Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Hoewel de Kamer van Volksvertegenwoordigers opnieuw de kans kreeg om zich uit te spreken tegen een oorlogsdeelname van ons land, werd de gelegenheid gemist om deze kwestie de plaats te geven die het verdient: de inzet van onze democratie. In de plaats daarvan kregen we, te midden van ee...

Kinderen in vluchtelingenkamp Azkar, Westelijke Jordaanoever .

Ons land heeft zijn voornemen om de NGO Defence for Children International Palestine in open zitting voor de VN-Veiligheidsraad te laten spreken, geannuleerd. Nadat de plaatsvervangende Belgische ambassadeur eerder deze maand tweemaal bij de Israëlische autoriteiten is ontboden, zwicht onze diplo...

Doomsday Clock

Ondanks de hoogdringende noodzaak die spreekt uit de Doomsday Clock*, werd vorige week donderdag een voorstel van resolutie omtrent nucleaire ontwapening, amendementen inzake een VN-kernwapenverbod en een concreet stappenplan tot ontwapening in België weggestemd in de Kamer.  Waarom blijft het zó...

Het heeft er alle schijn van dat een aantal parlementsleden zich onder druk laat zetten om te verzaken aan het principe van de kernontwapening waartoe ons land zich heeft verbonden met de ondertekening van het Non Proliferatieverdrag (NPT). We zijn in het bijzonder bezorgd over de Amerikaanse inm...

In maart 1949 richtten een aantal linkse vredesactivisten, oud-weerstanders en voormalige politieke gevangenen de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV) op, als een van de vele afdelingen van de Wereldvredesraad. Begin jaren 70 wordt de organisatie omgedoopt tot Vrede vzw. Van ...

Van 8 tot 11 december 2019 organiseren hub.brussels en AWEX, de regionale agentschappen die de export moeten promoten vanuit Brussel en Wallonië, een economische missie gericht op de "technologische innovatie" in Israël. In de uitnodiging voor de economische missie wordt Israël geprezen als een ‘...

De verwijdering van de bommen was reeds onderwerp van speculatie na de poging tot staatsgreep tegen president Erdogan in 2016. Maar volgens Hans Kristensen (directeur van het Nuclear Information Project van de Federation of American Scientists), die doorgaans zeer goed geïnformeerd is, zouden de ...

Zondag 4 augustus worden in Gent de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki herdacht met een orgelconcert, speeches (o.a. waarnemend burgemeester Filip Watteeuw), lampionnen en klassieke muziek op de Korenlei bij valavond. Een sfeervol gebeuren en het volledige programma vindt u hier online. ...

"De spanningen tussen de VS en Iran nemen gevaarlijke proporties aan, een gevolg van een gefabriceerde crisis", waarschuwt Vrede vzw. De vredesbeweging voerde daarom actie aan de VS-ambassade in Brussel op donderdag 27 juni. 'Geen oorlog tegen Iran', is de boodschap. Ook de EU heeft daar alle bel...

Nog geen week geleden, op 21 juni, stond de VS op het punt om militair in te grijpen in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen waren al opgestegen om communicatie- en militaire installaties te bombarderen volgens de krant The New York Times. Vrede vzw, Intal, CNAPD en Viva Salud roepen op om donde...

Load More