De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

corona vaccin

corona vaccin

woensdag 27 januari 2021 18:09
Spread the love

Op 19 januari vroeg ik via het contactformulier van de FOD volksgezondheid of de leveranciers van vaccins immuun zijn voor vervolging indien het vaccin niet blijkt te werken of bijwerkingen vertoont. Daar ik op deze pertinente vraag geen antwoord krijg ben ik verder gaan zoeken en blijkt inderdaad dat deze risico’s door Big Pharma afgeschoven worden op de belastingbetaler. Het doet mij denken aan de kernenergie die door de producenten én regering als superveilig aan de bevolking wordt verkocht maar niemand wil verzekeren. De oplossing was ook hier het privatiseren van de winsten en socialiseren van de risico’s en de burger te laten opdraaien voor de kernrampen. In elk geval maakt dit duidelijk dat de Pfizers van deze wereld zelf niet al te veel vertrouwen hebben in de door hen geproduceerde vaccins. Alhoewel ze er tientallen miljarden aan verdienen durven ze het niet aan zelf aansprakelijk te zijn voor de bijwerkingen van de vaccins. Dit gebeurt wanneer de politieke macht gelijk valt met de economische macht. Vandenbroucke is niet meer dan een marionet. Dat hij niet verkozen werd doet niet terzake want op wie je ook stemt of niet stemt, het grootkapitaal bepaalt het beleid en dat is er een dat niet in het belang is van de volksgezondheid maar van de winst. Overal worden de media ingezet om ons wijs te maken dat de vaccins werken en veilig zijn maar nergens worden de volgende vragen gesteld of ze worden wel gesteld maar niet beantwoord:

  • Uit de klinische tests blijkt nergens of de vaccins de besmettingsketen onderbreken terwijl dit essentieel is om te weten of een vaccin efficiënt is. Het enige dat we weten is dat we tot een week of 2 na de inenting een zekere mate van bescherming hebben. Is het dan wel nuttig de mensen massaal in te enten?
  • Waarom wordt aan de industrie toegestaan dat ze de vaccins patenteren alhoewel ze grotendeels met belastinggeld zijn ontwikkeld? De farma-industrie geeft meer geld uit aan marketing dan aan onderzoek om van de uitkeringen aan de aandeelhouders maar te zwijgen.
  • Waarom geven de farmaceutische bedrijven de wetenschappelijke resultaten slechts gedeeltelijk vrij? Welke financiële belangen hebben ze daarbij en brengen die de volksgezondheid niet in gevaar?
  • Waarom houdt de overheid de prijs die betaald wordt voor de vaccins angstvalig geheim? Hebben wij dan niet het recht te weten wat Vandenbroucke met onze miljarden doet?

Ik heb niet echt vertrouwen in een onverkozen Minister die consequent de kaart van de farmaceutische industrie trekt en de mensen kalm probeert te houden met paternalistische toespraken die ons moeten duidelijk maken dat hij zoveel slimmer is dan wij en we hem daarom moeten vertrouwen. Geen wonder dat veel mensen twijfelen of ze zich wel zullen laten vaccineren.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!