Hanan Challouki (25). Bron: Oikos
Interview, Samenleving, Cultuur, België -

“Macht verschuift van grote mediahuizen naar mensen die zelf het woord nemen”

Hanan Challouki (25), is mede-oprichtster van het online platform Mvslim.com. We gingen met Hanan in gesprek over het publieke debat en sociale media in digitale tijden. "Waar vroeger de macht enkel nog lag bij grote mediahuizen, zoals mediacoo?peraties, is die nu aan het verschuiven naar mensen die zelf het woord nemen."

dinsdag 3 oktober 2017 15:33
Spread the love

Sociale media heeft de voorbije jaren het publieke debat razendsnel veranderd. Dat is duidelijk zichtbaar bij Mvslim. Zo bereiken jullie nu enkele miljoenen mensen per week. Vind jij dat sociale mediakanalen, zoals het online platform Mvslim, bijdragen aan een sterkere stem voor het publieke debat?

Eerst en vooral moet ik natuurlijk wel zeggen dat sociale media het publieke debat ongetwijfeld hebben bei?nvloed en ik zie dat zeker op een positieve manier. Er zijn ook negatieve gevolgen, denk maar aan de typische trollenvissers, die op alles en iedereen reageren vanuit duizenden accounts maar eigenlijk maar e?e?n persoon zijn. Maar je ziet nu inderdaad ook de nieuwe stemmen die naar boven komen, die anders het gevoel niet hadden dat ze een platform konden krijgen. Want waar heel veel mensen in de media vandaag niet aan denken of vergeten, is het feit dat de officie?le mediakanalen heel vaak niet toegankelijk zijn voor iedereen. Niet iedereen gaat de stap zetten naar een De Morgen of De Standaard om een column te schrijven, maar mensen kunnen wel veel sneller op hun eigen Facebookprofiel of hun eigen Twitteraccount hun mening weergeven. Zo kunnen ze ook nog veel sneller hun eigen mening de wereld insturen. Dus ik zie het zeker als een manier waarop de democratie sterker is geworden en waarbij verschillende stemmen toch echt wel een plaats kunnen krijgen, ook als ze het gevoel hebben dat ze niet binnen de traditionele formats van media passen.

Bij Mvslim hebben wij natuurlijk ook hetzelfde gemerkt. De reden waarom wij Mvslim zijn begonnen, is omdat we nergens anders zagen wat we zelf de wereld wilden insturen. Dus hebben we het gewoon zelf opgericht.

Heb je deze wijziging, waarbij de kracht van sociale media toenam in het publieke debat, kunnen voelen toen je Mvslim oprichtte? Of was je je hiervan al sterk bewust voor je op het idee kwam om deze online gemeenschap op te richten?

Wij proberen bij Mvslim zo toegankelijk mogelijk te zijn naar iedereen toe. We proberen vooral een diversiteit aan stemmen aan bod te laten komen. We merken dat in de mainstream media heel vaak dezelfde mensen aan bod komen. Waardoor je zeer snel een polariserend debat krijgt waarin persoon ‘y’ het voortdurend opneemt tegen persoon ‘x’ en je constant twee kampen gaat cree?ert. Terwijl wij bij Mvslim net gefocust zijn op ‘hoe brengen we die diversiteit aan het woord, hoe laten wij zoveel mogelijk verschillende mensen, verschillende perspectieven en verhalen vertellen’. Het is dus niet belangrijk om voortdurend een andere stem naar voor te brengen maar net wel om vele verschillende stemmen naar voor te brengen. Op deze manier kan er een stem gegeven worden aan iedereen die moet/wil gehoord worden.

Jullie team bestaat momenteel uit meer dan 500 vrijwilligers. Dat is een grote groep, verspreid over verschillende landen. Hoe onderhoud je contact met al deze vrijwilligers? Gebeurt dat online?

Wij hebben sinds kort een editor-in-chief aangenomen, dat is een persoon die voltijds bezig is met de coo?rdinatie van de content op Mvslim. Zij organiseert het team dat hier bestaat uit verschillende editors die werken rond verschillende categoriee?n. Daarnaast zijn er heel veel mensen die bijdragen aan een specifieke categorie. Er zijn mensen die zich toespitsen op fashion, mensen die eerder schrijven over politieke en internationale zaken, …. Voorlopig wordt het dus wel nog allemaal gecoo?rdineerd vanuit Belgie?.

Mvslim probeert zoveel mogelijk jeugd en jongeren te bereiken, namelijk de millennials. Heb je het gevoel dat het werken met een online platform ervoor zorgt dat je deze groep beter kan bereiken? Welk digitaal kanaal is volgens jou het beste om deze doelgroep aan te spreken?

Ons ecosysteem is tegenwoordig vooral gericht op Facebook, omdat je daar nog steeds de meeste mensen bereikt. We maken dus ook content die specifiek gericht is op sociale media. Wij maken Instagram stories en we maken video’s die we enkel op Facebook plaatsen en die niet op de website terechtkomen. Dus bepaalde content heeft een specifieke plaats enkel op sociale media, omdat het ook net daar is dat heel veel mensen actief zijn. Heel veel mensen hebben Facebook dus op zich is het logisch dat we heel sterk onze focus hierop leggen.

