Magistraten protesteren tegen besparingsdrift regering
Verslag -

Magistraten protesteren tegen besparingsdrift regering

Vanmorgen kwamen in het Brusselse justitiepaleis een driehonderdtal magistraten samen om te protesteren tegen de besparingsdrift van de regering. Ze pleiten voor redelijke hervormingen en een moderner rechtssysteem. De protesten in Brussel maakten deel uit van een nationale actie in alle gerechtshoven van het land.

dinsdag 7 juni 2016 15:37
Spread the love
Françoise Tulckens, voormalig rechter bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatburg, noemde twee fundamentele problemen die de werking van het Belgisch gerecht zwaar hypothekeren: de toestand van de gebouwen en de gebrekkige informatica. Besparingen zijn volgens haar trouwens geen geldig excuus. “Wij hebben internationale verplichtingen om een functioneel justitieapparaat te garanderen. Ooit was België een voorloper op dit vlak, nu zijn wij bij de slechtsten van de klas”, zei Tulckens. 

Tekort aan personeel 

Kathleen Vercraeye, ?stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten in Brussel, hekelde naast de erbarmelijke staat van gebouwen en informatica ook het grote tekort aan personeel. “Wij stellen een enorm gebrek aan griffiers en ambtenaren vast”, zei ze. “Nochtans heeft minister van justitie Geens zelf gezegd dat een rechtstaat niet kan bestaan zonder genoeg personeel en middelen voor het gerecht”, stelde Vercraeye vast. 

Jan Geysen, voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging van Magistraten, duidde deze problemen aan als oorzaak van de grote vertragingen bij justitie. “Door gebrek aan middelen en personeel moeten wij altijd maar meer dossiers uitstellen. Op dit moment wachten er duizenden dossiers op behandeling, een berg die steeds groter wordt”, lichtte Geysen toe.    

Dramatische taferelen 
Dit heeft volgens de griffier in de eerste plaats catastrofale gevolgen voor de burger. “Justitie moet een openbare dienst zijn die functioneert volgens de behoeften van de burgers, niet omgekeerd”, stelde Geysen. 

Etienne Marique, raadsheer bij het Hof van Beroep, deelt deze mening: “Blinde, lineaire besparingen maken de toegang tot het gerecht voor de burger alsmaar moeilijker. De gerechtelijke molen draait nu zo traag dat de burgers altijd verliezen.” 

Volgens een aanwezige rechter in familiezaken leidt dit tot dramatische taferelen. “Bij een echtscheiding blijven kinderen soms twee maanden in het ongewisse over hun toewijzing. Dat is echt ontoelaatbaar”. 

“Rechtssysteem in gevaar” 

“Door de lamentabele toestand van het justitieapparaat is ook het rechtssysteem zelf in gevaar”, waarschuwt Pascale Monteiro Barreto, voorzitter van de Franstalige Association Syndicale des Magistrats. “Door de sluipende privatisering van bepaalde taken bij justitie, is er een onverantwoord evenwicht ontstaan dat onze democratie tot in haar kern raakt. Dit is een strijd die we nooit zullen opgeven”, ging ze verder. 

Etienne Marique pleitte net als de andere aanwezige magistraten voor een hervorming van Justitie die niet door besparingsdrift wordt bedreven: “Wat we nodig hebben is een echte modernisering, onder controle van het Rekenhof en het parlement”, verklaarde hij.

take down
the paywall
steun ons nu!