Gingen soldaten die tussenkwamen bij gevecht in Brussel hun boekje te buiten?

Gingen soldaten die tussenkwamen bij gevecht in Brussel hun boekje te buiten?

Het parket onderzoekt of de militairen die tussenkwamen in een gevecht tussen jongeren in het metrostation West hun boekje te buitengingen. Eén jongere moest gewond afgevoerd worden nadat hij klappen kreeg met de wapenstok. Militairen op straat mogen geen politionele taken uitvoeren.

woensdag 20 januari 2016 12:21
Spread the love

Het gebeurde dinsdagavond rond halfzeven in het Brusselse Weststation. Johan Berckmans, woordvoerder van de politie in die zone beschrijft de feiten in La Dernière Heure: “Toen jongeren in het station aan het vechten waren, zijn de soldaten die buitenstonden tussengekomen. Een deel van de jongeren heeft zich toen tegen de militairen gekeerd”.

Nog volgens La Dernière Heure kwamen verschillende ploegen van de MIVB-veiligheidsdiensten en politie ter plaatse. Eén jongere die een klap met de wapenstok kreeg, werd afgevoerd naar een ziekenhuis in Anderlecht. De krant citeert ook een ooggetuige: “Zij (de soldaten, nvdr) haalden hun wapenstokken boven en sloegen op iedereen. Er waren bebloede mensen.”

Tony Langone, woordvoerder van de minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bevestigt aan DeWereldMorgen.be dat het onderzoek loopt. “Het parket onderzoekt het incident. De soldaten worden als getuigen gehoord.”

In maart sloten de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken een protocolakkoord af die de samenwerking regelt tussen de militairen en de politie. Over deinhoud van dat akkoord werd echter niet gecommuniceerd. Wat de precieze taakomschrijving is van de soldaten en wat ze wel en niet mogen doen, is dus niet bekend.

Aan de nieuwssite Apache zei Tony Langone van Defensie toen wel: “Ze zullen nooit politionele taken uitvoeren.” Luc Maes, vakbondsafgevaardigde bij ACOD-Defensie zei in datzelfde artikel: “In principe kunnen de militairen enkel handelen uit wettelijke zelfverdediging.” Ze mogen dus enkel tussenkomen als ze zelf aangevallen worden.

Als de omschrijving van de woordvoerder van de politie klopt, hebben de militairen meer gedaan dan dat. Tony Langone wil niet op de feiten vooruitlopen. “Het is niet zo simpel. Alles hangt af van de precieze context van de feiten en die worden nu onderzocht.”

Vijanden van de staat

In de tv-serie Battlestar Galactica zei het personage commander William Adama ooit: “Er is een reden waarom we de militairen scheiden van de politie. De militairen trijden tegen de vijanden van de staat. De politie dient en beschermt het volk. Als de militairen beiden taken opnemen, dan dreigt het volk de vijand van de staat te worden.”

In de VS wordt die scheiding der machten geregeld door de Posse Comitatus Act uit 1878. Sectie 1385 van die wet zegt heel duidelijk: “Hij die, anders dan in gevallen en onder omstandigheden expliciet toegestaan door de Grondwet of een door het Congres aangenomen wet, bewust enig onderdeel van het leger of de luchtmacht inzet als Posse Comitatus of anders om de wet te handhaven, zal worden beboet onder dit artikel of worden gevangengezet voor een periode van ten hoogste twee jaren, of beide”.

Update:

Er is ondertussen een persbericht van het parket. Tijdens het gevecht zou één van de jongeren geprobeerd hebben om het wapen van één van de soldaten te pakken te krijgen. De jongere die naar het ziekenhuis werd gebracht, wordt ondervraagd als verdachte. Volgens een eerste analyse van de beelden zouden de soldaten tussengekomen zijn om een persoon in gevaar te beschermen, meldt het parket. Maar het onderzoek loopt nog.

take down
the paywall
steun ons nu!