CNAPD

Don’t Bank on the Bomb: steeds meer financiële instellingen keren kernwapens de rug toe

Het aantal financiële instellingen dat zich distantieert van kernwapens neemt toe. Dat is de conclusie van het nieuwe rapport ‘Don’t bank on the Bomb’ van de Nederlandse organisatie Pax en de internationale campagne tegen kernwapens ICAN. 

maandag 31 juli 2023 14:46
Spread the love

Volgens het rapport hebben inmiddels 109 financiële instellingen een beleid ontwikkeld om investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, het testen, het onderhouden en het opslaan van nucleaire wapens, te beperken of uit te sluiten. Het gaat onder andere om banken en investerings- en pensioenfondsen.

55 van deze financiële instellingen hebben hun investeringsbeleid zodanig aangepast dat ze niet meer investeren in kernwapenproducerende bedrijven. 54 financiële instellingen hebben hun investeringen in kernwapenproducerende bedrijven verminderd, maar hebben nog wat werk om ze volledig uit te sluiten.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) eind januari 2021, is het stigma dat rust op kernwapens duidelijk gegroeid in de financiële sector. In 2018 waren er nog maar 66 financiële instellingen die beperkingen oplegden aan investeringen in kernwapenproducerende bedrijven.

Belgische financiële instellingen

In het rapport werden ook een aantal Belgische financiële instellingen onder de loep genomen, zoals VDK bank, KBC Groep en Bank Degroof Petercam. Voor het eerst staat VDK bank in de ‘Hall of Fame’. Dat wil zeggen dat de bank over een alomvattend investeringsbeleid beschikt dat directe of indirecte investeringen in de kernwapenproductie volledig uitsluit.

Opvallend is dat KBC niet meer tot de beste leerlingen van de klas behoort, wat de voorbije jaren wel het geval was. Zo was KBC één van de eerste banken ter wereld die naar het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens verwees in zijn investeringsbeleid. KBC engageerde zich ertoe om niet meer te investeren in bedrijven die direct of indirect verbonden zijn met de productie van kernwapens. De bank blijkt vandaag echter nog altijd zo’n 33,5 miljoen euro te investeren in dergelijke bedrijven via zogenaamde ‘index-linked funds’. Het gaat dan voornamelijk om Boeing en Honeywell.

Ook in het investeringsbeleid van Bank Degroof Petercam zitten nog gaten. In een verwijzing naar het TPNW sluit de bank kernwapeninvesteringen weliswaar uit, maar dat geldt niet voor bedrijven die minder dan 10 procent van hun inkomsten uit kernwapens halen. Dat verklaart waarom Bank Degroof Petercam nog steeds voor een slordige 45 miljoen euro investeert in bedrijven zoals Airbus, Safran en Raytheon Technologies.

BNP Paribas Fortis, de Belgische dochteronderneming van het Franse BNP Paribas, beschikt niet over een beleid dat beperkingen oplegt voor investeringen in bedrijven die massavernietigingswapens vervaardigen. Andere banken die actief zijn in België, zoals ING,zien evenmin graten in het investeren in kernwapens. Deutsche Bank en BNP Paribas zijnde grootste Europese geldschieters van kernwapenproducerende bedrijven.

Om kernwapens de wereld uit te krijgen is er nog een lange weg te gaan, maar het nieuwe Don’t Bank on the Bomb-rapport toont alvast aan dat deze wapens aan legitimiteit verliezen in de financiële sector. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept andere financiële instellingen op om het voorbeeld van de 109 financiële instellingen met een antikernwapenbeleid te volgen.

Meer info: hier 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!