Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Philippe Desmet

Schrijft over:
werkgelegenheid, werkloosheid, sociale zekerheid

Bio

Ik ben coördinator van vzw werkwijzer. De werkwijzer heeft als doelstelling om belemmeringen die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken weg te werken.

Werkgebied

werkgelegenheid en werkloosheid

Haalt Polen de rechtstaat onderuit?

Op 12 januari was er een betoging in Polen tegen de bemoeienissen van de regering met de Poolse rechtstaat. Ook een aantal rechters uit andere Europese landen namen daaraan deel. Ik vind die betoging in Polen van rechters nogal raar en selectief. De Hongaren staan immers al veel verder met het te...

Postelectoraal onderzoek: ‘Vlaams Belang en N-VA kunnen nog veel groter worden

Uit het nieuwste postelectorale onderzoek blijkt dat de traditionele partijen zo goed als uitgespeeld zijn. Deze evolutie is al bezig vanaf de overgang van het industriële naar het financiële kapitalisme dat we grofweg kunnen situeren in 1979-1980 (oliecrisis). In die periode kwam er een nieuwe s...

De staat van de democratie

Om de bezuinigingen in de cultuursector te verdedigen zei kersvers premier Hesp (beter een Vlaamse naam dan dat Franse Jambon) dat iedereen moet bezuinigen. De NVA maar ook andere partijen vonden het niet de moeite om dit in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Het wordt stilaan een gewoonte in ...

Hoe democratisch is de nieuwe Vlaamse regering?

Wat we zelf doen, doen we beter, is het pocherige Vlaamse gezegde. Op politiek vlak is dat ‘beter doen’ toch een beetje raar. Het regeerakkoord werd onderhandeld door de twee extreemrechtse partijen maar aangezien die samen deze verkiezingen geen meerderheid haalden mogen de verliezende partijen ...

Pensioenverschillen

Vorige week ging ik naar een infoavond over “eindeloopbaan”. Daar werden de diverse maatregelen die de regering inzake pensioenen en brugpensioenen heeft genomen toegelicht. Deze maatregelen zijn zo ongelooflijk ingewikkeld dat de helft van de zaal er geen jota van begreep en degenen die er wel i...

Waarom we zoveel besparen.

Sinds het aantreden van de NVA-regering is niks nog betaalbaar of dat laat men ons toch geloven. De pensioenen zijn te duur en we moeten allen langer werken voor minder pensioen. De brugpensioenen zijn onbetaalbaar en werden zo goed als afgeschaft. Tienduizenden werkzoekenden werden geschorst wan...

De kracht van verandering of meer van hetzelfde?

Toen de NVA aan de macht kwam presenteerde ze zich als de anti-establishment partij die een zuivere  politiek ging voeren. 4 jaar NVA regering laten een bittere smaak na. In plaats van een propere politiek in het algemeen belang hebben we een amalgaam van leugens, halve waarheden en vooral van fl...

België evolueert van een democratie naar een corpocratie.

Deze regering is nog maar 2 jaar aan de macht maar toch is Bart de Wever, die de echte eerste Minister is van zowel Vlaanderen als België, er in geslaagd heel wat democratische verworvenheden in het beste geval op de helling te zetten maar dikwijls gewoon op de vuilnisbelt te gooien. Het laatst...

De frontale aanval van Theo Francken op de rechtstaat

De staatssecretaris voor vreemdelingenzaken bakt het de laatste tijd wel erg bruin. Ondanks het feit dat hij door de rechtbank veroordeeld werd legt hij gewoon dit vonnis naast zich neer met als flauw excuus dat hij verkozen is om het algemeen belang te verdedigen. Alsof in een democratie het alg...

18 maanden  NVA aan de macht: de kracht van verandering. Maar welke verandering?

De kracht van verandering was de slogan van de NVA tijdens de verkiezingen. Maar waarin resulteerden die veranderingen en kloppen die met wat werd beloofd. Komt de realiteit overeen met wat deze ultrarechtse regering zegt te doen en voor te staan? Na de zomervakantie is deze regering 2 jaar aan d...

Load More