Het vakbondsbashen gaat maar door

Het vakbondsbashen gaat maar door

zondag 14 februari 2016 06:04
Spread the love

De Open VLD wil dat de vakbonden rechtspersoonlijkheid krijgen en hun boekhouding vrij geven. Daarin wordt de VLD vanzelfsprekend gesteund door een schare rechtse broodschrijvers zoals Pironet van Knack. Pironet argumenteert op 11 februari ll. in Knack dat de politieke partijen in tegenstelling tot de bonden wèl hun boekhouding moeten bekend maken. Dat is maar zeer gedeeltelijk waar daar de boekhouding van de lokale afdelingen niet in de boekhouding van de nationale partijen hoeft opgenomen te zijn. Er kan dus nog naar hartenlust via de afdelingen gesjoemeld worden. Tevens ontbreekt het aan een onafhankelijke controle op de boekhouding daar de partijen rechter én partij zijn. Vandaag mogen de partijen zelf de bedrijfsrevisor aanduiden die hun boekhouding controleert. Natuurlijk zijn dat dan vertrouwenspersonen van de partij. Dat weet Pironet ook maar zwijgt daar zedig over. Hij is immers een broodschrijver en schrijft wat VOKA hem voorkauwt. Ook heeft de Groep van Staten tegen Corruptie (Greco) opnieuw een vernietigend rapport geschreven over de quasi onbestaande controle op de Belgische partijfinanciering maar ook dat verzwijgt Pironet. Het argument dat hij gebruikt om te rechtvaardigen dat de vakbonden hun boekhouding zouden moeten openbaar maken is dus het slechts mogelijke maar voor Pironet is een degelijk onderbouwde argumentatie, feitenkennis, onderzoek etc. van geen tel. Propaganda des te meer. Maar daarmee stopt het niet: Pironet zegt dat de bonden met heel wat overheidsgeld werken en dat ze bvb. geld krijgen om de werkloosheidsuitkeringen te betalen. Aangezien dit niet in zijn betoog past verzwijgt hij het feit dat het de vakbonden zijn die binnen hun schoot de werkloosheidsverzekering hebben uitgevonden en georganiseerd en dat de overheid dit naderhand veralgemeend heeft. Tevens verzwijgt hij dat geen enkele private organisatie voor de habbekrats die de bonden krijgen voor deze dienstverlening hetzelfde willen organiseren. Welke private maatschappij zou de werkzoekenden zo’n dicht kantorennetwerk willen beschikbaar stellen en zo’n uitgebreide dienstverlening en verdediging kunnen organiseren? Geen enkele en Pironet weet dat maar wat niet in zijn kraam past wordt verzwegen.

Over het feit dat de Belgische politieke partijen geen rechtspersoonlijkheid hebben terwijl de VLD wil dat de vakbonden wel rechtspersoonlijkheid krijgen zwijgt Pironet wijselijk want daar zijn zelfs geen slechte argumenten voor.

Wat mij betreft kan rechtspersoonlijkheid voor de bonden enkel overwogen worden op het moment dat politieke partijen ook rechtspersoonlijkheid krijgen zodat wij als burgers hen ook juridisch ter verantwoording kunnen roepen als ze allerlei beslissingen tegen het algemeen belang in nemen om zichzelf of de superrijken te bevoordelen of zelfs de grondwet aan hun laars lappen. De politieke partijen zijn de belangrijkste spelers in de politieke democratie, de vakbonden zijn dat in de economische democratie. Het zou dus logisch zijn indien ze onder dezelfde wetgeving zouden vallen. Er is natuurlijk veel te zeggen tegen rechtspersoonlijkheid en openbaarheid van financiën voor de bonden. We hebben in de jaren tachtig gezien dat Thatcher zonder boe of ba de eigendommen van de bonden geconfisqueerd heeft en ik vrees dat dit het uiteindelijke doel is van de VLD. Want het zit daar vol van de rechts en extreemrechtse Thatcheristen. Dat voelen de mensen nu dagelijks in hun portefeuille. Deze ‘antibelastingpartij’ heeft nu zelfs de meeste onrechtvaardige belasting naar één van hun Ministers op hun CV nl. de Turteltax.

De bedoeling van de zoveelste aanval van de VLD op de bonden is duidelijk. Het is aan de bonden om hun bezittingen (en dus die van de werkende klasse) veilig te stellen tegen de graaicultuur van de VLD die tot dogma van deze partij verworden is.

take down
the paywall
steun ons nu!