Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

  Wellicht hadden Jambon en de zijnen de lancering van hun economisch relancecomité enigszins anders voorgesteld. Dat er vanuit meerdere hoeken stevige kritiek geuit werd op de wel zeer eenzijdige samenstelling van dat comité leek niet ingecalculeerd. Of men dacht er gewoon mee weg te komen...

  Nu Bernie Sanders definitief de handdoek in de ring heeft gegooid, wordt een tijdperk afgesloten. De hoop op een electorale linkse doorbraak lijkt nu opgeborgen. De nederlaag van Sanders vormt het sluitstuk van een treurig decennium voor de linkerzijde. Nochtans leken de kaarten aanvankel...

Op 26 februari publiceerde de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben een opiniestuk in Il Manifesto. Aanvankelijk kreeg dat stuk weinig ruchtbaarheid. Maar dat veranderde naarmate het coronavirus alsmaar wilder om zich heen begon te grijpen in Italië en daarbuiten. Steen des aanstoots voor velen was...

Gezin voor de tv in de jaren 50.

Wie nu naar buiten kijkt, ziet een blauwe lucht en een lentezon die je zelfs niet meer aarzelend zou noemen. Mensen wandelen door de straten, er liggen broden bij de bakkers, de trams en treinen rijden met de gewoonlijke vertragingen. Alles gaat goed. Een klein gedachtenexperiment. Stel dat je...

Zonder enige zin voor overdrijving kan Chantal Mouffe beschouwd worden als één van de meeste invloedrijke politieke denkers van de afgelopen decennia. Als geen ander weet ze het consensusdenken van de zogenaamde Derde Weg te bevragen en verdedigt ze een opvatting over democratie waarin niet verzo...

Barbara Smith/

Smith werd geboren in 1946, toen de Jim Crow wetten nog volop van kracht waren. Als tiener werd ze actief in de burgerrechtenbeweging. Dat politieke engagement heeft ze sindsdien niet meer losgelaten. In de jaren zeventig richtte ze samen met andere activistes het Combahee River Collective oprich...

Trump

Sinds Cambridge Analytica medewerker Christopher Wylie uit de biecht klapte, weten we min of meer hoe Trump tijdens de verkiezingen van 2016 te werk ging. Via allerhande apps werden data van miljoenen Amerikanen verzameld. Op basis van die data werden psychologische profielen opgemaakt zodat er z...

Sinds begin december wordt in Frankrijk duchtig gestaakt. Een estafettestaking, zo zou je de aan de gang zijnde staking kunnen noemen. Wanneer in de ene sector de staking in omvang afneemt, neemt een andere sector het over en zo blijft het protest duren. Bij aanvang van de sociale protesten li...

Brillen van slachtoffers van Auschwitz.

Op 27 januari 1945 werd Auschwitz bevrijd door het Rode Leger. Naar schatting 1,1 miljoen mensen werden er in een periode van enkele jaren op industriële wijze afgeslacht. De ijzeren ingangspoort van Auschwitz I met daarboven de ziekelijk cynische leuze ‘Arbeid maakt vrij’ en de wachttoren waaron...

Gisteren (09/01) ging de staking in Frankrijk zijn 36e dag in. Opnieuw vonden over het hele land betogingen plaats die, in tegenstelling tot wat de persorganen van de Franse overheid beweren, nog steeds niet afnemen in sterkte en aantal. De desinformatie omtrent de cijfers is van die aard dat ...

Load More