Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Daar is ook geen enkele discussie over. Maar hoelang kan het nog? Men moet beseffen dat al het werk wordt geleverd door vrijwilligers en dat ook de panelgasten steeds gratis komen. Reeds 33 jaar lang. Toch zijn er veel kosten want koken kost geld. En dus moeten we opnieuw op bedeltoch...

Terwijl de media nog nazinderen van de neonazistische mars en de aanslag in Charlottesville, VS, is het niet onbelangrijk intussen ook te kijken naar wat zich hier alle dagen onder onze eigen ogen afspeelt. Eerst was het al Bart De Wever (BDW) wat de klok sloeg. BDW en zijn “kracht van veranderin...

Gentse Feestendebatten: Is God almachtig en de mens barmhartig?

De linkse intelligentsia in het Westen vielen ten prooi aan een algehele verwarring, soms tot aan de zinsverbijstering, verlieten steeds meer het kritische strijdperk en doken onder in de armen van de neoliberale stormen die de intellectuele bastions van verzet ontwrichtten. We leven in verwarre...

De voorbije weken zijn onze fiscale boodschappen over onrechtvaardige fiscaliteit op Facebook druk, soms zeer druk becommentarieerd. Het heeft ook tot soms heroïsche discussies geleid tussen voor – en tegenstanders. Voor – en tegenstanders van wat? Voorstanders waren diegenen die op basis van on...

Na 18 jaar strijd vanuit FAN (Financieel Actie Netwerk) en vanuit ATTAC Vlaanderen en nadat Belgie jarenlang het beste jongetje van de klas is geweest, o.a. door de inzet van Yves Leterme, zal waarschijnlijk hetgeen ik reeds jaren voorspel door Van Overtveldt gebeuren.   Hij was reeds altijd als...

Offshoreleaks, april 2013. Even was het wereldnieuws. Bijna zo belangrijk als de voorbije pausverkiezing en het proces Kim De Gelder. De koppen in de modale pers logen er niet om: “Datalek legt geldstroom naar belastingparadijzen bloot”; 'Superrijken sluizen duizenden miljarden weg'; “Lek leidt m...

Waarom een vermogensbelasting? Omdat het vermogen ongelijk is verdeeld en omdat het sneller aangroeit dan het inkomen uit arbeid. In 2015 zijn 62 superrijke mensen even rijk als 3,6 miljard mensen, ofwel de armste helft van de hele wereldbevolking. Het jaar 2016 zal een historisch jaar worden wa...

Maar het is niet aan Coca Cola om onze belastingpolitiek te bepalen. Integendeel, ze staan voorop in de rij om alle fiscale achterpoorten en constructies te gebruiken om hun fiscale verplichtingen tegenover de verzorgingsstaat en dus tegenover hun eigen consumenten te ontlopen.  Ze zijn niet bek...

Een Minister van Samenleven. Om te binden. Om meer “togetherness” te organiseren. Op zichzelf is dit zeker geen slecht idee (er kan altijd nog een minister bij) maar een Minister van Samenleven kan het samenleven niet bevorderen wanneer diezelfde samenleving niet gebaseerd is op gelijkheid en so...

Dankzij ICIJ, de internationale groep van onderzoeksjournalisten, vernam de wereld in april 2013 alles over de offshore leaks, een eerste steen in de poel van de fiscale ontwijkingsconstructies. In november 2014 kregen we zicht op LuxLeaks en de beruchte rulings: dat zijn vooraf...

Load More