Nieuwe progressieve denktank Minerva: surfen tegen de rechtse golf in

Maandag 12 december werd de nieuwe progressieve denktank Minerva boven de doopvont gehouden. “Via onderbouwde studies en scherpe opinies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat”, zo stellen de oprichters.

maandag 12 december 2016 16:03
Spread the love

“Een nieuwe progressieve denktank, ja, daar is zeker en vast nood aan”, zo stelt Ferre Wyckmans, de voorzitter van het dagelijks bestuur van Minerva, tijdens de persvoorstelling. “We leven in een tijd waarin beweerd wordt dat het onderscheid tussen links en rechts voorbijgestreefd is en waarin voortdurend gescandeerd wordt dat er geen alternatief is. Tegelijk zien we dat een rechtspopulistische golf Europa overspoelt. Met Minerva willen we daar tegen ingaan. We opereren binnen de brede progressieve beweging, zullen informeren, sensibiliseren en zo proberen te wegen op het maatschappelijke debat.”

“In de eerste plaats zullen we via wetenschappelijke bijdragen en de popularisering daarvan proberen invloed uit te oefenen”, verduidelijkt Sacha Dierckx, die samen met Matthias Somers vaste wetenschappelijke medewerker wordt van Minerva. “Daarnaast zullen we ook regelmatig opiniebijdragen leveren”.

In de wetenschappelijke activiteiten zal Minerva bijgestaan worden door een wetenschappelijke raad die bestaat uit een twintigtal academici met onder meer André Decoster (KU Leuven), Eva Brems (Universiteit Gent), Orhan Agirdag (Ku Leuven), Patrick Loobuyck (Universiteit Antwerpen) en Philippe Van Parijs (Université Catholique de Louvain). Ook de voormalige directeur van de studiedienst van het ACV, Gilbert De Swert, en de voormalige directeur van de studiedienst van het ABVV, Luc Voets, maken deel uit van de raad.

Op de persvoorstelling werd al een voorproefje geboden van de wetenschappelijke bijdragen die Minerva zal brengen. Sacha Dierckx besprak een onderzoek waarin vijf principes voor een rechtvaardige fiscaliteit werden ontwikkeld, Matthias Somers lichtte toe hoe de overheid vandaag en morgen kan gefinancierd worden.

Transparantie

In tegenstelling tot de meeste denktanks ter rechterzijde wil Minerva zo transparant mogelijk zijn over waar de financiële middelen vandaan komen en wie de denktank mee heeft opgericht. De stichtende leden van Minerva zijn 11.11.11., ABVV, ACV, Bond Beter Leefmilieu, Poliargus en Stichting Gerrit Kreveld. Daarnaast zijn er ook de toegetreden leden: ACLVB, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten en Stichting P&V.

De oprichters hameren erop dat het niet de bedoeling is dat Minerva een vehikel wordt van de stichtende of aangesloten leden. De twee wetenschappelijke medewerkers opereren onder een redactiestatuut, wat betekent dat ze onafhankelijk kunnen werken.

Momenteel kan de nieuwe denktank terugvallen op een werkingsbudget van 190.000 euro. Dat is genoeg om twee personeelsleden te betalen, maar vanzelfsprekend hoopt de denktank dat dit het begin is van meer. Sacha Dierckx: “We zullen ons in de eerste plaats focussen op media-interventies. Maar we willen ook debatten en lezingen organiseren, voor zover de werkingsmiddelen dat toelaten.”

“Minerva zal zich in de eerste plaats focussen op sociaal-economische thema’s”, verkondigt Dierckx. “Maar we maken deel uit van het progressieve kamp en ook andere thema’s zoals migratie en diversiteit zullen dus ook aan bod komen.”

Wie de eerste, vandaag voorgestelde studies van Minerva wil nalezen, kan hier terecht.

take down
the paywall
steun ons nu!