Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De reden dat FairFin zoveel aandacht heeft voor deze verjaardag, ligt voor de hand. Vijf jaar geleden heeft elk van ons 363 euro betaald zodat uit de as van Dexia deze felroze baby kon geboren worden. Vandaar dat FairFin onder het motto ‘Belfius is van ons’ nauwgezet opvolgt wat er met de ban...

Meer info: www.11.be

Sinds 1997 bestaat er een plafond op het inkomen dat in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen. Dat plafond bedraagt vandaag ongeveer 53.000 euro bruto per jaar. Het plafond wordt wel jaarlijks geïndexeerd. Bacquelaine stelt in een interview met Le Soir voor om het plafond te laten g...

Januari 2016 één van de dodelijkste maanden voor vluchtelingen

De kans dat de nu nog vermiste vluchtelingen levend uit het water gehaald worden, is bijzonder klein. De temperatuur van het water voor de Griekse kusten schommelt tussen de dertien en de zestien graden. Ter vergelijking in een zwembad heeft het water een temperatuur van om en bij de zevenentwint...

Dit is wat asielzoekers in Israël te eten krijgen

In de afgelegen Negev-woestijn ligt het Holot Detention Center, één van Israëls grootste detentiecentra voor asielzoekers. Ongeveer 2000 asielzoekers verblijven er. Het betreft vooral Eritreërs en Soedanezen. Officieel heet Holot Detention Center een open instelling te zijn: asiezoekers moeten z...

Politiek van de angst bedreigt rechten

Het bijna zevenhonderd pagina's tellende rapport World Report 2016 evalueert de mate waarin mensenrechten gerespecteerd worden in meer dan negentig landen. Conclusie? 2015 was een slecht jaar voor de mensenrechten.Toenemend terrorisme en de aanhoudende vluchtelingenstroom, hebben ertoe geleid dat...

Parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir. Par fidélité à soi, à nous. Pour le dernier mot à l'éthique et au droit. ChT— Christiane Taubira (@ChTaubira) January 27, 2016 “Soms is je verzetten blijven, soms is je verzetten vertrekken. Om trouw te blijven ...

In het kader van de taxshift gingen de BTW en een aantal accijnzen omhoog. Voor werknemers is er een vorm van compensatie voorzien via de personenbelasting waardoor zij wat meer overhouden op het eind van de maand. Voor de gepensioneerden en mensen met een uitkering beloofde de regering een “soci...

De zwakke schakel waar je op staat.

Blausen.com staff. Het menselijk lichaam is een ingewikkeld apparaat met veel bewegende delen. Het skelet is een essentieel onderdeel van een lichaam, niet alleen van het menselijk lichaam. Het ondersteunt de zogenaamde weke delen en ...

Ctrl+Alt+Delete: Het manifest van John Crombez tegen het licht gehouden

Ctrl+Alt+Del. U kent het wel. Het is doorgaans de code die u intikt wanneer de computer koppig zijn diensten blijft weigeren. Voor Crombez is die Ctrl+Alt+Del (hierna: CAD) een metafoor voor de remedie die ons kan wegleiden uit een vastgelopen samenleving. Een reset hebben we nodig en die reset b...

Load More