V.l.n.r.: Bogdan Vanden Berghe, Alexander De Croo en Amina Mohammed (Foto: Nadia El Khannoussi)
Wereld, Samenleving -

Think Global Day vol verwachting over VN-top duurzame ontwikkeling New York

Nu de Millennium Development Goals ten einde lopen, zal de top tussen 25 en 27 september de zogeheten Sustainable Development Goals beoordelen en mogelijk goedkeuren. Deze nieuwe doelstellingen gaven genoeg gesprekstof voor de Think Global Day die op woensdag 1 april in Brussel plaatsvond. Hoofdgast was Amina Mohammed, speciaal adviseur van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

maandag 6 april 2015 23:07
Spread the love

In 2000 ondertekenden 189 VN-lidstaten de Millenniumverklaring om de wereldarmoede te bestrijden. De bijbehorende acht Millenniumdoelstelllingen (oftewel de Millennium Development Goals, MDG’s) die de politieke en publieke aandacht voor armoedebestrijding moeten mobiliseren, zijn elk rond een specifiek thema georganiseerd. Bijvoorbeeld onderwijs, kindersterfte, enzovoorts. Maar deze doelstellingen zullen aflopen op 31 december 2015. Dan zouden ze bereikt moeten zijn.

In de aanloop van deze bijzondere datum bundelden de Vlaamse koepel van Noord-Zuidbewegingen 11.11.11 en Vlaamse sociale organisaties NGO’s de krachten in de Coalitie 2015 De Tijd loopt. Op de jaarlijkse Think Global Day, die op woensdag 1 april in Brussel plaatsvond, vroeg men zich af of Millennium-doelstellingen ambitieus genoeg zijn geweest, en of ze de afgelopen vijftien jaar de sociale, economische, en ecologische uitdagingen voldoende hebben aangepakt.

New York

Via lezingen, debatten en nagesprekken bij de receptie hebben de bezoekers een antwoord op deze twee vragen proberen te formuleren. Met deze eindafrekening van de MDG’s is men in afwachting van de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s). Sinds 2012 werken de VN aan zeventien nieuwe doelstellingen die de MDGs moeten opvolgen. In september worden de nieuwe doelstellingen in New York goedgekeurd. Bij groen licht zullen deze SDG’s van 2016 tot 2030 in werking treden. 

Hoofdgast van de Think Global Day, Amina Mohammed, speciaal adviseur van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon omtrent de Post-2015 Ontwikkelingsplanning, sloot de dag af met het laatste nieuws over de SDG’s. Ze deed dat in het slotdebat met centrale vraag: “De politieke inzet van de onderhandelingen in de komende maanden. Wat kunnen/moeten België en de EU op tafel leggen?”

SDG-agenda

Vooraf aan Brussel was Mohammed in de Ethiopisch hoofdstad Addis Abeba geweest, voor een internationale conferentie waarop de financiering van de SDG’s werden besproken. Daar kreeg Mohammed de kans Afrikaanse ministers van Financiën over de streep te trekken. Moderator en MO*-hoofdredacteur Gie Goris vroeg aan Mohammed of ze na haar bezoek aan Ethiopische hoofdstad een uitnodiging van Brussel had ontvangen en Europese ministers aan de tand heeft kunnen voelen over wat ze tot nu toe hebben gepresteerd. Mohammed sprak in Brussel inderdaad met de ministers van Ontwikkelingssamenwerking die voor de uitvoering van de SDG-agenda zijn.

Dat gesprek kon Mohammed tijdens het slotdebat dunnetjes overdoen met Open-Vld minister Alexander De Croo van Ontwikkelingssamenwerking. Ze stelde dat samenwerking tussen ministers van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking belangrijk is voor de succesvolle uitvoering van de SDG-agenda. Daarom zouden de Belgische ministers van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking in september samen een afgestemde bijdrage moeten leveren aan de top in New York waar de SDG’s definitief kunnen worden. 

Hetzelfde schuitje

Volgens De Croo zijn de SDG’s een stap vooruit. Ze erkennen dat “iedereen in hetzelfde schuitje zit”. De MDG’s werden opgezet vanuit het perspectief dat het zuiden de problemen heeft en het noorden de oplossingen. Maar de ontwikkelingsproblematiek is complexer. De SDG’s hebben daar aandacht voor en richten zich bijvoorbeeld ook op armoede in Europa.

Voor Mohammed was het de vraag of de VN überhaupt de nodige praktische middelen heeft voor uitvoering van de SDG-agenda. De afwezigheid hiervan zou namelijk kunnen betekenen dat SDG’s langzaam onzichtbaar worden en dat staten geen verantwoording hoeven af te leggen voor mogelijk wangedrag. “Je kunt alleen het paard naar de waterput brengen, maar je kunt het paard niet dwingen het water drinken”, gaf de speciaal adviseur toe. In dat kader benadrukte ze de eigen verantwoordelijkheid van staten om samenwerkingsverbanden met elkaar en andere actoren te sluiten.

Bij goedkeuring van de SDG’s in september, wordt het belangrijk om goed de uitvoeringsplannen en het bijbehorend financieel kostplaatje uit te werken. In New York zal de VN geen gedetailleerde handleiding voor haar lidstaten kunnen aanreiken. Maar ze kan stipuleren wat duurzame ontwikkeling voor staten betekent en aan welke punten kunnen staten zich binden. 

Werkgroep

Heeft de minister de SDG-agenda met de federale regering besproken, vroeg Goris. Helaas niet concreet genoeg, antwoordde De Croo. Na enkele vage toezeggingen en een “belachelijk” geldvoorstel van 500.000 euro, heeft het departement Ontwikkelingssamenwerking meer druk op het kabinet weten te zetten. In het verschiet ligt een debat over de rol van België in de mondiale ontwikkelingsproblematiek, en een academische werkgroep die de SDG-agenda praktisch vertaalt naar het federale bestuur.

Coalitie 2015 De Tijd Loopt doet een duit in de zak met een zestal aanbevelingen:

• Ongelijkheid en problemen bij duurzaamheid treffen niet alleen ontwikkelingslanden, maar ook ontwikkelde landen. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe doelstellingen universeel zijn en op de hele wereld van toepassing zijn.  

• “De meerderheid van de armen in de wereld leeft in middeninkomenslanden. Ontwikkelingssamenwerking met die landen blijft nodig.”

• Als de regio met de grootste achterstand op de MDG’s heeft Sub-Sahara Afrika extra inspanningen nodig om vooruitgang te boeken.

• Behalve bij individuele landen moet evaluatie ook plaatsvinden op regionaal niveau. “Het succes van de nieuwe [SDG-]agenda moet afgemeten worden aan hoe de zwaksten het doen.”

• De SDG’s hebben meetbare targets nodig over de nodige middelen om de SDG-agenda te realiseren. “Zo niet, dan ontbreekt het aan verantwoording op dat vlak.”

• De nieuwe doelstellingen moeten voldoende middelen hebben. “Het gaat dan onder meer over de 0.7%-doelstelling voor ontwikkelingshulp en de engagementen die gemaakt zijn op het vlak van klimaatfinanciering. Op niet-financieel vlak moet in de eerste plaats gestreefd worden naar beleidscoherentie voor ontwikkeling in domeinen als handel, fiscaliteit en landbouw.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!