Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

  Hoe gaat het? “Op zijn laatste benen hé. Dat is de brutale realiteit. Ik weet niet hoe lang het nog zal duren, maar heel lang in ieder geval niet. De prognose die ik kreeg is zeer slecht. Ik heb daar op zich geen moeite mee. Mijn leven is grotendeels geleefd, daar heb ik vrede mee. E...

  'Defund the police' zou je letterlijk kunnen vertalen als ‘desinvesteer in de politie’ – al bekt dat iets minder goed dan de Engelstalige variant. Maar desinvesteren kan op zijn beurt natuurlijk veel betekenen. Wanneer er opgeroepen wordt om niet langer te investeren in politiediensten ...

  Laten we beginnen met de cijfers. De protesten die sinds eind mei plaatsvinden in de VS zijn niet zomaar wat protesten, het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de grootste protestbeweging die het land ooit gekend heeft. Op basis van data-analyse wordt geschat dat tussen de vijftien en ...

  In de Harperbrief wordt een zeer klassieke en reeds vaak herhaalde aanklacht herhaald. Ter rechterzijde wordt al sinds de jaren negentig paniekerig gedaan over een zogenaamd nieuwe autoritarisme dat zich in de vorm van een doorgedreven politieke correctheid meester maakt van de instelli...

  Globaal gezien neemt de extreme armoede op drastische wijze af. Het is een stelling die de voorbije jaren zowat tot dogma verheven werd. Wie het dogma openlijk in twijfel trok, werd al snel een irrationeel pessimisme verweten. Maar afgaand op het laatste rapport van speciale VN-rapporte...

    “Het is het uur van de politieke waarheid voor de culturele sector”, zo benadrukt socioloog Rudi Laermans op het einde van ons gesprek* wanneer ik hem vraag hoe hij de toekomst van de cultuursector tijdens deze coronacrisis ziet. Laermans kan het weten. Hij leidde van 1995 tot...

  Het protest dat gisteren plaatsvond in Brussel valt zonder meer historisch te noemen. Nooit eerder werd in België zo massaal bijeengekomen om een vuist te maken tegen racisme en politiegeweld. Nooit eerder werd op zo’n korte tijd zoveel volk gemobiliseerd. Nooit eerder was solidariteit ...

  Wellicht hadden Jambon en de zijnen de lancering van hun economisch relancecomité enigszins anders voorgesteld. Dat er vanuit meerdere hoeken stevige kritiek geuit werd op de wel zeer eenzijdige samenstelling van dat comité leek niet ingecalculeerd. Of men dacht er gewoon mee weg te komen...

  Nu Bernie Sanders definitief de handdoek in de ring heeft gegooid, wordt een tijdperk afgesloten. De hoop op een electorale linkse doorbraak lijkt nu opgeborgen. De nederlaag van Sanders vormt het sluitstuk van een treurig decennium voor de linkerzijde. Nochtans leken de kaarten aanvankel...

Op 26 februari publiceerde de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben een opiniestuk in Il Manifesto. Aanvankelijk kreeg dat stuk weinig ruchtbaarheid. Maar dat veranderde naarmate het coronavirus alsmaar wilder om zich heen begon te grijpen in Italië en daarbuiten. Steen des aanstoots voor velen was...

Load More