De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

loononderhandelingen

loononderhandelingen

dinsdag 16 maart 2021 15:15
Spread the love

Nu het weer de tijd van loononderhandelingen is hebben de journalisten, die voor meer dan 90% werken voor een aantal grote groepen, opdracht gekregen om de mensen duidelijk te maken dat er toch echt geen significante opslag mogelijk is en dat de mensen moeten content zijn met de aalmoes die het patronaat, dat in het kader van corona vele miljarden belastinggeld toegeschoven kreeg, wordt voorgesteld. Men zwaait dan met de zogenaamde loonnorm. Dit stuk wil een beetje evenwicht brengen in de discussie door een aantal feiten naar voor te brengen die journalisten veelal niet melden omdat het niet in het VOKA-kraam past.

1.Volgens art. 14 van de loonnormwet is deze ook van toepassing op de dividenden. Maar dit blijft dode letter. De dividenden stijgen exponentieel veel meer dan de lonen. Meer nog, de werknemers krijgen geenszins hun rechtmatige deel van de rijkdom die ze hebben gecreëerd.

2.De patroons kregen in 2019 maar liefst 8,4 miljard loonsubsidies maar dat mag niet gezegd worden en ook geen rekening mee gehouden worden. Indien we daar rekening mee houden betekent dit een bijkomende loonmarge van € 1680,00/gezin. Er zijn een kleine 5 miljoen gezinnen in België.

3.Met de productiviteit wordt in de loonnorm geen rekening gehouden. Doen we dit wel dan betekent dit een extra marge van 1,4%

4.In het kader van de taxshift die ons begrotingstekort naar ongeziene hoogten stuwde kregen de patroons een vermindering van de vennootschapsbelasting van € 2,8 miljard of € 560 per Belgische gezin maar daar wordt ook geen rekening mee gehouden. Als we daar dan nog alle andere subsidiemaatregelen bijtellen zien we dat die omzeggens evenveel bedragen als wat de bedrijven aan vennootschapsbelasting betalen. Netto betalen de bedrijven dus bijna niks maar dat mag ook niet gezegd en geschreven worden.

5.In de loonnorm zit ook een hoofdstuk over opleiding. Goed geschoolde werknemers zijn immers belangrijk voor de innovatie. Maar aangezien er geen sancties zijn vagen de bedrijven vrolijk hun botten aan de opleidingsnorm. Het is immers makkelijker te schooien bij de regering dan innovatief te zijn.

6.Indien er dan toch een loonnorm moet zijn waarom dan ook niet voor politici?  Waarom moet een Vlaams premier 2 keer meer verdienen dan een Nederlands premier of 3 keer meer dan een Deens premier? Daar zitten veel grotere loonhandicaps dan bij de werknemers.

7.CEO’s van de BEL20 kregen in 2019 30% opslag. Waarom moeten de werknemers dan tevreden zijn met minder dan een aalmoes en waarom geldt die loonnorm niet voor CEO’s?

8.De laatste 10 jaar hebben de werknemers 0,00% koopkrachtstijging gekregen en daarmee doen we het het slechtste van de EU. In sommige jaren was er zelfs een daling. Zelfs landen als Hongarije en Griekenland deden het beter evenals onze 3 buurlanden.

Geen ruimte voor een serieuze opslag is dus dé leugen van 2021.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!