio-economische lijnen, maar de polarisatie is de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt. Dat is voor een deel te wijten aan de Amerikaanse steun voor een oppositiestrategie die gericht is op de o...

Vandaag verschijnt een nieuw internationaal rapport ‘Don’t Bank on the Bomb 2018’. Dit rapport legt bloot welke financiële instellingen investeren in kernwapenproducenten (cijfers van 2017). Ook banken die in België actief zijn, ofin België hun hoofdzetel hebben, investeren massaal in de producti...

Eindelijk maakte het Noorse Nobel Comité nog eens een absolute terechte keuze na eerdere miskleunen of voorbarige toekenningen zoals Obama en de EU. Met de prijs spreekt het Comité heel duidelijk en expliciet zijn steun uit voor het internationale Verdrag dat kernwapens verbiedt, dat enkele maand...

Met of zonder president Trump, de militaire uitbouw van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid wordt al maanden voorbereid. Een Europees defensiefonds moet de defensie-industrie 'competitief' maken, militair onderzoek financieren en militaire investeringen in het defensieapparaat aanmoedigen...

Een meerderheid van de landen in de wereld heeft aangegeven dat het een kernwapenverbod wil, maar België lijkt geneigd om tegen de resolutie te stemmen die vraagt om de opstart van multilaterale onderhandelingen te starten in 2017, die moeten leiden tot een kernwapenverbod. België zal dus deel ui...

Load More