Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is niet onafhankelijk: noch economisch, noch politiek, noch structureel. Dat blijkt uit cijfers van Greenpeace. Zo haalde de instantie in 2015 maar liefst 19,6 miljoen euro, bijna 80% van haar totale jaarbudget, rechtstreeks bij ENGIE Electra...

Buurtwerking vzw Kievitsnest zag het licht toen een aantal buurtbewoners van de Antwerpse Kievitwijk, vlakbij het Centraal Station, in 2005 de handen in elkaar sloegen om een leegstaande kloostersite in de Provinciestraat om te bouwen tot een ontmoetingscentrum voor mensen uit de buurt. Zo werden...

“De besparingspolitiek van de regering is uitzichtloos”, vindt de socialistische vakbond. Daarom start ze aan de vooravond van de 24-urenstaking met haar campagne ‘Anders en beter, het kan’, dat antwoorden en alternatieven wil bieden.  “Grote vermogens blijven buiten schot” Zo stelt de socialis...

Zo getuigt ze bijvoorbeeld over de enorme motivatie van jonge asielzoekers die ze eind 2015 ontmoette tijdens een bezoek aan een opvangcentrum. “De vluchtelingenkinderen en jongeren doen keihard hun best om Nederlands te leren: via OKAN, via cursussen in het centrum, ’s avonds samen uit een boekj...

De instroom van asielzoekers en migranten in de EU is als gevolg van de deal met Turkije en de sluiting van de Balkanroute enorm gedaald. Ook in België worden in vergelijking met de eerste maanden van 2016 bijzonder lage aantallen nieuwe asielzoekers geregistreerd. Dit lijkt op zich goed nieuws,...

?De christelijke vakbond ACV vreest dat nieuwe platformen uit de deeleconomie de loon- en arbeidsvoorwaarden in de schoonmaaksector onder druk zullen zetten. Een voorbeeld hiervan is het online platform ListMinut, waarop dienstaanvragers en dienstverleners elkaar kunnen vinden. ListMinut is verge...

Na 3 jaar onderhandelen over de financiële transactietaks, beter bekend als tobintaks, blijft België nadrukkelijk op de rem staan. Tijdens een nieuwe bijeenkomst vrijdag, heeft ons land er nog maar eens voor gezorgd dat de 10 deelnemende lidstaten geen akkoord hebben kunnen sluiten.  De betrokke...

Drie maanden na het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije, waarvan Europese regeringen beweren dat het een succes is, is volgens Artsen Zonder Grenzen duidelijk wie er de prijs voor betaalt. “Op de Griekse eilanden zitten meer dan 8000 mensen vast, waaronder honderden niet-begeleide mind...

De overname van Belgische energieleverancier Lampiris, die zichzelf positioneert als één van de groenste spelers op de markt, door oliegigant Total heeft de laatste dagen al heel wat stof doen opwaaien. Greenpeace toonde eerder al aan dat de claims van Lampiris, die beweert ‘100% groen’ te zijn, ...

Test-Aankoop lanceert vandaag een groepsvordering tegen Volkswagen naar aanleiding van de zogenaamde ‘dieselgate’, waarbij aan het licht kwam dat de autobouwer software gebruikte om de reële uitstoot van haar wagens te verbergen. Bond Beter Leefmilieu kondigde al aan dat het het initiatief steunt...

Load More