Deze digitale verbondenheid biedt enorm veel voordelen. Maar als je wekelijks zoveel mensen bereikt kan het ook gebeuren dat je op enkele keerzijdes van deze digitale kracht botst. Wat is volgens jou het grootste voordeel van deze digitale verbondenheid en wat is volgens jou een mogelijke valkuil waar je als digitale gemeenschap rekening mee moet houden?

Ja, je hebt altijd bepaalde mensen die je debat of discussie willen verstoren, en dan heb ik het over mensen die enkel met haatcomments aan het reageren zijn. Ik kan perfect leven met mensen die reageren op de Facebookpagina met ‘Ja, ik begrijp dat toch niet zo goed die moslimcultuur want ik ben daar ook niet echt in gei?nteresseerd en ik vind het er allemaal heel gevaarlijk uitzien’. De community reageert daar zelf op en zo ontstaan er boeiende discussies. Je hebt dan veel verschillende stemmen die op onze Facebookpagina naar voren komen. Waarmee ik wel een probleem heb, is met mensen die reageren met heel graphic language, die rare afbeeldingen plaatsen, anderen uitschelden, … Bij zulke reacties trekken wij de grens. Dat zijn dan accounts die wij blokkeren. Maar voor de rest moedigen wij zeker aan dat mensen die totaal geen idee hebben van wat Mvslim inhoudt, mee in debat gaan. Dat er dan voor hen een nieuwe wereld opengaat, dat vinden wij fantastisch.

We hebben ook al zoveel positieve commentaar gekregen, onze mailbox zit letterlijk vol. Elke dag komen er berichten binnen van mensen die zeggen ‘Ik ben zelf geen moslim, ik had er eigenlijk geen idee van dat er zoveel diversiteit was binnen jullie community. Dat vind ik dan echt fijn om te lezen.

Eén van de doelen van Mvslim is ‘sharing stories and keeping an open mind’. Hoe zorgen jullie dat iedereen zich aangesproken voelt om zijn of haar verhaal te delen op jullie online platform? Hoe spreken jullie zoveel mogelijk mensen aan en brengen jullie verschillende mensen samen?

Het belangrijke is dat wij geen strikte religieuze content plaatsen. Sommige mensen lezen Mvslim en denken daarbij een religieuze levensstijl of bepaalde ideologische lijnen terug te vinden. Dat is iets wat wij heel hard vermijden. Je vindt niet direct een Koranische tekst terug op de website of een artikel die zegt ‘dit mag of dit mag niet in de Islam’. Dat zijn zaken die wij vooral proberen te vermijden omdat wij ook geen religieuze website zijn. Wij richten ons vooral op het identiteitsaspect.

Wat komt volgens jou nog veel te weinig aan bod in het publieke debat?

Ik mis gewoon vaak de nuance. Het zijn meestal de meest extreme stemmen die het woord krijgen, wat ik op zich wel begrijp want een krant moet nog steeds verkopen, en een televisieprogramma moet nog steeds bekeken worden. En het is nu zo dat extreme stemmen beter werken. Maar ik ben er 100 procent zeker van dat een zeer groot deel van onze samenleving, of dat nu groepen zijn met een andere culturele achtergrond of niet, zich niet vertegenwoordigd voelen in deze debatten. Het debat lijkt heel vaak enkel uit zwart/wit te bestaan en een heel groot, grijs gedeelte ontbreekt. Er ontbreken sterk genuanceerde en onderbouwde opiniestukken en/of verhalen.

Wat vind jij van de volgende stelling: Het groeiend aantal digitale communicatiekanalen draagt bij aan een meer democratische samenleving.

Ik kan me hier volledig in vinden, omdat de macht ook gewoon verschuift. Waar vroeger de macht enkel nog lag bij grote mediahuizen, is die nu aan het verschuiven naar mensen die zelf het woord nemen. En ik weet dat er heel veel debat is in de zin van ‘ja, maar Facebook is toch ook een heel groot commercieel apparaat en toont je ook enkel de zaken die je wilt zien’. Ondanks dat kan je niet ontkennen dat mensen nu vaker de mogelijkheid hebben om zelf het woord te nemen en zelf een positie in te nemen in het publieke debat. Terwijl dat vroeger minder was. Als je vroeger niet tot bij een mediahuis geraakte, ja dan had je nu eenmaal pech. Je kon wel een blog opstarten maar de kans dat deze blog bezocht werd was toen veel kleiner. Terwijl het publieke debat nu veel breder getrokken is. Voor mij zijn digitale communicatiekanalen zeker een bijdrage aan de democratie.

Welk verhaal van op Mvslim heeft jou het meeste geïnspireerd? En zou je de lezers zeker aanraden?

Ja, er is nu recent een interview gedeeld met een moslima die de hele wereld aan het rondreizen is. Hierin vertelt ze over de zaken die ze tegenkomt tijdens het reizen en over de zaken waar ze ook wel op botst. Ik vind dat wel een fijn interview omdat ik mezelf er ook echt wel in herken.

Hanan neemt deel aan het panelgesprek ‘Publiek debat en media in digitale tijden’ 8 oktober op Ecopolis#3 – Digital Together.

Meer informatie: www.ecopolis.be.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Oikos.

take down
the paywall
steun ons nu!