Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Philippe Desmet

Schrijft over:
werkgelegenheid, werkloosheid, sociale zekerheid

Bio

Ik ben coördinator van vzw werkwijzer. De werkwijzer heeft als doelstelling om belemmeringen die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken weg te werken.

Werkgebied

werkgelegenheid en werkloosheid

Hoe democratisch is de nieuwe Vlaamse regering?

Wat we zelf doen, doen we beter, is het pocherige Vlaamse gezegde. Op politiek vlak is dat ‘beter doen’ toch een beetje raar. Het regeerakkoord werd onderhandeld door de twee extreemrechtse partijen maar aangezien die samen deze verkiezingen geen meerderheid haalden mogen de verliezende partijen ...

Pensioenverschillen

Vorige week ging ik naar een infoavond over “eindeloopbaan”. Daar werden de diverse maatregelen die de regering inzake pensioenen en brugpensioenen heeft genomen toegelicht. Deze maatregelen zijn zo ongelooflijk ingewikkeld dat de helft van de zaal er geen jota van begreep en degenen die er wel i...

Waarom we zoveel besparen.

Sinds het aantreden van de NVA-regering is niks nog betaalbaar of dat laat men ons toch geloven. De pensioenen zijn te duur en we moeten allen langer werken voor minder pensioen. De brugpensioenen zijn onbetaalbaar en werden zo goed als afgeschaft. Tienduizenden werkzoekenden werden geschorst wan...

De kracht van verandering of meer van hetzelfde?

Toen de NVA aan de macht kwam presenteerde ze zich als de anti-establishment partij die een zuivere  politiek ging voeren. 4 jaar NVA regering laten een bittere smaak na. In plaats van een propere politiek in het algemeen belang hebben we een amalgaam van leugens, halve waarheden en vooral van fl...

België evolueert van een democratie naar een corpocratie.

Deze regering is nog maar 2 jaar aan de macht maar toch is Bart de Wever, die de echte eerste Minister is van zowel Vlaanderen als België, er in geslaagd heel wat democratische verworvenheden in het beste geval op de helling te zetten maar dikwijls gewoon op de vuilnisbelt te gooien. Het laatst...

De frontale aanval van Theo Francken op de rechtstaat

De staatssecretaris voor vreemdelingenzaken bakt het de laatste tijd wel erg bruin. Ondanks het feit dat hij door de rechtbank veroordeeld werd legt hij gewoon dit vonnis naast zich neer met als flauw excuus dat hij verkozen is om het algemeen belang te verdedigen. Alsof in een democratie het alg...

18 maanden  NVA aan de macht: de kracht van verandering. Maar welke verandering?

De kracht van verandering was de slogan van de NVA tijdens de verkiezingen. Maar waarin resulteerden die veranderingen en kloppen die met wat werd beloofd. Komt de realiteit overeen met wat deze ultrarechtse regering zegt te doen en voor te staan? Na de zomervakantie is deze regering 2 jaar aan d...

De grote VOKA-leugen: de werknemers gaan erop vooruit

Volgens VOKA-topman Maertens is de loonbrief op het einde van de maand de enige referentie. Maertens gaat er nog steeds van uit dat de werknemers een bende dommerikken zijn die je om het even wat kan wijs maken. Als je 1% meer loon ontvangt ten gevolge van de Tax shift maar je langs de andere k...

De NVA en TTIP.

De Belgische regering krijgt nog maar eens het slechts mogelijke rapport van Europa. Zowel op het vlak van groei, begrotingsevenwicht of overheidsinvesteringen doet België het slechter dan ooit tevoren. Op het vlak van de daling van de reële lonen zijn we zelfs de slechtste van de Europese klas. ...

De parlementaire pensioenen

De Kamer heeft het amendement weggestemd waarmee de SP.A de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk wou trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers. Het is daarmee nog maar eens bewezen dat de wolven elkaar niet opeten. Terwijl wij gewone mensen steeds langer ...

Load More