De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De staat van de democratie

De staat van de democratie

maandag 16 december 2019 22:04
Spread the love

Om de bezuinigingen in de cultuursector te verdedigen zei kersvers premier Hesp (beter een Vlaamse naam dan dat Franse Jambon) dat iedereen moet bezuinigen. De NVA maar ook andere partijen vonden het niet de moeite om dit in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Het wordt stilaan een gewoonte in de Vlaamse en Belgische politiek om de kiezer niet meer te informeren over het echte programma maar te liegen en daarna de maatregelen te nemen waarvoor ze niet verkozen zijn. Zo vermeldde geen enkele partij de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in hun partijprogramma maar voerde die maatregel toch door goed wetende dat de overgrote meerderheid van de bevolking daartegen is. Hetzelfde met de afschaffing van de woonbonus. Maar wat ze dan wel beloven doen ze ook niet. Zo beloofde de NVA de uitkeringen tot boven de armoededrempel te doen stijgen maar deed net het omgekeerde. Daardoor krijgen de mensen, geheel terecht overigens, het gevoel dat de democratie niks meer betekent. Dat ze mogen stemmen op wie ze willen maar er niks verandert, dat politici onderling inwisselbaar zijn en nooit de belangen van het volk maar altijd het eigenbelang en dat van de VOKA-vrienden dienen. Bart de Wever gaf dat zelfs grootmoedig toe door te zeggen dat niet de kiezer maar VOKA zijn echte baas is. Daarmee gaf hij aan dat het algemeen belang bij hem van geen tel is maar enkel en alleen het belang van de 16000 VOKA leden (0,14% van de bevolking). Hij zal daar na zijn politieke carrière ongetwijfeld een vet betaald postje aan overhouden (net zoals De Gucht, wijlen Dehaene en Van Miert en zowat alle andere toppolitici) . VOKA zorgt immers voor degenen die hen miljarden subsidies toestoppen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen op het VB gaan stemmen. De Wever zei dat we hem mochten afrekenen op de resultaten van het VB. Indien er nu verkiezingen zouden zijn zou het VB de grootste partij worden. De Wever is dus niet enkel politiek een loser (de NVA verloor 280.000 stemmen) maar ook zijn project om het VB te doen krimpen is hopeloos mislukt. Dat komt ervan als je zelf extreem rechts wordt. De andere zogenaamd democratische partijen zouden beter een eigen project ontwikkelen i.p.v. achter de NVA aan te lopen willen ze niet totaal irrelevant worden. Inhoudelijk zijn ze dat immers al. Dat bewijst het Vlaams regeerprogramma dat eerder op een politiereglement dan een begeesterend project lijkt (om het met Rik Van Cauwelaert te zeggen).

De regeringspartijen verloren de verkiezingen als nooit tevoren maar gedroegen zich als overwinnaars en doen gewoon verder. Maar de leugens verspreiden zich niet alleen tijdens de campagnes vóór de verkiezingen maar vormen ook de corebusiness van de regeringspartijen erna.

“Iedereen moet bezuinigen” zei Jambon. Iedereen? In 2018 werden voor maar liefst € 85 miljard aan dividenden uitgekeerd. Een absoluut record en een stijging van 93% tegenover 2017. De bedrijven met meer dan 1000 werknemers profiteerden van de makke houding van de vakbonden die zich letterlijk met een kluitje in het riet lieten sturen en konden daardoor zelfs 294% meer dividenden uitkeren. Vooral het ACV laat zich al jaren (het lijkt wel met graagte) chanteren door de regering met de ARCO-affaire en laat het totaal afweten. De Belgische werknemer is het slachtoffer en doet het het slechtste van alle werknemers in de EU qua koopkrachtstijging.

Ondertussen is België het eerste land ter wereld waar bedrijven meer subsidies krijgen dan ze belastingen betalen. Tegenover deze subsidies staat geen enkele tewerkstellingsvoorwaarde. Lobbywerk en gaan eten met De Wever in de betere Antwerpse restaurants is voldoende. En ook de Vlaamse regering doet zijn duit in het zakje door in de begroting, ondanks de fenomenale winstuitkeringen,  opnieuw honderden miljoenen cadeaus voor de bedrijven te voorzien. Daardoor zullen duizenden mensen (en dat zijn niet alleen mensen uit de geviseerde cultuursector) hun job verliezen. VOKA en de aandeelhouders juichen, de middenklasse, arbeiders, gepensioneerden, zieken en werklozen betalen het gelag. De democratie wordt uitgehold. Iedereen die kritiek heeft wordt kaltgestellt. Dat hebben talloze ngo’s met kritische reflexen al mogen ondervinden. Voor hen is er in het volksnationalistische Vlaanderen van De Wever geen plaats. De mensen zal worden geleerd hoe en wat ze moeten denken via de Vlaamse canon en België zal weer een paar plaatsen dalen op de lijst van democratieën. Nu al staat België geboekstaafd als een “gebrekkige” democratie, in tegenstelling tot Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen die tot de volwaardige democratieën behoren. Maar als het gaat om pamperen van bedrijven, de lonen van politici en het aantal politici per inwoner zijn we de absolute wereldtop. Zo verdient een Belgische premier zowat het dubbele van een Nederlandse. Maar dat is niet alles: In België hebben we 7 minister presidenten en 68 ministerposten, in Nederland hebben ze 1 minister president en 11 ministers en 4 zonder portefeuille. Nochtans is de Nederlandse economie per inwoner veel groter, zijn er minder armen en is er een betere sociale zekerheid en veel minder schulden (65% tegenover 105% van het BNP in België). Maar ook wanneer het gaat over corruptie en sociale cohesie doet België het met zijn 27ste plaats veel slechter dan Nederland op 6. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat in Nederland alles beter is maar dat België op veel vlakken ondermaats presteert en dat daar ook oorzaken voor zijn. Het uitdelen van miljardencadeaus zonder enige tegenprestatie en het overbetalen van politici zijn er 2 van.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!