Van Overtveldt wil stekker uit de tobintaks trekken

vrijdag 6 mei 2016 13:33
Spread the love

Na 18 jaar strijd vanuit FAN (Financieel Actie Netwerk) en vanuit ATTAC Vlaanderen en nadat Belgie jarenlang het beste jongetje van de klas is geweest, o.a. door de inzet van Yves Leterme, zal waarschijnlijk hetgeen ik reeds jaren voorspel door Van Overtveldt gebeuren.  

Hij was reeds altijd als hoofdredacteur van Trends en volbloed neoliberaal en leerling van Milton Friedman totaal tegen de Tobintaks.  Hij is dus tegen de Robin Hood taks die eindelijk moet terugnemen van de rijken om te geven aan de armen. Hij is tegen fiscale herverdeling van rijk naar arm en dus tegen rechtvaardige fiscaliteit. Hij is voor de verdere mondiale groei van de sociale ongelijkheid en de lieveling van de bankenlobby en de financiële industrie.  

En zelfs bereid tegen het anders zo “heilige” regeerakkoord in te gaan.  We zullen alle progressieve krachten nodig hebben om hem te beletten de stekker eruit te trekken, maar ook om de aanslepende onderhandelingen zo moeilijk te maken dat het eindresultaat een lege doos zal worden.  

Indien we deze neoliberale aanval niet beantwoorden, is de Tobintaks een vogel voor de kat. Want als België uit de “Europese versterkte samenwerking” van de 10 Europese landen vertrekt moet alles opnieuw beginnen.

take down
the paywall
steun ons nu!