Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Minister van Defensie, Ludivine Dedonder, belastte een groep van 12 experts met de opdracht om de ‘Strategische visie voor Defensie’ te actualiseren. Die kwam er in 2016 onder voormalig minister van Defensie Steven Vandeput om de toekomst en de noden van het leger tot 2030 vast te legge...

  Op 14 juni gaat er een NAVO-top door in Brussel. De internationale vredesbeweging organiseert op dezelfde dag de digitale protestactie Voices for Peace, waarin mensen van over heel de wereld heel kort uitleggen waarom ze zich verzetten tegen deze westerse militaire alliantie. Dit is alv...

  Vanaf de jaren 1960 tot aan de ondertekening van het vredesakkoord eind 2016 was het Colombiaans leger verwikkeld in een gewapend conflict met verschillende linkse guerrilla-groepen, waarvan de FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) de grootste was. Tegen 2016 had het decenni...

  Op 22 januari treedt het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) in werking. Daarmee worden kernwapens officieel illegaal onder internationaal recht. Zo komt er eindelijk een verbod op kernwapens, zoals dat al jaren het geval is voor chemische en biologische wapens. Het verdrag verbiedt lan...

  Het regeerakkoord van 30 september 2020 spreekt zich nochtans positief uit over nucleaire ontwapening en vermeldt expliciet het Verdrag voor een Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW). Daarin engageert de regering zich ertoe om te onderzoeken hoe het "Verdrag van de Verenigde Naties inzake h...

  Op 24 oktober 2020 ratificeerde Honduras het VN-kernwapenverbod en bracht zo de teller van het aantal ratificaties op de nodige 50 voor de inwerkingtreding van het verdrag. (Vind hier de lijst van de landen die reeds ratificeerden.) Het Verbodsverdrag werd op 17 juli 2017 door 122 lande...

  Op 1 oktober 2020 zal België vier F-16's naar Irak en Noordoost-Syrië sturen om voor een periode van 12 maanden deel te nemen aan Operatie “Inherent Resolve” tegen de Islamitische Staat. Minst transparante land Volgens de internationale monitoringgroep Airwars stelde België zich tot o...

  Hoewel de Kamer van Volksvertegenwoordigers opnieuw de kans kreeg om zich uit te spreken tegen een oorlogsdeelname van ons land, werd de gelegenheid gemist om deze kwestie de plaats te geven die het verdient: de inzet van onze democratie. In de plaats daarvan kregen we, te midden van ee...

Kinderen in vluchtelingenkamp Azkar, Westelijke Jordaanoever .

Ons land heeft zijn voornemen om de NGO Defence for Children International Palestine in open zitting voor de VN-Veiligheidsraad te laten spreken, geannuleerd. Nadat de plaatsvervangende Belgische ambassadeur eerder deze maand tweemaal bij de Israëlische autoriteiten is ontboden, zwicht onze diplo...

Doomsday Clock

Ondanks de hoogdringende noodzaak die spreekt uit de Doomsday Clock*, werd vorige week donderdag een voorstel van resolutie omtrent nucleaire ontwapening, amendementen inzake een VN-kernwapenverbod en een concreet stappenplan tot ontwapening in België weggestemd in de Kamer.  Waarom blijft het zó...

Load More