Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Om te kunnen analyseren wat we vandaag precies meemaken, doen we er goed aan om even een klein ommetje te maken langs het werk van Michel Foucault. Eén van de centrale stellingen van Foucault is dat doorheen de geschiedenis het biologische leven steeds meer het object werd van politieke...

  Naar aanleiding van de Paul Verbraekenlezing 2020 publiceerde hij het vlijmscherpe en zeer lezenswaardige essay Klimaatactie in Gele Hesjes. De postpolitieke impasse van de klimaatconsensus. In zijn essay is Swyngedouw niet meteen mals voor de huidige klimaatbeweging. Die is volgens hem...

  Over één ding lijken vriend en vijand van De Wevers aanpak het alvast wel eens te zijn. Het geweld in Antwerpen loopt inderdaad de spuigaten uit. Ook voor Tom Decorte (UGent) is de escalatie in Antwerpen een nieuw en verontrustend gegeven: “We mogen zeker niet minimaliseren wat er de la...

  In Vlaanderen is Graeber vooral bekend in cirkels van activisten en academici, maar toch reikt zijn invloed veel verder dan dat. Om maar iets te zeggen, volgens Rolling Stone is Graeber de bedenker van de voor eeuwig met Occupy Wall Street verbonden slogan ‘we are the 99 percent’ en ook...

  Hoe gaat het? “Op zijn laatste benen hé. Dat is de brutale realiteit. Ik weet niet hoe lang het nog zal duren, maar heel lang in ieder geval niet. De prognose die ik kreeg is zeer slecht. Ik heb daar op zich geen moeite mee. Mijn leven is grotendeels geleefd, daar heb ik vrede mee. E...

  'Defund the police' zou je letterlijk kunnen vertalen als ‘desinvesteer in de politie’ – al bekt dat iets minder goed dan de Engelstalige variant. Maar desinvesteren kan op zijn beurt natuurlijk veel betekenen. Wanneer er opgeroepen wordt om niet langer te investeren in politiediensten ...

  Laten we beginnen met de cijfers. De protesten die sinds eind mei plaatsvinden in de VS zijn niet zomaar wat protesten, het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de grootste protestbeweging die het land ooit gekend heeft. Op basis van data-analyse wordt geschat dat tussen de vijftien en ...

  In de Harperbrief wordt een zeer klassieke en reeds vaak herhaalde aanklacht herhaald. Ter rechterzijde wordt al sinds de jaren negentig paniekerig gedaan over een zogenaamd nieuwe autoritarisme dat zich in de vorm van een doorgedreven politieke correctheid meester maakt van de instelli...

  Globaal gezien neemt de extreme armoede op drastische wijze af. Het is een stelling die de voorbije jaren zowat tot dogma verheven werd. Wie het dogma openlijk in twijfel trok, werd al snel een irrationeel pessimisme verweten. Maar afgaand op het laatste rapport van speciale VN-rapporte...

    “Het is het uur van de politieke waarheid voor de culturele sector”, zo benadrukt socioloog Rudi Laermans op het einde van ons gesprek* wanneer ik hem vraag hoe hij de toekomst van de cultuursector tijdens deze coronacrisis ziet. Laermans kan het weten. Hij leidde van 1995 tot...

Load More